Vitamine E en LDL oxidatie

Geoxideerd LDL (low density lipoproteïne) bevordert atherosclerose. Dit onderzoek richtte zich op de vraag, welke minimumdosis vitamine E nodig is om de gevoeligheid van LDL voor oxidatie significant te verlagen. 42 gezonde vrijwilligers werden at random in 4 groepen verdeeld en kregen 6 weken lang resp. een placebo of 500, 1000 of 1500 IU vitamine E per dag (D-alfatocoferol). Ze kregen eveneens een dieet voorgeschreven met 30% vet, waarvan een derde verzadigd en minder dan dagelijks 300 mg cholesterol. Een diëtist begeleidde de vrijwilligers. Gekeken werd naar de verandering in kopergenduceerde LDL-oxidatie, verandering in vitamine-E-spiegel in serum en klinische tolerantie van vitamine E. De tijd die het duurde voordat LDL ging oxideren bleek verlengd en de mate van oxidatie van totaal-LDL verlaagd na toediening van elke dosis vitamine E t.o.v de placebo. Gemiddelde toename van oxidatietijd van LDL ten opzichte van placebo was voor 500, 1000 en 1500 IU resp. 26%, 24% en 35%. Afname van oxidatiegraad van LDL was resp. 14%, 19% en 25%. De verandering in plasmaconcentratie van vitamine E was hoog gecorreleerd met verandering in oxidatietijd en oxidatiegraad. Vitamine E werd over het geheel genomen goed verdragen. Vanaf een dosis van 500 IU per dag reduceert vitamine E significant de gevoeligheid van LDL voor oxidatie. Of vitamine-E-suppletie daarmee ook de incidentie van hart- en vaatziekten verlaagt moet nog verder worden onderzocht.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+