Homocysteïne verbonden met ernst van hartfalen

In een gecontroleerde studie met 159 patiënten die aan congestief hartfalen leden en 119 controlepersonen werd een positieve correlatie gevonden tussen een verhoogde homocysteïnespiegel en de ernst van de ziekte.
Patiënten en controlepersonen werden gemiddeld 4,13 jaar gevolgd. De gemiddelde homocysteïnespiegels waren significant hoger bij de patiënten met congestief hartfalen (15,80 micromol per liter) vergeleken met controlepersonen (10,90 micromol per liter). Verhoogde homocysteïnespiegels bleken een krachtige voorspeller voor sterfte. De kans was meer dan vier maal groter, wanneer de homocysteïne te hoog was.
Tijdens de vervolgperiode overleed 41,5% van de patiënten met congestief hartfalen die een homocysteïnespiegel hadden hoger dan 17 micromol per liter, vergeleken met 21,3% van deze groep met homocysteïne lager dan 17 micromol.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+