Cacao: goed voor hart en bloedvaten

Flavanolen uit cacao hebben een gunstige invloed op risicofactoren voor hart- en vaataandoeningen.

Aan de studie namen honderd gezonde proefpersonen in de leeftijd van 35 tot 60 jaar deel. Ze hadden een BMI tussen 23 en 27 kg/m2 en werden willekeurig in een suppletie- en controlegroep verdeeld. Ze kregen gedurende een maand tweemaal per dag een cacaodrank met 450 mg flavanolen of een placebodrank.

In vergelijking met de controlegroep werd er in de suppletiegroep onder invloed van de cacaodrank een significante verbetering van de endotheelfunctie bereikt. Tevens daalde de boven -en onderdruk significant met respectievelijk 4,4 mmHg en 3,9 mmHg. Ook was er een verbetering van het cholesterolgehalte. Het totale cholesterolgehalte daalde significant met 0,20 mmol/l en het ‘slechte’ LDL-cholesterol daalde significant met 0,17 mmol/l onder invloed van de cacaoflavanolen. Het ‘goede’ HDL-cholesterol steeg significant met 0,10 mmol/l.

De inname van cacaoflavanolen leidt tot een verbetering van risicofactoren voor hart- en vaatziekten en kan daarmee de sterftekans verkleinen. 

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+