Gezonde bloedvaten met veenbessen

Veenbessensap (cranberrysap) is niet alleen goed ter preventie van urineweginfecties, maar kan ook hart- en vaatziekten voorkomen.
De onderzoekers voerden twee studies uit: in de eerste studie dronken de 15 proefpersonen eenmalig 480 ml veenbessensap. In de tweede studie werden 44 proefpersonen verdeeld in 2 groepen. Ze kregen eerst gedurende een maand dagelijks 480 ml veenbessensap of een placebodrank. Na een tussenperiode van twee weken kregen ze de andere drank gedurende een maand. Het veenbessensap bestond uit 835 mg flavonoïden, waarvan 94 mg anthocyanen. Dit zijn stoffen die een sterke antioxidatieve activiteit hebben.
Na het drinken van veenbessensap nam de stijfheid van de bloedvaten significant af terwijl dit na consumptie van de placebodrank significant toenam. Wanneer eenmalig 480 ml veenbessensap werd gedronken, leidde dit 4 uur later tot een significante verwijding van de bloedvaten. Bij langdurig gebruik werd dit effect niet gezien.
Veenbessensap blijkt de bloedvaten soepel te houden. Deze resultaten onderschrijven ook het belang van groente- en fruitconsumptie ter preventie van hart- en vaatziekten.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+