Inspanning samen met vitamine D effectief

Vitamine D-suppletie in combinatie met een trainingsprogramma kan effectief het lichaamsvet verminderen en het cholesterol verbeteren bij oudere vrouwen met diabetes.

Er werden 52 vrouwen met diabetes type-2 en een vitamine D-tekort verdeeld in vier groepen. Vrouwen in de eerste groep kregen gedurende twaalf weken 1200 IE vitamine D per dag gedurende twaalf weken en volgden daarnaast een inspanningsprogramma van 25 tot 40 minuten, 3 tot 4 keer per week. Vrouwen in de tweede groep volgden alleen het oefenprogramma. In de derde groep kregen de vrouwen alleen vitamine D gesuppleerd en tenslotte was er nog een controlegroep waarin de vrouwen hun normale leefstijl volgden.

Bij de vrouwen die het trainingsprogramma volgden nam het lichaamsgewicht, de BMI en de vetmassa significant af in vergelijking met vrouwen die dit programma niet volgden. Ook werd onder invloed van het oefenprogramma een verbetering gezien van het totale cholesterolgehalte, het triglyceridengehalte, HDL- en LDL- cholesterolgehalte. Deze verbeteringen werden versterkt wanneer het oefenprogramma gecombineerd werd met vitamine D-suppletie. Bovendien was er een tendens zichtbaar naar een lagere nuchtere glucose- en insulinespiegel bij vrouwen die het trainingsprogramma volgden in combinatie met vitamine D-suppletie.

Vrouwen met diabetes type-2 en een vitamine D-tekort hebben baat bij suppletie met de vitamine in combinatie met een lichamelijk oefenprogramma. Volgens de onderzoekers is nog onbekend waarom vitamine D het effect van inspanning versterkt.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+