Definitie

Bloedeiwitten

Hiertoe behoren het albumine, de globulines en het fibrinogeen.
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+