Vitamine C met chemo/bestraling bij kanker

Opnieuw is er bewijs voor het therapeutisch effect van een hoge dosis vitamine C bij kanker. Een publicatie in Cancer Cell geeft bovendien inzicht in het onderliggende werkingsmechanisme.

Er namen elf patiënten deel aan de studie. Ze hadden longkanker (niet-kleincellig longcarcinoom) of een hersentumor (glioblastoom). Ze kregen gedurende twee maanden driemaal per week een infuus met een hoge dosis vitamine C. Vervolgens kregen ze gedurende zeven maanden tweemaal per week een vitamine C-infuus terwijl ze een behandeling met chemotherapie en/of bestraling ondergingen.

Na infusie werd een vitamine C-concentratie van 20.000 µM bereikt (ter vergelijking: normaal bedraagt de vitamine C-spiegel 70 µM). Deze hoge bloedspiegel werd nagestreefd in verband met de korte halfwaardetijd van vitamine C. Zo is na twee uur nog maar de helft van de hoeveelheid vitamine C in het bloed aanwezig. De therapie werd goed verdragen en leidde slechts tot geringe bijwerkingen zoals diarree en een droge mond. De wetenschappers ontdekten dat de redoxactieve ijzermoleculen in het tumorweefsel – als bijproduct van een abnormaal mitochondriaal metabolisme – reageerden met vitamine C om waterstofperoxide en andere vrije radicalen te vormen. Deze vrije radicalen richtten DNA-schade aan in de tumorcellen, terwijl gezonde cellen intact bleven. Hiermee nam niet alleen de celdood van tumorcellen toe, maar werden de kankercellen bovendien gevoeliger voor chemotherapie. De gecombineerde therapieën leidden tot een levensverlenging van vier tot zes maanden.

De wetenschappers van de University of Iowa zetten hun onderzoeken voort naar de rol en het levensverlengende effect van vitamine C bij kanker.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+