Zoekresultaten

Ontlastingtransplantatie zinvol bij alcoholisme

Ontlastingtransplantatie kan op korte termijn de behoefte aan alcohol verminderen bij personen met levercirrose als gevolg van alcoholmisbruik. Aan het onderzoek namen twintig mannen deel met levercirrose door overmatig alcoholgebruik. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 65 jaar. De helft van de deelnemers kreeg via een klysma donorontlasting getransplanteerd rijk aan de darmbacteriën Lachnospiraceae en Ruminococcaceae. De andere proefpersonen kregen...

Pellagra bij alcoholmisbruik

Alcoholmisbruik kan gepaard gaan met pellagra. Deze deficiëntieziekte is een gevolg van een gebrek aan vitamine B3 (niacine, nicotinamide) en wordt gekenmerkt door een schilferige huidaandoening (dermatitis), diarree en dementie en leidt onbehandeld tot de dood. Voor de Indiase studie werden de medische gegevens geanalyseerd van bijna drieduizend alcoholverslaafden die in de periode van 2015 tot 2017 een afkickprogramma volgden....

Relatie alcoholisme, myopathie en vitamine D-tekort

Nederlands onderzoek laat zien dat chronisch alcoholmisbruik vaak gepaard gaat met een vitamine D-tekort en met myopathie. Gezien de sterke onderlinge afhankelijkheid van een tekort aan vitamine D, fosfaat en magnesium bij chronisch alcoholmisbruik, veronderstellen de onderzoekers dat deze deficiënties betrokken zijn bij cellulaire processen die leiden tot myopathie als gevolg van alcoholisme. Het exacte interactiemechanisme is nog onbekend.

Multi en alcohol tijdens zwangerschap

Gebruik van een multivitamine verkleint het risico van een laag geboortegewicht en vroeggeboorte wanneer de moeder tijdens de zwangerschap alcohol drinkt. In de analyse werden in totaal 800 geboortes meegenomen van vrouwen die tijdens het eerste trimester van hun zwangerschap werden geïncludeerd. Tijdens de zwangerschap werd informatie verzameld over het alcohol- en supplementengebruik. Bij 7% van de geboortes was sprake...

Leverbeschadiging door alcohol? Neem probiotica

Patiënten met een leverbeschadiging door alcoholgebruik hebben een verstoorde darmflora. Uit Russisch onderzoek blijkt dat suppletie met probiotica het evenwicht in de darm verbetert en het herstel van deze patiënten bevordert. In dit prospectieve onderzoek werden 66 patiënten gevolgd die met een alcoholische psychose in een psychiatrisch ziekenhuis waren opgenomen. Een willekeurig deel van de proefpersonen slikte vijf dagen lang...

Mineralen bij levercirrose door alcohol

Alcoholconsumptie en/of leverbeschadiging kan het mineraalgehalte in de lever van ijzer, zink, koper en mangaan beïnvloeden. Veranderingen in het mineraalgehalte spelen mogelijk een rol bij leverfibrose (toename van bindweefsel). IJzer-, zink-, mangaan- en koperconcentraties werden gemeten in lever, bloed en urine van 49 alcoholisten met (27) en zonder (22) levercirrose en van gezonde controlepersonen. Bij alcoholisten met levercirrose bleek het...

Vitamine B3 beschermt de lever bij alcoholmisbruik

Inname van een hele fles wijn bij de maaltijd, overeenkomend met 70 gram alcohol, remt de eiwitstofwisseling in de lever. De aanmaak van albumine en fibrinogeen vermindert significant. De hoge concentratie alcohol verschuift de redoxtoestand in de levercellen naar de sterk oxidatieve kant, waardoor de verhouding NADH/NAD+ stijgt. Toediening van de precursor voor NAD+ (nicotinezuuramide-adenine-dinucleotide), namelijk nicotinamide of vitamine B3,...

Hyperhomocysteïnemie en chronisch alcoholisme

Een verhoogd homocysteïnegehalte in het serum is gerelateerd aan een lage intracellulaire foliumzuur-, vitamine B12- en vitamine B6-status. Chronisch alcoholgebruik beïnvloedt het methyleringsproces, waarbij de drie bovengenoemde vitaminen als coënzymen fungeren. In een patiëntcontrole-onderzoek met 32 alcoholisten en 31 controlepersonen werd bij de alcoholisten een significant lager serumpyridoxal-5-fosfaatgehalte en foliumzuurgehalte in erythrocyten gevonden. Vergeleken met de niet-drinkers was het homocysteïnegehalte...

Zink verbetert ureumproductie bij gevorderde levercirrose

Zinktekort komt veel voor bij levercirrose en is in verband gebracht met de verandering van het stikstofmetabolisme. In deze studie werd het effect van zinksuppletie bekeken op de ureumsynthese, bij patiënten met levercirrose en milde of latente encephalopathie. De omzetting van aminozuren in ureum werd in 8 patinten met vergevorderde cirrose onderzocht onder gecontroleerde substraattoediening (infuus met alanine), voor en...

Vitamine A deficiëntie en T cel subpopulaties bij HIV positieve volwassenen

Het is bekend dat een vitamine A-deficiëntie gekoppeld is aan een hogere mortaliteit en moeder-kindoverdracht van HIV. In dit onderzoek werd gekeken naar de vitamine A-spiegel en T-cel subpopulaties bij 104 HIV-geïnfecteerden. Van hen had 15,4% vitamine A-deficiëntie, d.w.z een vitamine-A-spiegel beneden 1,05 micromol per liter. Bij de patiënten met een vitamine A-tekort was het aantal CD4 T-cellen lager, evenals...

Vitamine A en zink bij alcoholverslaafden

Een groep van 28 alcoholverslaafden, allen met ernstige leveraandoeningen, werd beoordeeld op een aantal biochemische parameters. Bij 14,8 procent van de deelnemers was de zinkconcentratie in het serum laag. Bij 57,1 procent was retinol (vitamine A) laag in het serum en bij 25 procent was het retinolbindingseiwit eveneens laag. Personen met een verhoogde concentratie bilirubine in het serum, hadden tevens...

Zink versnelt alcoholontgifting

De zinkinname van elf mannen met een gemiddelde leeftijd van 28 jaar werd vastgelegd. Eerst kregen zij 28 dagen 10 milligram per dag, daarna 4 perioden van 36 dagen 1, 2, 3 of 4 milligram per dag in random volgorde en afsluitend nog eens 36 dagen 10 milligram per dag. Het plasma zinkniveau was bij alle proefpersonen lager tijdens de...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+