Chroom en de invloed op atherosclerose bij konijnen

Konijnen die een cholesterolrijke voeding kregen, werden 135 dagen lang met verschillende hoeveelheden chroom geïnjecteerd. Zij kregen respectievelijk 20 mg kaliumchromaat, 1, 5, 10 of 20 mg chroomchloride of water. Suppletie met chroom leidde tot een toename van chroom in het bloed en tegelijkertijd tot een afname van het percentage van de intima van de aorta dat was bedekt met plaques, van het gewicht van de aorta, en van de cholesterolinhoud. Bij de dieren die 20 mg chroomchloride gekregen hadden, zag men de grootste afname van de atherosclerose. Deze regressie was onafhankelijk van de lipidenconcentratie in het serum.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+