Intraveneus vitamine C bij diabetes type-1

Wetenschappers van het Harold Hamm Oklahoma Diabetes Center in de VS hebben aangetoond dat de optreden van bloedvatschade bij patiënten met een slecht gecontroleerde diabetes type-1 kan worden gestopt door een combinatie van insulinebehandeling ter controle van de glucosespiegel en antioxidantentherapie met vitamine C. Hierdoor worden mogelijk ook de schade en complicaties op langere termijn tegengegaan.
De onderzoekers deden de studie met 3 groepen van elk 10 patiënten met diabetes type-1. De eerste groep bestond uit patiënten bij wie deze aandoening minder dan een maand geleden was gediagnosticeerd. De tweede groep bestond uit patiënten met een ziekteduur van 4,5 tot 5,2 jaar en een goed gecontroleerde glucosespiegel (HBA1c 7% of lager). De derde subgroep werd gevormd door patiënten met een ziekteduur van 4,8 tot 5,4 jaar en een slecht gecontroleerde glucosespiegel (HbA1c boven de 7%). Een controlegroep werd gevormd door 10 gezonde personen.
Iedere patiënt werd aan 3 verschillende experimenten onderworpen. Het eerste bestond uit een 24-uurs behandeling met insuline, gedurende de laatste 12 uur aangevuld met een hoog gedoseerde intraveneuze toediening van vitamine C. Bij het tweede experiment werd gedurende 24 uur met vitamine C behandeld, de laatste 12 uur aangevuld met een insulinebehandeling. Bij het derde experiment werden de behandelingen met insuline en vitamine C gedurende 24 uur gecombineerd. Aan de hand van metingen van de flow-gemedieerde vaatverwijding in de armslagader werden de veranderingen in de endotheelfunctie bepaald. Daarnaast werd de bloedwaarde voor nitrotyrosine, een marker voor oxidatieve stress, vastgesteld.
Het bleek dat alle drie experimentele behandelingen tot een genormaliseerde endotheelfunctie en oxidatieve stress leidden bij de patiënten die pas kort diabetes hadden of bij wie de glucosespiegel goed gecontroleerd was. Echter, in de groep met slecht gecontroleerde diabetespatiënten, werd dit alleen bereikt met de gecombineerde behandeling met insuline en vitamine C.
De onderzoekers geven aan dat de endotheelcellen over een soort geheugen lijken te beschikken dat ervoor zorgt dat de schade aan de bloedvaten als gevolg van een langdurig verhoogde glucosespiegel doorgaat, zelfs al is de glucosespiegel onder controle gebracht met insuline. Vitamine C lijkt dit mechanisme te doorbreken, wat de gunstige uitwerking van de gecombineerde behandeling met deze antioxidant kan verklaren.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+