Probiotica tegen luchtweginfecties

Suppletie met probiotica verkleint de kans op een luchtweginfectie bij volwassenen.

Aan de studie namen 465 personen met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar deel. Ze werden in drie groepen verdeeld. Personen in de eerste groep kregen een probioticum met Bifidobacterium lactis BI-04 (BI-04 groep). Personen in de tweede groep kregen een combinatie van Lactobacillus acidophilus NCFM en Bifidobacterium animalis lactis Bi-07 (NCFM & Bi-07 groep). De personen in de derde groep kregen een placebo (placebogroep).

Na een suppletieperiode van 150 dagen bleek dat de personen in de BI-04 groep met 27% significant minder kans hadden op een infectie van de bovenste luchtwegen in vergelijking met personen die de placebo kregen. In de NCFM & Bi-07 groep werd een risicoreductie gezien van 19%, maar dit verschil was niet significant. In de placebogroep werden de meeste deelnemers na 2,5 maand ziek. In de BI-04 groep en de NCFM & Bi-07 groep kregen de meeste personen pas later griep na een periode van respectievelijk 3,2 en 3,4 maanden. Personen in de NCFM & Bi-07 groep ondernamen met 8,5% significant meer lichamelijke activiteiten dan de personen in de placebogroep. Personen in de BI-04 groep waren niet actiever.

Geconcludeerd kan worden dat suppletie met het probioticum Bifidobacterium lactis BI-04 zinvol is bij gezonde, actieve personen om het risico van luchtweginfecties te verminderen. 

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+