Zoekresultaten

Choline beschermt foetus bij virusinfecties

Een adequate cholinestatus van de aanstaande moeder met een doorsnee luchtwegeninfectie kan gerelateerd zijn aan het gedrag van het kind later. Volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC) heeft een prenatale besmetting met COVID-19 geen direct effect op de foetus, maar kan het mogelijk toch de ontwikkeling van het ongeboren kind nadelig beïnvloeden door een inflammatoire respons in de...

ADHD door vitamine D-tekort moeder

Aanstaande moeders met een vitamine D-gebrek hebben meer kans op een kind met ADHD. Aan het Finse onderzoek namen 1067 kinderen deel die in 1998 of 1999 geboren waren en waarbij ADHD was vastgesteld. Er werd een vergelijking gemaakt met een controlegroep van 1067 gezonde kinderen. Bij de moeders was tijdens het eerste trimester van de zwangerschap de vitamine D-status...

Vooral hoge dosis DHA effectief bij ADHD

Suppletie met omega 3-visvetzuren met een relatief zeer hoge dosis docosahexaeenzuur (DHA) vermindert symptomen van ADHD. Aan het onderzoek namen 66 kinderen en jongeren deel met ADHD. Ze waren in een leeftijd van 6 tot 18 jaar en werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. In de suppletiegroep kregen de deelnemers gedurende zes maanden dagelijks een supplement met de...

ADHD: gebrek aan essentiële vetzuren

Kinderen met ADHD hebben vaker een tekort aan essentiële vetzuren dan kinderen zonder deze aandoening, ondanks een gelijke inname van deze vetzuren. De Chinese wetenschappers maakten een vergelijking tussen een groep van 21 kinderen met ADHD en een controlegroep van 21 kinderen zonder deze ziekte. De inname van omega 3-visvetzuren en andere essentiële vetzuren werd geregistreerd en aan de hand...

Multi vermindert symptomen ADHD

Suppletie met een vitaminen- en mineralensupplement kan symptomen van ADHD verminderen. Dit blijkt uit een studie uitgevoerd in New-Zeeland. Er namen 93 kinderen met ADHD deel aan het onderzoek. Ze waren in een leeftijd van 7 tot 12 jaar en gebruikten geen medicatie. De kinderen werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Het supplement bevatte 13 vitaminen, 17 mineralen...

Omega-3 effectief bij ADHD

Een review en meta-analyse levert opnieuw bewijs voor het belang van omega 3-visvetzuursuppletie bij ADHD. De resultaten werden gepubliceerd in het tijdschrift Neuropsychopharmacology. Er werden gerandomiseerde klinische studies geselecteerd waarin het effect van omega 3-vetzuursuppletie op de cognitie en symptomen van ADHD was onderzocht. Daarnaast werden andere studies geselecteerd waarbij de omega 3-vetzuurconcentraties waren bepaald bij kinderen en adolescenten met...

Mediterrane voeding en ADHD

Mogelijk beschermt Mediterrane voeding tegen ADHD. In de crosssectionele studie die gepubliceerd werd in Pediatrics kon geen oorzakelijk verband worden aangetoond, maar werd wel een relatie gevonden tussen Mediterrane voeding en ADHD. Aan de studie namen 120 kinderen en jongvolwassenen deel. Bij de helft van de kinderen was recentelijk de diagnose ADHD gesteld, de overige kinderen waren gezond en dienden...

Stoffen uit gluten wél opneembaar

Voor het eerst is aangetoond dat stoffen, afkomstig bij de vertering van gluten de darmwand kunnen passeren en zodoende opgenomen kunnen worden in de bloedbaan. De studie werd uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Milaan. Ze maakten gebruik van een kunstmatig model van de maag en darmen. De wetenschappers onderzochten in tegenstelling tot eerdere studies niet de afzonderlijke gluten,...

Betere concentratie met visvetzuren

Suppletie met omega 3-visvetzuren verbetert de aandacht bij jongens met en zonder ADHD. Aan de studie, uitgevoerd door onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, namen 77 jongens deel, waarvan de helft ADHD had. Ze waren in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. De jongens werden willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen gedurende zestien weken dagelijks 10 gram...

ADHD: eerst gedragstherapie, dan medicatie

Gedragsinterventies blijken effectiever als het gaat om het reduceren van ADHD-symptomen dan het gebruik van medicatie. In de VS werden 146 schoolgaande kinderen met ADHD willekeurig verdeeld in twee groepen. De kinderen waren in de leeftijd van 5 tot 12 jaar en het betrof vooral jongens (76%). In een groep werden de ouders van de kinderen in acht sessies getraind...

Vetzuurbalans en psychische klachten

Een goede balans tussen omega 3- en omega 6-vetzuren in de voeding van Amerikaanse militairen kan psychische klachten verminderen en de effectiviteit van het leger ten goede komen. Dit concluderen wetenschappers op basis van een literatuurstudie. In diverse meta-analyses en prospectieve studies is het Mediterraan voedingspatroon in verband gebracht met een verminderde kans op depressies. In de studies zijn gunstige...

Voedingssupplementen. Antwoord op stijgende zorgkosten

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 2015 [3 pagina’s] Ook Nederlands onderzoek De kosten van de gezondheidszorg rijzen de pan uit. Daar kan iets aan gedaan worden, zo blijkt uit verschillende studies. Suppletie met macro- én micronutriënten kan de kosten aanzienlijk verlagen. Niet alleen onderzoek in de Verenigde Staten laat dit zien. Ook Nederlands onderzoek geeft onmiskenbare resultaten. En passant blijkt...

Multi-voedingssupplement zinvol bij ADHD

Een multi-voedingssupplement kan symptomen verlichten bij personen met ADHD. Aan de studie namen tachtig volwassenen met ADHD deel. Ze werden verdeeld in een suppletie- en placebogroep en kregen gedurende acht weken dagelijks het voedingssupplement of de placebo. Het multi-voedingssupplement was hoog gedoseerd en bestond uit dageklijks achttien capsules met een totaal dagdosering van vitamine A (5760 IE), vitamine B1 (18...

ADHD en omega 3-visvetzuren in erytrocyten

Een verhoging van de concentraties omega 3-visvetzuren in de rode bloedcellen kan symptomen van ADHD verminderen. Aan de studie namen negentig kinderen met ADHD deel. Ze werden willekeurig in drie groepen verdeeld en kregen in willekeurige volgorde een supplement met een hoge dosis EPA (1109 mg EPA en?108 mg DHA), DHA (264 mg EPA en 1032 mg DHA) of saffloerolie...

Leesproblemen bij kinderen en lage omega-3

Kinderen met leesproblemen hebben een lage omega 3-vetzuurstatus. Voor de studie werden 493 schoolgaande kinderen in de leeftijd van zeven tot negen jaar geselecteerd waarbij op zevenjarige leeftijd een verminderd leesvermogen was geconstateerd. In het bloed werden de concentraties van diverse vetzuren bepaald. Met behulp van vragenlijsten werd het werkgeheugen en de leescapaciteit gemeten, evenals het gedrag en symptomen van...

Fosfatidylserine zinvol bij ADHD

Fosfatidylserine kan symptomen verminderen en het geheugen verbeteren van kinderen met ADHD. Fosfatidylserine is een bestanddeel van lecithine. Het is een fosfolipide die voorkomt in de hersenen. Van nature wordt het gevonden in runderhersenen, orgaanvlees en vette vis. Aan de studie namen 36 kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar deel. Ze hadden ADHD, maar werden hiervoor nog...

Visconsumptie in zwangerschap: meer of minder kans op ADHD?

Moet een aanstaande moeder nu wel of geen vis eten tijdens de zwangerschap? Het antwoord hierop is niet zo eenvoudig: blootstelling aan kwik verhoogt de kans op ADHD-gedrag. Aan de andere kant biedt visconsumptie (de voornaamste bron van kwik) juist bescherming tegen ADHD. Bij meer dan 400 zwangere vrouwen werd in het laatste trimester van de zwangerschap in het haar...

Onvoldoende effect met omega 3-vetzuren bij ADHD

Het effect van omega 3-vetzuren bij ADHD is onvoldoende, hoewel een lichte verbetering van symptomen bereikt kan worden met een combinatie van omega 3- en omega 6-vetzuren. Dit blijkt uit een review van de Cochrane Collaboration. In de review werden de resultaten van 13 studies betrokken met een totaal van 1011 proefpersonen. In de studies werden omega 3-supplementen of een...

ADHD door jodiumtekort?!

Aanstaande moeders met een jodiumtekort hebben een verhoogde kans op een kind met ADHD. Dit stelt de Nederlandse reumatoloog Richard Verheesen naar aanleiding van een Italiaanse studie. In de baarmoeder is het kind beschermd tegen een tekort. Dit komt doordat de opname van jodium in de placenta extra wordt gestimuleerd. Dit betekent wel dat de moeder kans loopt op een...

Oogoefening goed voor ADHD-patiëntjes?

Het uitvoeren van bepaalde oogoefeningen is zinvol bij personen met convergentie-insufficiëntie. Deze aandoening wordt gekenmerkt door een onvermogen om de ogen naar elkaar toe te bewegen. Kortom, het is niet mogelijk om scheel te kijken. Hierdoor is het moeilijk om van dichtbij scherp te zien. De oogafwijking komt bij 5 tot 20% van de populatie voor en kan leiden tot...

Voeding: 64% van ADHD-kinderen grote gedragsverbeteringen

Het bleek zinvol om een strikt eliminatiedieet onder deskundige begeleiding standaard toe te passen bij kinderen met ADHD en/of ODD (opstandige gedragsstoornis). Een IgG-bloedonderzoek blijkt weinig nut te hebben om vast te stellen op welke voedingsmiddelen een kind met ADHD reageert.Voor het onderzoek werden 100 kinderen met ADHD, waarvan de helft ook ODD had, verdeeld in een controlegroep en een...

ADHD en bestrijdingsmiddelen

De Amerikaanse kinderpsychiater Tim Earnest stelt dat we weliswaar rekening moeten houden met genetische factoren bij ADHD, maar dat omgevingsfactoren vrágen om actie te ondernemen. Hij schrijft dit als reactie naar de redactie van het tijdschrift Pediatrics op het artikel ‘Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Urinary Metabolites of Organophosphate Pesticides', waarin wordt geconcludeerd dat bestrijdingsmiddelen de kans op ADHD verhogen. Earnest noemt...

ADHD regelmatig verkeerd gediagnosticeerd

Onderzoek van de Michigan State University heeft aangetoond dat veel kinderen onterecht het etiket ADHD opgeplakt krijgen. In de Verenigde Staten gaat het wellicht om bijna 1 miljoen kinderen die verkeerd gediagnosticeerd zijn. Aangezien er geen fysieke tests voor bestaan, wordt de diagnose ADHD hoofdzakelijk gesteld op basis van subjectieve beoordelingen. Volgens de studie wordt 8,4% van de kinderen geboren...

Minder hyperactiviteit bij kinderen door foliumzuur

Volgens onderzoek aan de Engelse University of Southampton is foliumzuur tijdens de zwangerschap goed voor de hersenontwikkeling van het ongeboren kind. Bovendien vermindert het de kans op hyperactiviteit bij de kinderen. In een prospectief onderzoek werden honderd moeders en hun kinderen gevolgd. Gedurende de veertiende week van de zwangerschap werd bij de vrouwen het gehalte foliumzuur in de rode bloedcellen...

EPA effectief bij kinderen met ADHD

Suppletie met het visvetzuur EPA vermindert symptomen bij kinderen met ADHD. Een toename van de concentratie EPA en een afname van de concentratie omega 6-vetzuren leidt tot een verbetering. Aan de studie namen 92 kinderen deel in de leeftijd van 7 tot 12 jaar. Ze werden willekeurig in een supplement- en placebogroep verdeeld. De kinderen in de supplementgroep kregen gedurende...

Lood schuldig aan ADHD?

De aandoening attention deficit/hyperactivity disorder of ADHD bij kinderen is oorzaak van bovennormale schooluitval, ongelukken, verslaving, roekeloosheid en antisociaal gedrag. Hoewel bijna honderd jaar onderwerp van medisch onderzoek is de oorzaak onbekend. Er is bewijs dat 70% van de gevallen een genetische oorsprong kan hebben. Dit laat 30% volkomen onverklaard en roept de vraag op waardoor een onderliggende aandoening getriggerd...

Verontrustende toename ADHD-medicijnen

In Nederland neemt het gebruik van medicijnen tegen ADHD nog steeds verontrustend toe. Dat laten cijfers zien van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). De laatste vier jaar is het aantal recepten van de huisarts meer dan verdubbeld: van 360.000 in 2005 naar 764.000 in 2008. Deze stijging geldt ook voor het aantal gebruikers: van 51.000 in 2005 tot 94.000 in...

Agressief gedrag en ADHD door toxische stoffen

Op het congres Food and Behaviour in de Britse badplaats Brighton stelde prof. Neil Ward in zijn presentatie dat er sterke bewijsvoering is dat sommige toxische metalen in lage concentraties bijdragen aan agressief en asociaal gedrag. Van de elementen arseen, cadmium, lood en kwik zijn geen gezondheidsbevorderende effecten bekend en werden de toxische effecten uitgebreid beschreven. Wetenschappelijk onderzoek ernaar gaat...

Omega 3-vetzuren mogelijk bij ADHD

Kinderen met ADHD hebben mogelijk baat bij suppletie met omega 3-vetzuren, zo blijkt uit een Canadese studie.Het onderzoek betrof 26 kinderen bij wie ADHD was vastgesteld. Suppletie met omega 3-vetzuren gedurende 16 weken betekende voor 8 kinderen significante verbetering van de voor ADHD specifieke klinische symptomen. Er werd significante winst geboekt op het gebied van aandacht. Daarnaast werden er significant...

Kinderen hyperactief door junkfood

Uit een Britse studie blijkt dat kinderen die op jonge leeftijd veel junkfood krijgen voorgeschoteld, vaker hyperactief gedrag ontwikkelen.Voor het onderzoek werd gekeken naar het voedingspatroon van 4000 kinderen van 4,5 jaar oud. Met behulp van de informatie die de moeders gaven over de consumptie van 57 voedingsmiddelen en dranken werd een indicatie verkregen over het junkfoodgehalte van de voeding....

Zink mogelijk gunstig bij ADHD?

Kinderen met ADHD zijn mogelijk gebaat bij suppletie met zink, zo blijkt uit een Turks onderzoek.De studie betrof 218 basisschoolkinderen. Zij werden, in willekeurige groepen verdeeld, gedurende 10 weken dagelijks gesuppleerd met ofwel 15 mg zink, ofwel een placebo. De veranderingen in symptomen van ADHD werden geëvalueerd aan de hand van de scores op de Connor's Rating Scales for Teachers...

Laag selenium verhoogt risico overlijden

Amerikaans onderzoek toont aan dat een lage seleniumspiegel mogelijk verband houdt met een verhoogd risico van overlijden. De studie betrof 1042 deelnemers van 65 jaar en ouder. Bij aanvang werd bij allen de concentratie selenium in het plasma bepaald, waarna ze vervolgens gedurende 6 jaar werden gevolgd. Tijdens deze periode overleden 237 van hen. Daarbij bleken de 25% deelnemers met...

Chroom en biotine gunstig bij diabetes

Suppletie met chroom en biotine verbetert de glycemische controle bij patiënten met diabetes. Dit is vooral het geval bij patiënten met een slecht gecontroleerde glycemische controle die orale antidiabetische medicijnen gebruiken. De studie betrof 447 patiënten met slecht gecontroleerde diabetes type-2. Zij hadden HbA1c-waarden groter of gelijk aan 7%. In twee willekeurige groepen verdeeld kregen ze dagelijks gedurende 90 dagen,...

Dagelijkse suppletie vitamine D meest effectief

Dagelijkse suppletie van vitamine D is effectiever dan een wekelijkse of maandelijkse vitamine D-suppletie in hogere doses. Dit bleek uit een Nederlandse studie onder 338 bewoners van verpleeghuis Marienhave in Warmond. Zij hadden een gemiddelde leeftijd van 84 jaar. In 3 willekeurige groepen verdeeld kregen ze gedurende 4 maanden dagelijkse óf 600 IE vitamine D óf wekelijks 4200 IE óf...

Isoflavonen uit soja goed voor botmassa

Isoflavonen afkomstig van sojabonen hebben een gunstige invloed op de botmassa en kunnen mogelijk osteoporose voorkomen. Dit blijkt uit een meta-analyse. In de meta-analyse werden 9 studies meegenomen met in totaal 432 proefpersonen. De inname van isoflavonen werd gemeten. Daarnaast werd de botafbraak gemeten met behulp van de uitscheiding van deoxypyridinoline (Dpyr) in de urine. De botaanmaak werd bepaald door...

Antioxidanten bij bestraling (2)

Uit een vervolganalyse van de resultaten van het onderzoek, uitgevoerd door dr. Isabelle Bairati en collega’s van de Université Laval, Quebec in Canada bleek dat vitamine E tijdens de suppletieperiode onverwachte negatieve effecten had op het risico van de ontwikkeling van tweede primaire kankers en op de kankervrije overlevingstijd. De eerste resultaten van het onderzoek, waaruit bleek dat suppletie met...

Zink helpt bij ADHD

Zinksuppletie verhoogt de effectiviteit van medicijnen bij kinderen die lijden aan ADHD. Onderzoekers van de Universiteit van Teheran in Iran deden een dubbelblind placebogecontroleerde studie onder 26 jongens en 18 meisjes tussen de vijf en elf jaar met ADHD. De kinderen hadden aan het begin van de studie nog geen medicijnen gekregen. Gedurende zes weken kreeg de helft van de...

Hyperactiviteit door voeding

Bij ongeveer 62% van ADHD-patiëntjes (25 kinderen van in totaal 40) bleek voeding een significante rol te spelen bij hun gedragsproblemen. Deze waren na het eliminatiedieet minstens 50% verbeterd, gemeten op twee verschillende manieren. Negen kinderen stopten voortijdig, omdat het dieet niet werd volgehouden. De voornaamste bestanddelen van het eliminatiedieet waren rijst, kalkoen, peer en sla. Eerder al, in 1999,...

Carnitine verbetert ADHD gedrag

Kinderen met ADHD hebben wellicht baat bij suppletie met carnitine. In een Nederlands onderzoek verminderde het supplement de aandachtsproblemen en het agressieve gedrag bij deze kinderen. Wetenschappers van het Westfries Gasthuis in Hoorn deden onderzoek onder 24 Nederlandse jongens met ADHD. Dit is een afkorting voor de Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oftewel de Aandachts-Tekort-Stoornis met Hyperactiviteit. Kinderen met deze aandoening...

Ontbijt gezond – gezond ontbijt

Artikel uit Fit Met Voeding nr.6, 2002 [1 pagina] Tijdens het vierdaags medisch congres in A. kan ik gelukkig overnachten bij mijn neef Philip en zijn vriendin Pien. Ze zijn begin dertig en wonen in een torenflat op de tiende verdieping aan de rand van de stad. Hun flat is modern ingericht en ook de keuken is van alle comfort voorzien....

Ginkgo en ginseng werken bij ADHD

Uit een eerste verkennende studie bleek dat een combinatie van de kruiden ginkgo en ginseng ADHD-patiëntjes hielp hun symptomen te verlichten. ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel in het Nederlands Aandachts-Tekort-Stoornis met Hyperactiviteit. Aan het onderzoek deden 36 kinderen met ADHD mee van drie tot zeventien jaar. Het was een verkennende open studie waarin gedurende vier weken een...

Ernstige gedragsstoornissen regelmatig DHA tekorten

Kinderen die in hun eerste levensjaren tekorten aan DHA en andere essentiële vetzuren hadden, krijgen later eerder ADHD, een unipolaire depressie of nemen een agressieve en vijandige houding aan. DHA, oftewel docosahexaeenzuur, is één van de belangrijkste vetzuren bij de ontwikkeling van de hersenfunctie van de mens. Om normaal te blijven functioneren is voldoende DHA in de voeding dan ook...

Hyperactief door alcohol tijdens zwangerschap

Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap vergroot mogelijk de kans op attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) bij nakomelingen. Dit bleek uit een onderzoek met ratten. Dr. Roh-Yu Shen gaf de beestjes verschillende doses alcohol tijdens de zwangerschap. Na verloop van tijd werden de hersenen van de nakomelingen onderzocht. Shen ontdekte dat de alcohol invloed uitoefende op de activiteit van dopamineneuronen in het middelste gedeelte...

Hyperactiviteit het gevolg van allergische reactie?

Sommige voedingsstoffen kunnen het ontstaan van attention deficit/hyperactivity disorder oftewel ADHD bevorderen. Dit bleek uit een analyse van 23 onderzoeken naar het gedrag van kinderen die in de laatste twintig jaar zijn uitgevoerd. Volgens de onderzoekers hebben de overheid, de voedingsmiddelenindustrie en medici bewijzen, die aantoonden dat sommige voeding(sstoffen)leidden tot ADHD, genegeerd. Michael Jacobson, directeur van the Center for Science...

Hyperactiviteit leidt niet tot jeugdcriminaliteit

Kinderen die aan hyperactiviteit lijden lopen geen verhoogde kans op gedragsproblemen in de toekomst, zo blijkt uit een nieuw Amerikaans onderzoek. Dit resultaat staat lijnrecht tegenover de uitkomst van eerdere onderzoeken. Daarin bleek voortdurend dat hyperactieve kinderen in hun tienertijd sneller gedragsproblemen kregen en met justitie in aanraking kwamen. Dr. Thomas legt uit dat aandachtsproblemen alleen aangeven dat het kind...

Kinderen slachtoffer van drankverslaving

Kinderen van alcoholisten hebben een grotere kans op het krijgen van psychische aandoeningen en gedragsproblemen, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Volgens onderzoekers hebben deze kinderen, vergeleken met leeftijdgenoten, een veel grotere kans op ADHD, angst- en gedragsstoornissen. Ook is het waarschijnlijker dat deze kinderen gaan drinken en soft drugs gaan nemen. Aan het onderzoek werkten 266 kinderen mee die tenminste...

Zwangere rooksters riskeren kind met gedragsproblemen

Vrouwen die regelmatig roken tijdens de zwangerschap hebben hoogstwaarschijnlijk een grotere kans op een kind met gedragsproblemen, aldus Amerikaanse onderzoekers. Dat roken de kans op miskramen vergrootte was al langer bekend. Vermoed werd dat het ook de kans op gedragsproblemen bij de nakomelingen vergrootte. De Amerikanen deden nader onderzoek naar dit vermoeden. Aan hun onderzoek werkten 50 mensen mee waarvan...

Hyperactief of ‘hyperbegaafd’?

Regelmatig worden hoogbegaafde kinderen tot de groep hyperactieve kinderen gerekend. Dit ontdekten de onderzoekers James Webb en Diane Latimer. Onderwijzers hebben de zware taak om ieder kind in één jaar tijd zoveel bij te brengen dat ze naar de volgende groep kunnen overgaan. Sommige kinderen zijn echter moeilijk in de hand te houden en zijn voortdurend met andere dingen bezig....

Hyperactiviteit verdwijnt, maar laat psychische problemen achter

De meeste jongetjes met ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) worden tegen de tijd dat ze volwassen worden wel rustiger, maar sommige psychologische problemen kunnen blijven bestaan. Aan het onderzoek werkten 18 jongens mee waarvan in hun kinderjaren was vastgesteld dat ze hyperactief waren. Een andere groep van 18 jongens fungeerde als controlegroep. De ADHD-groep functioneerde tamelijk normaal; ze konden gewoon naar school...

Voeding en additieven kunnen een rol spelen bij het ADHD

In dit onderzoek werden 26 kinderen met het Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) behandeld met een eliminatiedieet. 19 kinderen reageerden gunstig op het dieet. Alle 19 kinderen reageerden slecht op bepaalde voedingsmiddelen, conserveermiddelen en/of kleurstoffen. In een dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek werden de reacties van de kinderen op voedingsmiddelen, kleurstoffen en conserveermiddelen vergeleken met de reacties op een placebo. De kinderen...

Seleniumniveaus bij hyperactieve kinderen

Bij een groep van 32 kinderen met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), de internationale aanduiding voor hyperactiviteit bij kinderen, werden de seleniumconcentraties gemeten. Ter vergelijking diende een groep van veertien gezonde kinderen tussen de zes en tien jaar. Er werden geen significante verschillen in seleniumconcentraties in het serum tussen beide groepen gevonden.

Concentratiestoornissen bij kinderen

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 1992 [6 pagina’s] Concentratiestoornissen bij kinderen - afhankelijk van het ziektebeeld ook attention deficit disorder (ADD), of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD; hyperactiviteit) genoemd - worden veel gezien. Afhankelijk van de gehanteerde definitie schatten wetenschappers dat drie tot twintig procent van de schoolgaande kinderen aan concentratiestoornissen lijdt. Jongens blijken hierbij in de meerderheid. De concentratiestoornissen...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+