Vitamine E tegen neuropathie door chemotherapie

Perifere neuropathie is een bijwerking van chemotherapie door cisplatina, paclitaxel en docetaxel. Vitamine E biedt mogelijk bescherming tegen deze bijwerking.
In een gerandomiseerde, gecontroleerde open interventiestudie met 30 patiënten die chemotherapie ondergingen, namelijk met cisplatina, werden de effecten van vitamine E onderzocht. De patiënten die zes chemokuren kregen werden in twee groepen verdeeld. Groep 1 kreeg 600 mg vitamine E per dag tot drie maanden na beëindiging van de chemokuren. Groep 2 diende als controlegroep zonder vitamine E.
Aan het eind van de proeftijd werd neurotoxiciteit waargenomen bij 21,4% van de patiënten in de vitamine E-groep. In de controlegroep was dit 68,5%. Bovendien toonden patiënten in de controlegroep meer dan een verdubbeling van het risico van neurotoxiciteit. De ernst van neurotoxiciteit werd in de vitamine E-groep als significant lager beoordeeld vergeleken met de controlegroep.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+