Vitamine E tegen hartfalen door diabetische cardiomyopathie

In een studie met door streptozotocine geïnduceerde diabetische ratten bleek dat een voeding verrijkt met een hoge dosis vitamine E het optreden van met diabetes geassocieerde cardiomyopathie kan voorkomen.
De diabetische ratten werden gedurende een periode van 8 weken ofwel gevoed met een standaard voeding of een voeding verrijkt met 2000 IE vitamine E per kilogram gewicht. Het optreden van diabetische cardiomyopathie werd beoordeeld door middel het bepalen van de hemodynamische analyse van de linker hartkamer. Uit de gevonden resultaten bleek dat de ratten die waren gevoed met de standaard voeding een gedaalde systolische druk in de linker hartkamer hadden evenals dalingen in de mate van stijging en daling van deze druk. De einddiastolische druk in de linker hartkamer van deze muizen steeg, wat een een verlaagde contractiliteit en een vertraging van de relaxatie van de linker hartkamer aangeeft. Daarnaast werden verhoogde concentraties geoxideerd glutathion gevonden en bleek de vorming van 8-iso-prostaglandine-F2-alfa te zijn versterkt. Dit duidt op verhoogde myocardale oxidatieve stress. De met vitamine E-gesuppleerde ratten lieten verbeteringen in de functie van de linker hartkamer zien. Daarnaast bleken de verhoogde concentraties geoxideerd glutathion en myocardaal 8-iso-prostaglandine-F2-alpha aanzienlijk te zijn verlaagd.
Deze bevindingen tonen aan dat suppletie met vitamine E van nut kan zijn tijdens de vroege fasen van diabetes type-1 om cardiomyopathie en later hartfalen te voorkomen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+