Rol aminozuren bij psychosen

Analyse van aminozuren in het plasma bij een subgroep patiënten met acute vormen van psychosen, toont een relatie met serine, methione en taurine. In een onderzoek met 22 gezonde vrijwilligers en 94 patiënten met acute psychosen, werden de concentraties aminozuren in het plasma gemeten. Patiënten met acute polymorfe psychosen en patiënten met bipolaire affectieve stoornissen hadden significant verlaagde waarden voor serine in het plasma. Bij patiënten met acute polymorfe psychosen waren de plasmawaarden voor taurine en methionine eveneens afwijkend ten opzichte van de controlegroep. De verhouding taurine tegen het produkt van serine en methionine was significant verhoogd bij de patiënten met acute polymorfe psychosen. Uit de verkregen resultaten blijkt dat het zinvol is om aminozurenconcentraties in het plasma van patiënten met psychosen te meten. De bepaling van serine en de verhouding van taurine tot het produkt van serine en methionine kan van nut zijn voor de diagnose van acute polymorfe psychosen. Nadere bevestiging van deze diagnose kan worden verkregen door een belastingstest met een orale dosis serine.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+