Omega 3-visvetzuren bij obesitas

Suppletie met omega 3-visvetzuren leidt weliswaar niet tot een lager lichaamsgewicht, maar vermindert wel de buikomvang en het triglyceridengehalte bij obese personen.

Voor de meta-analyse werd gezocht in de medische databanken PubMed, Embase en Cochrane Central Register of Controlled Trials. De geselecteerde studies werden door twee onafhankelijke wetenschappers beoordeeld op kwaliteit. Er werden uiteindelijk elf studies geselecteerd voor de meta-analyse met in totaal 617 proefpersonen.

Uit analyse van negen studies bleek dat suppletie met omega 3-visvetzuren geen grotere gewichtsafname tot gevolg had ten opzichte van een placebo. De vetzuursuppletie leidde wel tot een significante afname van het triglyceridengehalte. Op basis van een analyse van zeven studies bleek bovendien dat de middelomvang onder invloed van suppletie met visvetzuren significant afnam ten opzichte van een placebo. Suppletie met omega 3-vetzuren was niet van invloed op het cholesterolgehalte, het LDL- en HDL-cholesterolgehalte, de nuchtere bloedglucose en de BMI.

Eerdere studies toonden een gewichtsreductie bij obese personen onder invloed van suppletie met omega 3-visvetzuren. Dit werd niet bevestigd in deze meta-analyse, maar de vetzuren hadden wel een gunstige invloed op de belangrijke middelomvang en het triglyceridengehalte.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+