Ouderen gebaat bij zinksuppletie

Ouderen met een zinktekort hebben baat bij een hoge suppletiedosis van dit mineraal.

Aan de studie namen 53 vijfenzestigplussers deel die verbleven in een verzorgingshuis. Bij 31 personen werd een zinktekort (<70 mcg/dl) vastgesteld. Deze ouderen werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. De ouderen in de suppletiegroep kregen gedurende drie maanden dagelijks 30 mg zink, de personen in de placebogroep kregen dagelijks 5 mg zink.

Bij de deelnemers in de suppletiegroep nam de zinkspiegel in het bloed met 16% significant meer toe dan bij de personen in de placebogroep. Toch was de dosis nog ontoereikend voor personen met een ernstig tekort aan dit mineraal (<60 mcg/dl). Tevens bleek dat suppletie met een hoge dosis zink leidde tot een toename van een bepaald type immuuncellen, de zogenaamde T-cellen.

Ouderen met een zinktekort hebben baat bij suppletie met dit mineraal. Een adequate bloedspiegel van zink is van belang voor een goed werkend immuunsysteem. 

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+