Vitamine A en de immuunfunctie

In minstens een dozijn onderzoeken is aangetoond dat vitamine A suppletie het aantal sterfgevallen bij kinderen ten gevolge van infectieziekten, zoals mazelen, of ten gevolge van een endemisch vitamine A gebrek kan reduceren. Vitamine A deficiëntie is een immuno-deficiëntie, gekarakteriseerd door veranderingen in de immuniteit, veranderingen in de mucosa oppervlakten, afname van de anti-lichaam reacties, veranderingen in lymfocyten en gewijzigde T- en B-cel functies. Vitamine A en zijn metabolieten hebben immuunversterkende eigenschappen en kunnen de antilichaam respons op T-cel afhankelijke antigenen versterken, de lymfocyt proliferatie reacties op antigenen en mitogenen doen toenemen, de apoptosis remmen en de mucosa-cel oppervlakten herstellen. Er is een leemte in de kennis betreffende het effect van een vitamine A gebrek en een behandeling met vitamine A op de functie en fagocytose van ‘Natural killer’ cellen. Ongeveer 124 miljoen kinderen hebben een vitamine A gebrek en lopen de kans dood te gaan aan een infectieziekte. Verbetering van de vitamine A status zal naar verwachting 1,3 – 2,5 miljoen sterfgevallen per jaar kunnen voorkomen. Op dit moment wordt in veel landen waar een vitamine A gebrek endemisch is een periodieke dosis vitamine A aan kinderen gegeven. Een hoge dosering vitamine A aan kinderen met acuut mazelen zal het aantal sterfgevallen verminderen. Jaarlijke overlijden er 2 miljoen kinderen per jaar aan mazelen. Of vitamine A het aantal sterfgevallen ten gevolge van malaria, HIV en TBC zal kunnen terugdringen moet nog worden aangetoond. Men schat dat het aantal met HIV geïnfecteerde patiënten rond het jaar 2000 tussen de 38 en 108 miljoen zal liggen. Vitamine A is spotgoedkoop en op basis van de bekende immuunversterkende eigenschappen van deze vitamine is het zeker de moeite waard te onderzoeken welke rol vitamine A zou kunnen spelen bij de behandeling van immuunsysteem onderdrukkende ziekten.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+