Vitamine E tegen bijwerkingen chemotherapie

Inname van een hoge dosis vitamine E beschermt patiënten met kanker tegen neuropathie als gevolg van chemotherapie.
Aan de studie deden 30 patiënten mee die een chemotherapiebehandeling ondergingen. Veertien van deze patiënten kregen 600 mg vitamine E per dag gedurende de chemobehandelingen en nog drie maanden erna. De andere groep diende als controlegroep en kreeg geen vitamine E.
Na deze onderzoeksperiode werd bij 21% van de vitamine E-groep neuropathie aangetroffen. Bij de controlegroep was dit percentage 69%. Dit komt overeen met een 2,5 maal grotere kans om neurotoxiciteit te ontwikkelen in vergelijking met de vitamine E-groep. Ook was de ernst van de neuropathie significant hoger bij de controlegroep.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+