Propionyl-L-carnitine stimuleert vooruitgang claudicatio-patiënten

Een behandeling met propionyl-L-carnitine verbetert het bewegingsniveau van patiënten met tamelijk ernstige claudicatio intermittens. Dr. Gregorio Brevetti van de University Federico II in Napoli onderzocht hiervoor de invloed van een behandeling met propionyl-L-carnitine op het uithoudingsvermogen van 485 patiënten met milde tot ernstige claudicatio intermittens. Het bleek dat patiënten die de ziekte in tamelijk hevige mate hadden hun loopafstand konden verlengen van 162 naar 266 meter. Voor de groep die placebo slikte steeg deze afstand van 171 tot 256 meter. De patiënten die een propionyl-L-carnitine behandeling kregen, hadden een duidelijk beter uithoudingsvermogen, aldus Brevetti. Dit verband werd echter alleen gevonden bij patiënten die het in tamelijk hevige mate hadden. Voor de groep die lichte claudicatio had, konden geen significante verbanden worden aangetoond. Dit gold eveneens voor de verbetering van de kwaliteit van het leven. Ook hier gingen patiënten met de tamelijk ernstige vorm er duidelijk op vooruit. Bijwerkingen traden opvallend genoeg evenveel op in de placebogroep als de onderzoeksgroep. Volgens Brevetti komen de resultaten overeen met eerder onderzoek. Hieruit bleek ook al dat de groep die claudicatio in ernstiger vormen had het meest profiteerde van een propionyl-L-carnitine behandeling.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+