Melatonine en astma

Astmapatiënten die vooral ‘s nachts kortademig zijn, kunnen beter geen supplementen met melatonine gebruiken. Deze stof zou de symptomen mogelijk kunnen verergeren, aldus het American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.Onderzoekers van het University of Colorado Health Sciences Center in Denver verzamelden witte bloedcellen van 23 proefpersonen. Om 4 uur ‘s nachts en 4 uur ‘s middags werden deze cellen blootgesteld aan melatonine. Melatonine regelt het 24-uurs ritme van het lichaam. De melatonineproductie is het hoogst om 4 uur ‘s nachts. Op dit tijdstip hebben patiënten met nachtelijke astma ook het meest last van hun klachten. De witte bloedcellen spelen een rol binnen het immuunsysteem van het lichaam. Wanneer zich ontstekingsreacties voordoen geven deze cellen cytokinen af.Als reactie op blootstelling aan melatonine gingen de witte bloedcellen van alle proefpersonen zowel overdag als ‘s nachts meer cytokinen afgeven. Dit duidt dus op een irritatie in het lichaam. Patiënten met nachtelijke astma reageerden sterker op melatonine dan gezonde proefpersonen of patiënten met andere vormen van astma. ‘s Nachts gaven alle astmapatiënten meer cytokinen af in reactie op melatonine dan gezonde mensen. Dit eerste onderzoek op dit gebied keek enkel naar veranderingen die optraden in het bloed. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen welk effect melatonine precies heeft op de luchtwegen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+