Vitamine C effectief bij straling

Toediening van een hoge dosis vitamine C verbetert de overlevingskans van muizen die worden blootgesteld aan radioactieve straling.

De muizen werden volledig blootgesteld aan radioactieve straling (7 tot 8 Gray). Vervolgens kregen ze vitamine C met een infuus toegediend in een dosis variërend van 1 tot 4,5 gram per kilogram lichaamsgewicht. Ze kregen het infuus direct na de blootsteling of 1, 6, 12, 24, 36 of 48 uur later. De muizen in de controlegroep kregen geen vitamine C.

Behandeling met vitamine C in een dosis van 3 gram per kilogram lichaamsgewicht leidde tot 24 uur na de blootstelling tot een verbetering van de overlevingskans. Behandelingen die na 36 uur plaatsvonden waren niet meer effectief. Wanneer de muizen tweemaal behandeld werden met vitamine C verbeterde eveneens de overlevingskans. Deze muizen kregen direct na de blootstelling en 24 uur erna een dosis van telkens 1,5 gram per kilogram lichaamsgewicht. Dit ging bovendien gepaard met een lagere concentratie van vrije radicalen.

De wetenschappers concluderen dat toediening van vitamine C de sterftekans verkleint bij muizen die blootgesteld zijn aan radioactieve straling. 

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+