Vitamine E tegen coronaire hartziekten bij ouderen

Er lijkt een sterk verband te bestaan tussen hyperinsulinisme en atherosclerose. Terugbrengen van het insulinegehalte in plasma kan wellicht atherosclerose afremmen. In deze gerandomiseerde, placebogecontroleerde, dubbelblinde crossoverstudie werd het effect van vitamine E onderzocht op het glucosemetabolisme en het plasmalipidenprofiel bij 30 ouderen met een lichte vorm van overgewicht, zonder diabetes, maar met stabiele angina. Bij hen werd een orale glucosetolerantietest afgenomen (2 uur, 75 gram glucose). Tevens werd hun niet-oxidatief glucosemetabolisme gemeten voor en na suppletie met 900 mg vitamine E of een placebo gedurende 4 maanden. In de groep die vitamine E had gekregen waren de plasma-insulinegehalten zowel voor ( P < 0,02) als na (P < 0,05) de glucosetolerantietest verlaagd. Ook werden de triglyceridenconcentraties in plasma en de verhouding LDL-cholesterol/HDL-cholesterol in plasma gunstig beïnvloed. Tevens werd in de vitamine E groep vergeleken met de placebogroep een hoger niet-oxidatief glucosemetabolisme geconstateerd (p < 0,03). Deze effecten bleken samen te hangen met een vermindering van de concentratie vrije radicalen in het plasma. De vermindering van de plasma-LDL-concentratie hing samen met de daling van het aantal vrije radicalen in het plasma. De veranderingen in de plasma-triglyceriden en HDL-cholesterolconcentraties waren geassocieerd met de verbetering van de functie van insuline. Deze studie levert voor de eerste keer het bewijs dat hoge doses vitamine E effectief zijn bij het omlaag brengen van zowel de gehaltes aan LDL en triglyceriden, als het insulinegehalte in het plasma.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+