Zoekresultaten

Dysbiose darmmicrobiota bij autisme

Bij kinderen met autisme is vaker sprake van een dysbiose van de darmmicrobiota dan bij gezonde kinderen. De dysbiose staat in relatie met autistische kenmerken, zo blijkt uit de meta-analyse. In medische databanken werden relevante onderzoeken geselecteerd waarbij de samenstelling van de darmflora van autistische kinderen werd vergeleken met die van gezonde leeftijdgenoten. Er werden achttien studies geselecteerd met gegevens...

Goed letten op voeding bij autisme

Bij iedere persoon met autisme kan het verschillend zijn welk effect bepaalde voeding heeft. Door een juiste keuze te maken, kunnen autistische symptomen effectief verlicht worden. Wetenschappers bestudeerden de literatuur over het effect van voedingsinterventies bij personen met autisme. Autisme gaat vaak gepaard met maagdarmklachten zoals een verstoorde beweeglijkheid (motiliteit) van de darm, auto-immuunziekten en overgevoeligheidsreacties. Deze problemen kunnen veroorzaakt zijn...

Darmmicrobiota speelt rol bij autisme

Opnieuw is er bewijs voor een rol van de darmmicrobiota bij het ontstaan van autisme. In het experiment werden ontlastingmonsters van personen met en zonder autisme geïmplementeerd in muizen zonder darmflora (kiemvrije muizen). Onder invloed van kolonisatie van darmbacteriën van personen met autisme vertoonden de muizen autistische kenmerken zoals repetitieve gedragspatronen en een verminderde sociale interactie. Dit was niet het...

Ontlastingtransplantatie effectief bij autisme

Een therapie waarbij ontlastingtransplantatie wordt toegepast verbetert symptomen van autisme met blijvend resultaat. Het betrof een vervolg op een eerder onderzoek van wetenschappers van de Arizona State University. Aan hun eerste studie namen achttien kinderen deel met een autismespectrumstoornis en daarmee gepaard gaande maagdarmklachten. Ze waren in een leeftijd van 7 tot 17 jaar. De kinderen werden in deze initiële...

Zwangerschap: minder autisme met multi

Suppletie met vitamines en mineralen rond de conceptie verkleint de kans op autisme. Aan de studie, uitgevoerd in Californië, namen 305 zwangere vrouwen deel die reeds een kind met autisme hadden en hiermee een verhoogde kans hadden op een tweede kind met autisme. Van de pasgeborenen werd bij 241 broertjes en zusjes op driejarige leeftijd getest of ze ook een...

Coënzym Q10 bij autistische kinderen

Suppletie met coënzym Q10 verbetert maagdarmklachten en slaapproblemen bij kinderen met autisme. Aan de studie namen negentig kinderen deel met autisme. Voor en na de suppletieperiode werden de concentraties van Q10, de antioxidatieve enzymen superoxide dismutase (SOD) en glutathion peroxidase (GPx) en malondialdehyde (MDA) als biomarker voor oxidatieve stress in het bloedserum bepaald. De kinderen kregen gedurende honderd dagen 30...

Omega-3 en vitamine B12 bij autisme

Suppletie met het omega 3-visvetzuur docosahexaeenzuur (DHA) en vitamine B12 kan een verstoord fosfolipidenmetabolisme bij autisme verbeteren. Een verstoord metabolisme van fosfolipiden ligt mogelijk ten grondslag aan autisme. In het experiment werden 35 ratten in vijf groepen verdeeld. De controlegroep bestond uit gezonde ratten. De andere groepen bestonden uit ratten waarbij autisme geïnduceerd werd door toediening van een neurotoxische dosis...

Cortisol: bemiddelaar tussen darm en brein

Het stresshormoon cortisol blijkt een belangrijke functie te hebben als bemiddelaar tussen een specifieke darmbacterie en het brein. De studie werd uitgevoerd bij 24 biggen die via vaginale weg ter wereld kwamen. Biggen vertonen voor wat betreft de darm en hersenontwikkeling veel gelijkenissen met kinderen. Van de biggen werden op een leeftijd van één maand bloed- en ontlastingmonsters geanalyseerd. Met...

Vitamine D-tekort risico voor autisme

De vitamine D-status van pasgeborenen is significant gerelateerd aan het risico van autisme en een verminderd intellect, zo blijkt uit een Chinese studie. In de studie werden bijna 28.000 pasgeborenen gevolgd tot driejarige leeftijd. Bij de geboorte werd bloed afgenomen. Op basis van de criteria uit de zogenaamde DSM-5 (handboek voor de classificatie van psychische aandoeningen) werd nagegaan of sprake...

Foliumzuur verkleint autismerisico

Suppletie met foliumzuur of een multivitaminesupplement voor en tijdens de zwangerschap verkleint significant de kans op autisme bij het nageslacht. In de studie werden 45.300 Israëlische kinderen gevolgd vanaf hun geboorte (periode 2003-2008) tot begin 2015. Bij de moeders werd nagegaan of ze voor of tijdens hun zwangerschap een multivitaminesupplement of foliumzuur hadden gebruikt. Tijdens de volgperiode werd bij 572...

Vetzurencombinatie bij autisme

Suppletie van omega 3-visvetzuren samen met gammalinoleenzuur (GLA) vermindert symptomen van autisme bij peuters met een vroeggeboorte. Aan de studie namen 31 kinderen deel in een leeftijd van 18 tot 38 maanden die geboren waren voor de dertigste zwangerschapsweek. De peuters werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. In de suppletiegroep kregen ze dagelijks een supplement met 338 mg...

Ontlastingtransplantatie effectief bij autisme

Een kleinschalige studie naar de effecten van ontlastingtransplantatie bij autisme toont dat transplantatie leidt tot een afname van klachten, ook op langere termijn. Wetenschappers van de Ohio State University selecteerden achttien autistische kinderen waarbij de aandoening gepaard ging met maagdarmklachten. Maar liefst 70% van de personen met autisme ervaart gastrointestinale problemen. De kinderen waren in de leeftijd van 7 tot...

Darmflora en autisme

Er is inmiddels onomstotelijk bewijs voor een relatie tussen de darmflora en autisme. Ook blijkt dat symptomen van een autisme spectrum stoornis kunnen afnemen door beïnvloeding van de darmflora. Dit concluderen Chinese wetenschappers op basis van een review. De wetenschappers selecteerden meer dan 150 studies vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw waarin onderzoek gedaan is naar de relatie...

Rol voor carnitine bij autisme?

Een wetenschapper van het Texas Children’s Hospital in de Verenigde Staten vermoedt dat een tekort aan carnitine in het brein wel eens een oorzaak kan zijn van autisme. De hypothese moet nog getest worden bij dieren en bij families waarin autisme voorkomt. Vrijwel alle pasgeborenen komen ter wereld met een adequate hoeveelheid carnitine, omdat deze stof de placenta kan passeren....

Autisme door gebruik antidepressiva?

Vrouwen die tijdens hun zwangerschap een antidepressivum gebruiken, hebben een verhoogde kans op een kind met autisme. Er werd echter geen oorzakelijk verband in de studie aangetoond. De studie werd uitgevoerd in Quebec in Canada en gepubliceerd in JAMA Pediatrics. De wetenschappers volgden in de periode van 1998 tot 2009 aanstaande moeders met hun pasgeborenen. Van alle baby’s werd ongeveer...

Rol voor vitamine D bij preventie autisme?

Suppletie met de actieve vorm van vitamine D, het 1,25-dihydroxyvitamine D3 (calcitriol), voorkomt autistische kenmerken bij het nageslacht van muizen. Er werden vier verschillende groepen muizen gevormd. In twee groepen werd bij de muizen het immuunsysteem geactiveerd, bij de muizen in de andere twee groepen gebeurde dit niet. Activering van het immuunsysteem - waarbij ontstekingsbevorderende cytokinen vrijkomen, sprake is van...

Vitamine D-suppletie effectief bij autisme

[Study linking vitamin D to autism retracted over reliability issues] Suppletie met vitamine D kan symptomen van een autisme spectrum stoornis significant verminderen. Aan de gerandomiseerde, klinische studie namen 109 kinderen met autisme deel. Ze waren in de leeftijd van drie tot tien jaar. De kinderen werden willekeurig in groepen verdeeld en kregen gedurende vier maanden dagelijks vitamine D3 of...

Vitamine D-spiegel en autisme

Kinderen met autisme kunnen baat hebben bij het bereiken van een adequate vitamine D-spiegel door suppletie. In de studie werd de vitamine D-status bepaald van 122 autistische kinderen. Tevens werd het effect van suppletie getest op de symptomen van autisme. Meer dan de helft van de geteste kinderen (57%) had een vitamine D-tekort. Nog eens 30% had een inadequate vitamine...

Stoffen uit gluten wél opneembaar

Voor het eerst is aangetoond dat stoffen, afkomstig bij de vertering van gluten de darmwand kunnen passeren en zodoende opgenomen kunnen worden in de bloedbaan. De studie werd uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Milaan. Ze maakten gebruik van een kunstmatig model van de maag en darmen. De wetenschappers onderzochten in tegenstelling tot eerdere studies niet de afzonderlijke gluten,...

Meer serotonine met vitamine D, EPA en DHA

In een eerdere publicatie in de FASEB Journal beschreven de wetenschappers Bruce Ames en Rhonda Patrick van de Children’s Hospital Oakland Research Institute (CHORI) de relatie tussen vitamine D en autisme. In een nieuwe publicatie gaan ze hier verder op in. Ze vermoeden dat de neurotransmitter serotonine ‘de missing link’ is tussen de vitamine, omega 3-vetzuren en psychische stoornissen. In...

Inflammatie speelt rol bij autisme

Dr. Dan Arking van Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore (Verenigde Staten) concludeert in zijn studie dat het brein van autisten gekenmerkt wordt door inflammatie en een verhoogde immuunrespons. Arking onderzocht met zijn team 104 monsters van hersenweefsel van 72 gezonde personen en personen met autisme. Ze ontdekten een bepaald type cellen - genaamd microgliale cellen - die...

Sulforafaan zinvol voor autisten

Suppletie met sulforafaan - een stofje afkomstig uit broccolispruiten - verbetert het gedrag en de communicatie van autisten. Aan de studie namen jonge mannen in de leeftijd van 13 tot 27 jaar met een matige tot ernstige vorm van een autisme-spectrumstoornis deel. Van hen kregen er 26 gedurende achttien weken dagelijks een supplement met 50 tot 150 µmol sulforafaan. Veertien...

Autisme mede door omgevingsfactoren

Bij het ontstaan van autisme blijken omgevingsfactoren en genetische factoren beiden een even groot aandeel te hebben. Dit blijkt uit een grootschalige studie die gepubliceerd werd in JAMA. Aan de Zweedse studie namen meer dan twee miljoen kinderen deel die geboren werden in de periode van 1982 tot eind 2006. Tot eind december 2009 werd bekeken welke kinderen een autismestoornis...

Mechanisme vitamine D bij autisme

Dr. Bruce Ames van het Children's Hospital Oakland Research Institute (CHORI) heeft samen met dr. Rhonda Patrick bij muizen de relatie tussen vitamine D, serotonine en autisme blootgelegd. Al eerder werd aangetoond dat vitamine D en serotonine een rol spelen bij autisme, maar nu is voor het eerst een causaal verband gevonden. De actieve vorm van vitamine D, het 1,25-dihydroxyvitamine-D3 (calcitriol) activeert...

Probioticum effectief bij autisme

Suppletie met een probioticum kan veranderingen in de darmfysiologie gerelateerd aan autisme corrigeren en symptomen verminderen. Dit blijkt uit een muizenstudie. De onderzoekers testten een probioticum bij muizen met een autismestoornis. Het bleek dat bij de autistische muizen teveel stoffen ‘weglekten’ door de darmwand en zodoende in de bloedbaan terecht kwamen. Suppletie met Bacteroides fragilis leidde tot een vermindering van...

Q10-status van invloed op autisme?

Suppletie met de actieve vorm van coënzym Q10 (ubiquinol) kan een positief effect hebben bij autistische kinderen. Aan de studie namen vierentwintig autistische kinderen in de leeftijd van drie tot zes jaar deel. Ze kregen gedurende drie maanden tweemaal per dag 50 mg ubiquinol. Voor en na de suppletieperiode werden in het bloed de concentraties van antioxidanten gemeten. Daarnaast werd...

Autisme: NAC aanvulling op antipsychotica

N-acetylcysteïne (NAC) kan in combinatie met het antipsychoticum risperidon prikkelbaarheid verminderen bij autistische kinderen. Er werden veertig kinderen en jongeren met een autismestoornis verdeeld in twee groepen. Ze kregen gedurende acht weken dagelijks risperidon in combinatie met 1200 mg NAC (suppletiegroep) of een placebo (placebogroep).   In de suppletiegroep nam de score van prikkelbaarheid significant af van gemiddeld 13,2 punten...

Probiotica zinvol bij autisme

Suppletie met probiotica kan maagdarmklachten bij autistische kinderen verminderen. Er namen 33 autistische kinderen met een gemiddelde leeftijd van acht jaar deel aan de studie. De kinderen kregen na drie weken gedurende zes maanden dagelijks een probioticasupplement. Iedere capsule bevatte in totaal 10 miljard bacteriën van de stammen Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus?delbruecki, Bifidobacteria longum en Bifidobacteria bifidum. Daarnaast bevatte...

Darmflora van invloed op autisme

De diversiteit van de darmflora is van invloed op het ontstaan van autisme. Dit concluderen wetenschappers in het online tijdschrift Plos ONE. Het team analyseerde de darmflora uit ontlastingmonsters van twintig gezonde kinderen en twintig patiëntjes met autisme in de leeftijd van 3 tot 16 jaar. De analyse liet zien dat een verminderde diversiteit van de darmflora verband hield met...

Foliumzuursuppletie moeder en autisme kind later

Foliumzuursuppletie van de moeder vóór en na de conceptie is geassocieerd met een kleiner risico van autisme bij het kind later. Er werden gegevens gebruikt van meer dan 85.000 kinderen die deelnamen aan de Norwegian Mother and Child Cohort studie (MoBa). De kinderen waren geboren tussen 2002 en 2008 en aan het einde van de studie in 2012 was hun...

L-carnitine gunstig bij autisme

Suppletie met L-carnitine kan symptomen van autisme verminderen. Aan de studie namen 30 autistische kinderen deel in een leeftijd van 2,5 tot 9 jaar. Ze werden verdeeld in een suppletie- en placebogroep. De kinderen in de suppletiegroep kregen dagelijks L-carnitine in een hoeveelheid van 100 mg per kilogram lichaamsgewicht. Na 3 en 6 maanden werd de carnitineconcentratie in het bloed...

NAC zinvol bij autisme

De antioxidant N-acetylcysteïne (NAC) kan prikkelbaar gedrag verminderen van autistische kinderen. Voor de studie werden 33 autistische kinderen in de leeftijd van 3 tot 11 jaar verdeeld in een suppletie- en placebogroep. De kinderen in de suppletiegroep kregen gedurende 4 weken dagelijks 900 mg NAC, vervolgens gedurende 4 weken tweemaal per dag 900 mg NAC en tenslotte gedurende nog eens...

Glutathionsuppletie bij autistische kinderen

Bij autistische kinderen worden verlaagde concentraties van glutathion aangetroffen. Zowel orale als transdermale suppletie met glutathion blijkt zinvol om de concentraties van bepaalde - aan glutathion gerelateerde - metabolieten te verhogen. Glutathion is een antioxidatieve lichaamseigen peptide die het aminozuur cysteïne bevat en onder andere van belang is voor de synthese van taurine. In de 8 weken durende studie kregen...

L-carnitine zinvol bij autisme

Suppletie met L-carnitine kan na 3 maanden leiden tot een vermindering van autistische symptomen. Voor de studie werden 30 personen met een autistische stoornis willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep. De personen in de suppletiegroep kregen gedurende 3 maanden dagelijks 50 mg L-carnitine per kilogram lichaamsgewicht, de anderen kregen een placebo. Bij de proefpersonen werden diverse testen afgenomen. Er...

Autisme: betere stofwisseling door suppletie

Suppletie met B-vitamines en magnesium vermindert de uitscheiding van zuren in de urine van autistische kinderen. Bij kinderen met autisme worden verhoogde concentraties van zogenaamde dicarboxylzuren aangetroffen in de urine. Dit duidt erop dat bepaalde stoffen in het bloed onvoldoende worden afgebroken, Mogelijk speelt een stofwisselingsstoornis een rol bij autisme. Poolse onderzoekers dienden aan 30 autistische kinderen dagelijks vitamine B2...

Veelzijdige probiotica, cruciale factor voor algehele gezondheid

Artikel uit Fit Met Voeding nr.2, 2012 [1 pagina] Het is inmiddels een ‘open deur’ dat onze darmbacteriën bescherming kunnen bieden tegen diarree. De laatste resultaten van wetenschappelijk onderzoek geven aan dat goede darmbacteriën ofwel probiotica tot veel meer in staat zijn. Tegen het eind van de jaren negentig ontdekte dr. Gerhard Pulverer van de universiteit van Keulen dat bepaalde soorten...

Autisme is te genezen met homeopathie en voedingssupplementen

Artikel uit Fit Met Voeding nr.3, 2012 [3 pagina’s] Homeopathisch arts en natuurarts Tinus Smits (1946-2010) werkte aan het eind van zijn leven aan een opmerkelijk boek over autisme. In zijn sterfjaar kwam de Engelstalige versie uit. Dit jaar verscheen een Nederlandse uitgave: Autisme; de wanhoop voorbij - CEASE Therapie. Met daarin ook veel aandacht voor voedingsaspecten. Voor de Brabantse arts...

Autisme gevolg van vitamine D-tekort?

Kinderen met autisme hebben in vergelijking met gezonde kinderen een significant lagere concentratie 25(OH)D, 1,25(OH)2D en calcium. Dat bleek uit een studie met 70 autistische kinderen en 42 gezonde leeftijdgenoten (gemiddelde leeftijd 5 jaar).

Voedingssupplementen verlagen risico autisme

Gebruik van voedingssupplementen vóór de zwangerschap vermindert de kans op een autistisch kind. In de periode van 2003 tot 2009 namen zo’n 700 gezinnen uit Californië deel aan de CHARGE-studie (CHildhood Autism Risks from Genetics and Environment). De kinderen waren in de leeftijd van 24 tot 60 maanden. Afhankelijk van de diagnose werden de kinderen ingedeeld naar autisme (288 kinderen),...

Vaccins en autisme

Een studie die onlangs werd gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Science & Technology toont een verband aan tussen het gebruik van foetale cellen in vaccins en een toename van autisme. Volgens de onderzoekers van de Amerikaanse overheidsinstelling Environmental Protection Agency (EPA) is 1988 een keerpunt als het gaat om een stijging van het aantal gevallen autisme. In dat jaar werd...

Antioxidantenstatus bij autistische kinderen

Onderzoekers doen de suggestie kinderen met autisme in een vroeg stadium antioxidantensuppletie te geven. De resultaten van een nieuwe studie wijzen op een relatie van deze aandoening met een verhoogde mate van oxidatieve stress.Het onderzoek betrof 30 autistische en 30 gezonde kinderen van 3 tot 15 jaar. Bij allen werd bloedonderzoek verricht ter bepaling van de concentratie van verschillende markers...

Glycogen storage disease type 1b

2008 Glycogeenopslagziekte;

Autism

Omega 3-vetzuren voor autistische kinderen

Een studie met 13 kinderen die autistische stoornissen hadden die gepaard gingen met heftige driftbuien, agressie of zelfverwonding, toonde opmerkelijke verbeteringen na de inname van omega 3-vetzuren in visoliecapsules. Gedurende een periode van zes weken kregen de deelnemers zeven capsules per dag met 120 mg EPA en 100 mg DHA of placebo\'s. De hyperactiviteit en het stereotypisch gedrag verminderde bij...

Melatonine voor autistische kinderen met slaapproblemen

Een onderzoek wijst in de richting van een gunstig effect van melatonine op slaapproblemen bij kinderen die lijden aan autisme spectrum stoornis (ASS). Omdat autisme vele verschijningsvormen heeft, wordt deze aandoening ook wel autisme spectrum stoornis genoemd. In een kleine placebogecontroleerde, cross-over studie met 7 van deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 17 jaar, die slaapproblemen hadden, werd...

Voeding beïnvloedt autisme

Veranderingen in de voeding kunnen leiden tot een verbetering van de toestand bij mensen met autisme, maar in een aantal gevallen kan de toestand ook verslechteren. Deze uitkomst presenteerde dr Ted Kniker van het San Antonio Texas Autistic Treatment Center op het congres, dat plaatsvond aan de Durham University in Engeland. In een studie met 28 autistische mensen is gekeken...

Melkeiwit mogelijk veroorzaker schizofrenie en autisme

Schizofrenie en autisme zijn mogelijk rechtstreeks het gevolg van een verstoring in het afbraakmechanisme van een melkeiwit, zo blijkt uit twee onderzoeken. Volgens fysioloog dr. J. Robert Cade zou een verstoorde vertering van zuivel leiden tot een aantal symptomen van de twee aandoeningen. Uit de dieronderzoeken blijkt dat een melkeiwit (bètacasomorphin-7 ), dat niet goed wordt afgebroken, exorfines (morfine-achtige stoffen)...

Van Autisme tot Alzheimer

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 1997 [3 pagina’s] Organische zuren zetten ons op het spoor! Be­kend is dat dysbiose een belang­rijke rol speelt bij voedselintolerantie, allergieën, huidklachten en spijsverterings­klachten. Nieuw zijn verban­den tussen dysbiose en diverse neurologi­sche, psychi­atri­sche en gas­troin­testinale stoor­nis­sen. Belang­rijk aanknopings­punt is dat stofwisselingsproducten van de pathogene flora, met name organische zuren, in de urine kunnen worden gemeten....

Autisme, vitamine B6 en magnesium

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1987 [3 pagina’s] Autisme is een toestand van in zichzelf gekeerd zijn. Niet alleen komt het bij kinderen voor, maar ook bij volwassenen. Het blijkt dat deze aandoening verwantschap toont met andere gedragsstoornissen en dat deze te beïnvloeden zijn met behulp van voeding. Vitamine B6 en magnesium (weliswaar in combinatie met de andere voedingsstoffen) schijnen...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+