Rode gist rijst alternatief voor cholesterolverlagers

Rode gist rijst is een goed alternatief voor cholesterolverlagende medicijnen. Suppletie leidt tot een lichte daling van het totale cholesterol en het LDL-cholesterol en geeft weinig bijwerkingen.
Tijdens de retrospectieve studie werden 1400 klinische gegevens geanalyseerd. Hieruit bleek dat 25 patiënten gedurende een periode van minimaal 4 weken rode gist rijst capsules hadden gebruikt. De meeste patiënten konden geen statines verdragen vanwege bijwerkingen zoals spierpijn (68%), maagdarmklachten (16%) en een verhoging van ALAT (8%).
Het totale cholesterolgehalte daalde significant met 15% en het LDL-cholesterol daalde eveneens significant met 21% na een gemiddelde behandelperiode van zon twee tot drie maanden. De meeste patiënten (92%) konden de behandeling met de rode gist rijst goed verdragen. In totaal haalde 56% van de personen de streefwaarde van het LDL-cholesterol. Bij de patiënten die geen statines konden verdragen, daalde zowel het totale cholesterol als het LDL-cholesterol significant met respectievelijk 13% en 19%.
Geconcludeerd kan worden dat suppletie met rode gist rijst een goed alternatief is voor statines. Vervolgstudies zijn noodzakelijk om deze conclusie te bevestigen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+