Start studie intraveneus vitamine C bij sepsis

Australische wetenschappers starten met een onderzoek naar het effect van toediening van vitamine C in combinatie met vitamine B1 bij patiënten met een shock als gevolg van sepsis (bloedvergiftiging). Een septische shock is een ernstige aandoening met een hoge mortaliteit.

Het onderzoek gaat deel uitmaken van de zogenaamde VITAMINS trail waarvoor uit diverse ziekenhuizen volwassenen met een septische shock worden geselecteerd. Het effect van vitamine C, thiamine en hydrocortison wordt vergeleken met de standaardbehandeling van enkel hydrocortison. Er wordt een vergelijking gemaakt van het effect van beide behandelingen op de overlevingskans en het aantal dagen dat de patiënt zonder vasopressoren kan. Vasopressoren zijn geneesmiddelen (noradrenaline en dobutamine) die een daling van de bloeddruk tegengaan.

De resultaten moeten belangrijke informatie opleveren over de haalbaarheid van het uitvoeren van een zogenaamde fase 3-studie met een groter aantal proefpersonen. De combinatie vitamine C, thiamine en hydrocortison werd in 2017 voor het eerst toegepast door dr. Paul Marik, IC- arts en hoogleraar aan de Eastern Virginia Medical School in de VS (artikel ORTHOmagazine nr.3, 2017).

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+