Genen van invloed op effectiviteit vitamine E-suppletie

Het effect van vitamine E op luchtweginfecties bij ouderen blijkt afhankelijk van het geslacht en het genotype.
Voor de studie werden gegevens gebruikt van een eerder onderzoek waarin het effect van vitamine E-suppletie (dagelijks 200 IE gedurende 1 jaar) werd vergeleken met een placebo ter preventie van luchtweginfecties bij ouderen in een verzorgingshuis. De ouderen hadden een gemiddelde leeftijd van 85 jaar en de meeste waren van het vrouwelijke geslacht. Bij 500 ouderen werden genotypes van veelvoorkomende variaties in DNA sequenties op IL-1beta, IL-2, IL-6, IL-10, TNF-alfa en IFN-gamma bepaald. Vervolgens werd met behulp van statistiek de relatie tussen de genotypes en het risico van luchtweginfecties onderzocht.
Na correctie voor beïnvloedende factoren bleek er een interactie tussen vitamine E, het geslacht en bepaalde genotypes te bestaan. Het effect van vitamine E-suppletie op luchtweginfecties bij ouderen was afhankelijk van het geslacht en IL-10 genotypes. De vatbaarheid voor luchtweginfecties werd beïnvloed door variaties in de DNA-sequenties op de IL-2 en IL-10 promotor, bepalend voor de genexpressie. Personen met zeldzame IL-2 en IL-10 genotypes hadden – onafhankelijk van vitamine E-suppletie – een verminderde kans op luchtweginfecties.
De onderzoekers concluderen dat bij studies naar het effect van vitamine E-suppletie op infecties rekening gehouden dient te worden met genetische variaties en het geslacht. Mogelijk kan in de toekomst bepaald worden welke personen baat hebben bij vitamine E-suppletie.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+