Meer kans op diabetes met statines

De veelgebruikte cholesterolverlagers ‘statines’ blijken het risico van diabetes bij postmenopauzale vrouwen te verhogen.
De studie werd uitgevoerd in de Verenigde Staten waar van 1993 tot 1998 bijna 162.000 vrouwen in de leeftijd van 50 tot 79 jaar werden geïncludeerd. De vrouwen werden gedurende 8 tot 9 jaar gevolgd. Aan het begin en na 3 jaar werd het statinegebruik nagevraagd en gerelateerd aan de zelfgerapporteerde diagnose diabetes.
Een totaal van bijna 154.000 vrouwen had aan het begin van de studie geen diabetes. Van deze vrouwen gebruikte 7% een statine. Chronisch gebruik van dit type cholesterolverlagers verhoogde het risico van diabetes met 71%. Na correctie voor beïnvloedende factoren was dit percentage nog bijna 50%. Hierbij werd geen onderscheid gemaakt naar het type statine. Ook na een subanalyse van meer dan 125.000 vrouwen bleven de resultaten overeind.
De onderzoekers ontmoedigen het stoppen van de medicatie zonder overleg met de behandelend arts, maar zetten wel vraagtekens bij het preventief gebruik van statines door gezonde personen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+