Hoe verhoogd cholesterol verlagen?

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1989 [2 pagina’s]

Voedingsmaatregelen  ter voorkoming van ernstige vormen van hart- en vaatziekten zijn erg belangrijk. In dit verband is 1 van de  primaire maatregelen het verlagen van het totaal  cholesterol en  het verhogen van het HDL-cholesterol.  Dit artikel geeft  een handzaam advies.

Een  hoog  cholesterol in het serum is 1  van  de  grootste risicofactoren  voor  hart- en  vaatziekten.  De  National  Heart Foundation  in Australie beveelt momenteel voor volwassenen een cholesterolspiegel aan van minder dan 5,5 mmol/l (4,5 mmol/l voor kinderen)  en  een  triglyceridenspiegel  tussen  de  0.5   – 2,0 mmol/l.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+