Vitamine C houdt immuunsysteem in stand

Langdurige suppletie met een hoge dosis vitamine C leidt met het ouder worden tot een beter behoud van de thymus en de immuuncellen. Dit blijkt uit een muizenstudie.

Voor de studie werden muizen met een vitamine C-deficiëntie gebruikt. Ze werden in twee groepen verdeeld. Een deel van de muizen kreeg een jaar lang voeding met de aanbevolen hoeveelheid van 20 mg vitamine C per kilogram. De andere muizen kregen een dagdosis van 200 mg vitamine C per kilogram.

Na een jaar was de plasmaconcentratie van vitamine C significant hoger bij de muizen die de hoge vitamine C-dosis kregen in vergelijking met de muizen die de lage dosis kregen. Ook was het gewicht van de thymus significant hoger onder invloed van de hoge vitamine C-dosis. De thymus bevindt zich tussen het borstbeen en de luchtpijp en verschrompelt met het ouder worden. Dit orgaan speelt een voorname rol bij het immuunsysteem. De hoge vitamine C-dosis leidde bovendien tot significant hogere concentraties van immuuncellen waaronder leucocyten, lymfocyten, granulocyten, monocyten, alsook splenocyten en thymocyten.

De resultaten suggereren dat langdurige suppletie met een hoge dosis vitamine C leidt tot een beter behoud van de immuunfunctie.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+