Definitie

Koffie

vooral in combinatie met roken verhoogt koffie de homocysteïnespiegel aanzienlijk. Gedecaffeïneerde koffie en thee hebben dit effect niet.
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+