Tumoren exact te traceren met vitamine B12

Vitamine B12 kan als indicator voor tumoren gebruikt worden, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Alhoewel het hier om pril onderzoek gaat, wisten de Amerikanen bij 90% van de onderzochte patiënten vast te stellen of er tumoren waren in borst, long, schildklier, prostaat, endeldarm, hersenen of botten. Bij één patiënte werd zelfs een tumor in de borst geconstateerd, terwijl de mammografie niets had uitgewezen. De artsen noemen hun methode ‘smart bomb’. Aan vitamine B12 worden radioactieve atomen verbonden. Bekend is dat kankercellen in veel grotere hoeveelheden vitamine B12 opnemen dan gewone lichaamscellen. Met behulp van een CATscan is vervolgens te bepalen of ergens een abnormale ophoping van vitamine B12 heeft plaatsgevonden. Eén van de onderzoekers, radioloog Douglas Collins, geeft aan dat de methode met name voor het opsporen van borsttumoren erg geschikt is. Ook zijn er mogelijkheden om op termijn gerichtere behandelingen van tumoren op te zetten door vitamine B12 te binden aan medicijnen. De toxiciteit van deze methode is te verwaarlozen ten opzichte van de behandeling met chemotherapiemedicijnen, aldus Collins.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+