Selenium mogelijk zinvol bij Hashimoto

Seleniumsuppletie is mogelijk zinvol bij de behandeling van de ziekte van Hashimoto.
Voor de review werden relevante studies geïncludeerd waaraan in totaal 400 proefpersonen deelnamen die de ziekte van Hashimoto hadden, een autoimmuunziekte waarbij het immuunsysteem de cellen van de schildklier aanvalt. Uiteindelijk ontstaat een te traag werkende schildklier (hypothyreoïdie). Ze werden behandeld met de synthetische vorm van het schildklierhormoon thyroxine (T4). Een deel van de patiënten werd daarnaast dagelijks behandeld met 200 mcg selenium gedurende 3 tot 6 maanden. De andere patiënten kregen een placebo.
Suppletie met selenium gedurende 3 maanden leidde tot significant minder autoimmuun-antilichamen. Tevens verbeterde het welbevinden en de stemming significant in vergelijking met placebogebruikers. Seleniumsuppletie lijkt zinvol ter verbetering van de stemming en ter vermindering van het aantal antilichamen bij personen met de ziekte van Hashimoto. Wanneer aangetoond kan worden dat selenium daadwerkelijk de schildklierfunctie verbetert, kan dit mineraal mogelijk ingezet worden bij de behandeling van deze aandoening. Voor de omzetting van T4 in de actieve vorm van het schildklierhormoon T3 zijn enzymen noodzakelijk die voor hun werking afhankelijk zijn van selenium.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+