Zoekresultaten

Kalium gunstig voor botten

Suppletie met basische kaliumzouten is gunstig voor het botmetabolisme. Dit concluderen wetenschappers op basis van een meta-analyse. In de meta-analyse van veertien studies werd het effect van suppletie met kaliumbicarbonaat en kaliumcitraat op de botstofwisseling onderzocht. De uitscheiding van calcium in de urine bleek significant lager na suppletie met beide kaliumzouten. Ook de uitscheiding van zuren was significant minder na...

Afname botmassa bij sarcopenie

Met het ouder worden neemt de spiermassa en spierkracht in een snel tempo af (sarcopenie). Bovendien is er een verband aangetoond tussen sarcopenie en een verminderde botdichtheid. Uit de ‘mechanostat theorie’ - een model dat de opbouw en afname van botweefsel beschrijft - blijkt dat botmassa verloren kan gaan door een verminderde kracht die spieren op de botten uitoefenen. Daarnaast...

Kort overzicht calcium en botten

De inname van calcium uit de voeding leidt niet tot minder botbreuken. Wel is er enig bewijs voor fractuurpreventie door calciumsuppletie. Dit concluderen wetenschappers van de University of Auckland (Nieuw Zeeland) in een review die gepubliceerd werd in de British Medical Journal. De wetenschappers selecteerden relevante studies met behulp van de medische databanken Ovid Medline, Embase, PubMed en door bestudering...

Vitamine E en botdichtheid

Een hoge inname en bloedspiegel van vitamine E is bij vrouwen in verband gebracht met een betere botdichtheid. Aan de studie namen meer dan drieduizend vrouwen als proefpersoon deel uit de Chinese miljoenenstad Guangzhou. Ze waren in de leeftijd van 40 tot 75 jaar. In het bloedserum werd de vitamine E-spiegel gemeten en de inname van de vitamine werd geschat...

Beroerte voorkomen met eitje

Wie dagelijks een eitje eet heeft significant minder kans op een herseninfarct of -bloeding. Dit blijkt uit een grootschalige studie, een zogeheten meta-analyse. De wetenschappers selecteerden uit medische databanken studies waarin de relatie tussen de consumptie van eieren en hart- en vaatziekten was onderzocht. Uiteindelijk selecteerden ze zeven onderzoeken uit de periode van 1982 tot 2015. De studies waren uitgevoerd...

Marginaal effect van calcium

Een hogere inname van calcium vanuit de voeding en supplementen leidt niet tot minder botbreuken. Dit concluderen wetenschappers van de University of Auckland in een review. In de medische databanken Ovid Medline, Embase en Pubmed werden relevante studies geselecteerd. Het betrof gerandomiseerde studies met vijftigplussers waarvan de calciuminname uit zowel de voeding als van supplementen (met en zonder vitamine D)...

Plantenextracten beïnvloeden botmetabolisme

Extracten van quercetine, zoethout, granaatappel en druivenpit zijn van invloed op de botopbouw -en afbraak door beïnvloeding van de genexpressie. In de studie werden 46 gezonde, postmenopauzale vrouwen willekeurig verdeeld in drie groepen. Afhankelijk van de groep kregen ze quercetine, al of niet met zoethoutextract, granaatappel, al of niet met druivenpitextract of een combinatie van alle vier extracten. Aan het...

Osteoporose voorkomen met gedroogde pruimen?

Dagelijkse consumptie van 5 tot 6 gedroogde pruimen gaat effectief verlies van botdichtheid tegen bij postmenopauzale vrouwen. Er werden 48 vrouwen met osteopenie, een voorstadium van osteoporose, willekeurig in drie groepen verdeeld. De vrouwen waren in de leeftijd van 65 tot 79 jaar. Ze kregen gedurende zes maanden dagelijks 50 of 100 gram gedroogde pruimen of geen behandeling (controlegroep). Aan...

Kalium gunstig voor botten

Suppletie met basische kaliumzouten is gunstig voor het botmetabolisme. Dit concluderen wetenschappers op basis van een meta-analyse. In de meta-analyse van veertien studies werd het effect van suppletie met kaliumbicarbonaat en kaliumcitraat op de botstofwisseling onderzocht. De uitscheiding van calcium in de urine bleek significant lager na suppletie met beide kaliumzouten. Ook de uitscheiding van zuren was significant minder na...

Effectieve dosis van vitamine K2

Vitamine K2 (menaquinon-4) blijkt in een dosis van 600 mcg per dag effectief de botopbouw te stimuleren. Aan de studie namen vijftien gezonde mannen met een leeftijd van vijfentwintig jaar deel. Ze kregen gedurende vijf weken per week een oplopende dosis vitamine K2. In de eerste week kregen ze 0 mcg per dag gevolgd door een dosis van 300 mcg,...

Richtlijn bepleit voor siliciuminname

Er is toenemend bewijs dat silicium een bioactief spoorelement is met gezondheidsbevorderende eigenschappen. Het bewijs wordt geleverd door in-vitro experimenten, dierstudies en humane studies. Uit de studies blijkt dat silicium - in een hoeveelheid die minimaal verkregen kan worden door een normaal voedingspatroon - een gunstige invloed heeft op het bot- en bindweefsel en op de immuunrespons. Tevens blijkt silicium...

Minder sterfte met adequate vitamine D

Een adequate vitamine D-spiegel is in verband gebracht met een verminderde sterftekans en een kleinere kans op hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen en fracturen. Dit blijkt uit een prospectieve studie die gepubliceerd werd in de American Journal of Clinical Nutrition. Er namen bijna 15.000 mannen en vrouwen in de leeftijd van 42 tot 82 jaar deel aan de studie. Ze waren...

Melk: niet goed voor elk

Melk is waarschijnlijk helemaal niet zo gezond als wordt . Een hoge melkconsumptie blijkt gerelateerd aan een verhoogd sterfterisico en een grotere kans op botbreuken. Voor yoghurt, andere gefermenteerde producten en kaas bleek eerder het omgekeerde. Er werden twee grootschalige cohortstudies uitgevoerd in Zweden. In de eerste studie - in de periode van 1987 tot 1990 - betrof het meer dan...

Magnesiumrijk water beschermt tegen heupbreuk

Magnesiumrijk drinkwater beschermt mogelijk tegen heupfracturen. Dit blijkt uit een studie die uitgevoerd werd door het Noorse instituut voor volksgezondheid. Er werden gegevens gebruikt van een studie (1986 tot 1991) naar de mineralenconcentraties van 556 drinkwatervoorzieningen die gezamenlijk 64% van de Noorse bevolking van drinkwater voorzien. Daarnaast werden registers gebruikt van ziekenhuizen (1994 tot 2000) om te achterhalen hoeveel personen...

Minder botbreuk met hoger vitamine E

Ouderen met een lage inname en bloedspiegel van vitamine E hebben een verhoogde kans op botfracturen. Dit blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in de American Journal of Clinical Nutrition. Er werden gegevens gebruikt van twee Zweedse cohortstudies. De eerste betrof de Swedish Mammography Cohort waaraan meer dan 61.000 vrouwen deelnamen gedurende een periode van negentien jaar. De tweede...

Glutenvrij dieet voorkomt heupfractuur

Voor personen met een glutenintolerantie of coeliakie is een glutenvrij dieet van belang om het risico van heupfracturen te beperken. Al langer is bekend dat coeliakiepatiënten een verhoogde kans op botbreuken hebben. Nu blijkt dat met het volgen van een glutenvrij dieet dit risico kan worden verminderd. De wetenschappers bestudeerden de gegevens van 7146 Zweedse personen waarbij in de periode...

Standaard vitamine D-dosis onvoldoende

De geadviseerde vitamine D-dosis van 400 IE blijkt onvoldoende om de botmassa op peil te houden. Aan de Schotse studie namen 305 postmenopauzale vrouwen deel in de leeftijd van zestig tot zeventig jaar. Ze werden willekeurig in drie groepen verdeeld en kregen vanaf januari/februari 2009 gedurende een jaar dagelijks 400 IE vitamine D, 1000 IE vitamine D of een placebo....

Melk voorkomt geen botbreuk

Een hoge melkconsumptie in de tienerjaren voorkomt geen heupfractuur op oudere leeftijd. Voor de studie werden meer dan 96.000 vrouwen en mannen van vijftig jaar en ouder gevolgd. Aan het begin van de studie werd de melkconsumptie tijdens de tienerjaren (13e tot 18e jaar) geschat. Tevens werd informatie verkregen over hun huidige voedingsgewoonten, fysieke activiteiten, rookgedrag, medicatiegebruik en andere risicofactoren...

Noodzaak van vitamine D-suppletie bij epilepsie

Kinderen met epilepsie behoren vitamine D-suppletie te krijgen. Dit concluderen onderzoekers op basis van bestudering van de beschikbare literatuur. Het is bekend dat kinderen en jongeren die anti-epileptica gebruiken een verhoogd botverlies hebben en twee- tot driemaal zoveel kans hebben op botfracturen in vergelijking met gezonde leeftijdgenoten. Studies naar de botdichtheid van kinderen met epilepsie laten inconsistente resultaten zien als...

Botveroudering door vitamine D-tekort

Een vitamine D-tekort leidt niet alleen tot een vermindering van de botmassa. Het heeft ook een negatief effect op de botkwaliteit en leidt tot een versneld verouderingsproces van het skelet. Dit blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in Science Translation Medicine. De onderzoekers beschikten over botmonsters van dertig personen. Bij de helft van hen was sprake van een vitamine...

Prebiotica vergroot calciumopname

Dagelijkse suppletie met de prebiotica galacto-oligosacchariden (GOS) vergroot de absorptie van calcium in de darmen. Er namen 31 gezonde meisjes in de leeftijd van 10 tot 13 jaar deel aan de studie. Ze kregen telkens gedurende 3 weken tweemaal per dag een smoothie te drinken met 0; 2,5 of 5 gram GOS per flesje. Na iedere drieweekse periode werd in...

Minder kans op heupfractuur met omega 3-vetzuren

Een hoge concentratie van de omega 3-vetzuren alfalinoleenzuur (ALA) en EPA beschermt vrouwen na de menopauze tegen heupfracturen. Voor de studie werden de gegevens gebruikt van 400 vrouwen die deel hadden genomen aan de Women's Health Initiative (WHI) of de Bone Mineral Density (BMD) studie. De vrouwen hadden een heupfractuur. De resultaten werden vergeleken met een controlegroep van vrouwen van...

Magnesium belangrijk voor botmassa kind

Magnesium is minstens zo belangrijk voor de botmassa van kinderen als calcium. Dit stelde onderzoeker dr. Steven A. Abrams tijdens het jaarcongres van de Pediatric Academic Societies in Washington. Er namen 63 kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar deel aan de studie. De kinderen gebruikten geen vitaminen- en mineralensupplement en verbleven tweemaal een nacht in het ziekenhuis. Hier werd...

Osteopenie: alafaliponzuur en antioxidanten ondersteunen calcium plus vitamine D

Suppletie met alfaliponzuur in combinatie met antioxidanten kan botverlies tegengaan bij vrouwen met osteopenie. Er namen 50 vrouwen aan de studie deel. Het betrof vrouwen die in de menopauze waren geweest en een lichte vorm van botontkalking hadden (osteopenie). Alle vrouwen kregen gedurende 12 maanden de standaardbehandeling, bestaande uit tweemaal daags een tablet van 500 mg calcium en 400 IE...

Kinderen ziek door fastfood

Kinderen die regelmatig fastfood eten hebben een grotere kans op het krijgen van astma, eczeem of een bindvliesontsteking van de ogen. Bij meer dan 500.000 kinderen in de leeftijd van 6 en 7 jaar en bij jongeren in de leeftijd van 13 en 14 jaar werden voedingsvragenlijsten afgenomen en werd informatie verkregen over het al dan niet aanwezig zijn van...

Vitamine C tegen osteoporose?

Vitamine C-suppletie kan osteoporose mogelijk voorkomen. Dit blijkt uit een muizenstudie. Bij gezonde muizen werden de eierstokken verwijderd. Hiervan is bekend dat het kan leiden tot osteoporose. De helft van deze muizen kreeg gedurende 2 maanden dagelijks een hoge dosis vitamine C, vergelijkbaar met een dagelijkse dosis van 10 gram voor een volwassen persoon. Muizen waarbij de eierstokken waren verwijderd...

Genvariatie VDR beïnvloedt gezondheidsrisico’s

Het verband tussen een lage vitamine D-concentratie en gezondheidsrisico’s wordt beïnvloed door genvariaties van de vitamine D-receptor (VDR). In de studie werden 141 SNP’s (single nucleotide polymorfisms) onderzocht bij meer dan 1500 blanke Amerikanen die deelnamen aan de Cardiovascular Health Study. Een SNP is een DNA-variatie (polymorfisme) van een enkele nucleotide (bouwsteen van DNA). Bij de deelnemers was in de...

Botbreuken met hoge homocysteïnspiegel

Een verhoogde homocysteïnespiegel vergroot de kans op botfracturen. Dit blijkt uit een meta-analyse en review. In twee medische databanken werd gezocht naar relevante literatuur. Er werden studies geïncludeerd waarbij de homocysteïnespiegel van personen met fracturen werd vergeleken met personen zonder botbreuken. Tevens werd het effect van homocysteïneverlagende therapie op fracturen onderzocht. In de analyse werden de resultaten van 9 studies...

Vitamine K noodzakelijk voor botten

Consumptie van melkproducten verrijkt met calcium, vitamine D en vitamine K leidt tot een toename van het botmetabolisme en botdichtheid bij vrouwen na de menopauze. Postmenopauzale vrouwen werden verdeeld in 3 behandelgroepen en een controlegroep. De vrouwen in de behandelgroepen kregen dagelijks melkproducten verrijkt met 800 mg calcium en 10 mcg (400 IE) vitamine D. Bij 2 groepen werd ook...

Meisjes minder stressfracturen met vitamine D

Een hoge vitamine D-inname vermindert de kans op stressfracturen. Stressfracturen ontstaan door een te hoge druk op het bot en zijn in 90% van de gevallen een gevolg van sportbeoefening. Aan de studie namen meer dan 6700 meisjes in de leeftijd van 9 tot 15 jaar deel. Tussen 1996 en 2001 werd (half)jaarlijks een vragenlijst ingevuld over het voedingspatroon. In...

Pluspunten van massage

Massage vermindert ontstekingsreacties en stimuleert de vorming van nieuwe mitochondriën in de spieren. In de studie ondergingen 11 jonge mannen een intensieve fietstest. Nadien werd willekeurig een van beide benen gedurende 10 minuten gemasseerd. Voor en direct na de massage, en 2,5 uur later werden biopten van de quadriceps (vastus lateralis) genomen en geanalyseerd. Massage bleek niet van invloed op...

Botontkalking neemt alleen maar toe

De gezondheidszorgkosten voor osteoporose in Europa rijzen flink de pan uit de komende jaren. In het jaar 2025 worden de kosten geschat op zo'n 38,5 miljard per jaar en overstijgen hiermee de behandelkosten voor de aandoeningen migraine, herseninfarct, multiple sclerose en de ziekte van Parkinson. Het dodental als gevolg van botfracturen bedroeg vorig jaar 34.000 in de vijf Europese landen:...

Vitamine E-status beïnvloedt herstel na heupfractuur

De vitamine E-concentratie in het bloed blijkt van invloed op het herstel in het eerste jaar na een heupfractuur. De studie werd uitgevoerd bij 148 vrouwen van 65 jaar en ouder. Direct na de heupfractuur werd de concentratie van alfa- en gammatocoferol gemeten. Na 2, 6 en 12 maanden werd dit opnieuw bepaald terwijl tevens een indruk van het lichamelijk...

Prebiotica verbeteren botmassa

Suppletie met prebiotica leidt tot een verhoogde opname van calcium en magnesium en kan daarmee de botmassa verbeteren. Dit blijkt uit een dierstudie. Er werden 75 muizen verdeeld in 5 groepen. Ze kregen gedurende 2 maanden een maaltijd met 0%, 2%, 4%, 6% of 8% van hun lichaamsgewicht aan GOS (galactooligosacchariden; onverteerbare oligosacchariden van lactose). Door de prebiotica werd de...

Bisfosfonaten effectiever met hogere vitamine D

Een medicamenteuze behandeling bij osteoporose slaat beter aan bij een optimale vitamine D-spiegel. Dit blijkt uit een studie die gepresenteerd werd op het jaarcongres van de Endocrine Society. Voor de studie werden 160 postmenopauzale vrouwen geselecteerd die in de afgelopen 18 maanden behandeld waren met bisfosfonaten (alendronaat, residronaat, ibandronaat en zolendronaat) en waarbij minimaal 2 botscans waren gemaakt met een...

Minder botverlies door antioxidanten en krachttraining

Suppletie met 600 mg vitamine E en 1000 mg vitamine C beschermt vrouwen tegen verlies van botmassa. Gebruik van een placebo leidde na 6 maanden juist tot een significante vermindering van de botmassa. Dagelijks gebruik van de antioxidanten, driemaal per week krachttraining of een combinatie van beide (antioxidanten plus krachttraining) hield de botmassa op peil.

Vitamine K voorkomt fracturen

Vitamine K kan fracturen als gevolg van osteoporose voorkomen. Een hoge inname van deze vitamine blijkt de botdichtheid op peil te houden. Bij 365 ouderen werd een vragenlijst afgenomen over hun voedingspatroon waarna de vitamine K-inname werd bepaald. Van deze ouderen werden er 200 gedurende 2 jaar gevolgd. Hun gemiddelde leeftijd was 67 jaar. Bij 125 ouderen werd de botdichtheid...

Calcium en vitamine D voor stevige botten tieners

Tienermeisjes krijgen sterke botten door suppletie met calcium en vitamine D. Mogelijk kan hierdoor op latere leeftijd osteoporose worden voorkomen. De studie werd uitgevoerd bij 20 vrouwelijke, eeneiige tweelingen in de leeftijd van 9 tot 13 jaar. Van ieder paar werd een meisje ingedeeld in de suppletiegroep en het andere meisje in placebogroep. Ze kregen gedurende 6 maanden dagelijks 800...

Vitamine C en E verbeteren botdichtheid

Suppletie met 1000 mg vitamine C en 400 IE vitamine E kan zinvol zijn ter voorkoming van osteoporose als gevolg van veroudering. Voor de studie werden 90 ouderen verdeeld in drie groepen waarbij rekening gehouden werd met een gelijke leeftijdsverdeling. De personen in de eerste groep kregen gedurende 12 maanden een placebo, de ouderen in de tweede groep kregen 500...

Nieuw vitamine D-advies

De International Osteoporosis Foundation (IOF) komt met een nieuwe aanbeveling voor vitamine D. De gemiddelde aanbeveling van vitamine D voor volwassenen is gesteld op 800 tot 1000 IE (20 tot 25 mcg) per dag waarbij gestreefd wordt naar een serumconcentratie 25(OH)D van 75 nmol/L. Bij personen met overgewicht, osteoporose, malabsorptie of een beperkte blootstelling aan zonlicht wordt een inname van...

Frituur slecht voor de calciumvoorziening bij jongeren?

Hoog bewerkte en (voor)verhitte voedingsmiddelen hebben verhoogde gehalten aan Maillardreactieproducten (MRP's). Bruinkleuring van het voedingsmiddel is het algemene uiterlijke kenmerk. Een relatief hoge inname van gebakken en gefrituurde voedingsmiddelen leidt tot een verhoogde belasting van het lichaam met MRP's. Tot de bekendste MRP's behoren advanced glycation endproducts (AGE's). Aan AGE's worden toxische effecten toegeschreven. Uit dierproeven met MRP's werden aanwijzingen...

Nederlandse onderzoekers: 2000 IE vitamine D3 bij botfracturen

Op basis van eigen onderzoek stellen artsen van de Universiteit Maastricht in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde om aan oudere patiënten met een botfractuur 2000 IE (50 mcg) vitamine D3 per dag te adviseren of om de 25(OH)D-spiegels te meten en op basis hiervan de dosis aan te passen. Van de 626 patiënten had 64% een gemiddelde 25(OH)D lager dan...

Vitamine C-suppletie vermindert het risico botbreuken

Een langlopend onderzoek onder ouderen heeft aangetoond dat suppletie met vitamine C het risico van botbreuken significant verlaagt. Vitamine C uit de voeding heeft dit effect niet. Wetenschappers van de Tufts University in Boston analyseerden data met betrekking tot voeding en gezondheid van de Framingham Osteoporosis Study. Deze studie volgde ruim 950 mensen over een periode van 15 tot 17...

Suppletie vitamine D vereist voldoende hoge dosis

Ouderen worden geadviseerd extra vitamine D te gebruiken voor het behoud van een goede botgezondheid. Zwitserse wetenschappers zijn naar aanleiding van een recente review tot de conclusie gekomen dat de huidige aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine D voor ouderen ontoereikend is om het valrisico te verlagen. Zij adviseren in dit kader een dosis van minimaal 700 IE (17,5 mcg) vitamine D...

Suppletie met vitamine C voor gezonde botten op oudere leeftijd

Vitamine C-suppletie biedt ouderen mogelijk bescherming tegen botbreuken. Dat blijkt uit de resultaten van een Amerikaanse studie.De studie was onderdeel van de Framingham Osteoporosis Study en betrof 366 oudere mannen en 592 oudere vrouwen. De gemiddelde leeftijd was 75 jaar. Bij aanvang werd bij alle deelnemers de totale vitamine C-inname nagegaan. Dit werd gedaan aan de hand van de verkregen...

Theeleuten minder kans op suikerziekte?

Regelmatig een kop thee verlaagt mogelijk het risico op latere leeftijd suikerziekte te ontwikkelen. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek onder 1040 ouderen met leeftijden van 65 tot 100 jaar, wonende op verschillende Griekse eilanden. De onderzoekers hadden met behulp van een vragenlijst informatie verkregen over het voedingspatroon van alle deelnemers. Daarnaast was bloedanalyse verricht ter bepaling van...

COPD-patiënten verhoogd risico osteoporose

COPD gaat gepaard met een verhoogd risico van osteoporose en een verlaagde vitamine D-spiegel. Dit geldt niet alleen voor degenen die vanwege deze aandoening structureel gebruik maken van glucocorticosteroïden, maar ook voor degenen die dit niet doen, zo blijkt uit onderzoek.COPD is een afkorting van de Engelse term Chronic Obstructive Pulmonary Syndrome en omvat de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem....

N-acetylcysteïne stimuleert ovulatie

Uit onderzoek met 573 vrouwen met het polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) blijkt dat suppletie met N-acetylcysteïne (NAC), in aanvulling op medicatie met clomifeen, de ovulatie verbetert. Vrouwen met PCOS hebben meerdere (kleine) cysten in de eierstokken. Hun eicellen groeien niet of onregelmatig, waardoor er geen of een onregelmatige eisprong optreedt. Dit betekent verminderde vruchtbaarheid. Ook de menstruatie is onregelmatig of blijft...

Coënzym Q10, riboflavine en niacine gunstig bij borstkanker

Patiënten met borstkanker die worden behandeld met tamoxifen zijn gebaat bij de combinatie van coënzym Q10, niacine (vitamine B3) en riboflavine (vitamine B2). In een onderzoek kregen 84 borstkankerpatiënten willekeurig verdeeld, naast behandeling met tamoxifen (tweemaal daags 10 mg), een dagelijkse suppletie met 100 mg Q10, 10 mg riboflavine en 50 mg niacine. Een tweede groep patiënten kreeg geen tamoxifenbehandeling,...

Grote studies nodig voor vaststelling genetische factor

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam hebben in een grote studie gevonden dat varianten in het LRP5-gen correleert met een verhoogde kans op botbreuken en een lagere botmineralendichtheid (BMD) in het ruggenmerg en in de heup. De resultaten werden gepubliceerd in de JAMA. Al langer was bekend dat de BMD voor een belangrijk deel afhankelijk is van genetische factoren....

Suppletie probiotica versterkt afweer

Enteraal gevoede ouderen hebben baat bij suppletie met gefermenteerde melk verrijkt met probiotica. Het zorgt voor verbetering van de voedingsstatus en een daling van het aantal infecties. Deze conclusie werd getrokken naar aanleiding van een studie met 24 in het ziekenhuis opgenomen patiënten met leeftijden ouder dan 70 jaar. In twee willekeurige groepen verdeeld kregen ze gedurende 12 weken ofwel...

Alfaliponzuur gunstig bij diabetescomplicatie

Patiënten met diabetische perifere neuropathie hebben mogelijk baat bij suppletie met alfaliponzuur (ALA). Dit concludeerden wetenschappers naar aanleiding van een literatuurstudie van onderzoeken waarin het effect van suppletie met ALA op de symptomen van diabetische perifere neuropathie bij personen met diabetes type-1 en -2 werd bestudeerd. Diabetische perifere neuropathie wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van symptomen en/of tekenen van zenuwdysfunctie...

Oppassen met eten van schaaldieren tijdens zwangerschap

Omega 3-vetzuren blijken in diverse humane studies gunstig voor de groei van de foetus en het geboortegewicht. Niet alle studies geven gunstige uitkomsten. Sommige geven als resultaat geen effect of zelfs negatieve effecten. Een nieuwe studie, uitgevoerd onder 2398 zwangere vrouwen uit de Bretagne in Frankrijk, lijken de waargenomen tegenstrijdige uitkomsten te kunnen verklaren. Het betreft de Pelagie-cohortstudie van de...

Melatonine bij bestraling

Uit de resultaten van een Italiaanse studie in 1996 bleek dat de combinatie van melatoninesuppletie met radiotherapie zowel de duur als de kwaliteit van leven voor patiënten met glioblastoma multiforme verbeterde. Bij de helft van 30 patiënten met glioblastoma multiforme stadium-IV werd radiotherapie gecombineerd met een dagelijkse doses van 20 mg melatonine. De overige helft werd alleen bestraald. De groep...

Acupunctuur vermindert bepaalde vorm scoliose

Acupunctuur vermindert de deformiteit die gepaard gaat met sommige vormen van scoliose. Dit bleek uit een studie met 24 meisjes in de leeftijd van 14 tot 16 jaar. Bij hen was een adolescente idiopathische scoliose gediagnosticeerd. Voor de groep als totaal werden geen significante veranderingen gevonden als gevolg van het liggen, de sham-acupunctuur of de echte acupunctuur. Ook traden er...

Hoge dosis EPA en DHA gunstig bij ADHD

Het gedrag van kinderen met ADHD verbetert als gevolg van hoge doseringen eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA). Dit blijkt uit een pilotstudie onder 9 kinderen met ADHD. De kinderen kregen in eerste instantie een supplement met 16,2 gram EPA/DHA. De dosering werd opgehoogd totdat de ratio arachidonzuur(AA)/EPA na 4 weken overeen kwam met bloedwaarden die in de Japanse populatie normaal...

Zuivelproducten verlagen risico prostaatkanker

Een verhoogde inname van zuivelproducten verlaagt het risico van agressieve prostaatkanker, vooral bij rokers. Dit bleek uit een onderzoek onder 12.025 mannen waarbij de relatie tussen de inname van vetten, vlees en zuivelproducten en de incidentie van prostaatkanker werd onderzocht. Informatie over het voedingspatroon werd verkregen met behulp van vragenlijsten. Over het geheel genomen bleek de inname van vet geen...

Isoflavonen bij opvliegers en nachtelijk zweten

Isoflavonen geven verlichting bij opvliegers en nachtelijk zweten tijdens de menopauze. Zestig gezonde postmenopauzale vrouwen werden willekeurig verdeeld in twee groepen en kregen drie maanden lang elke dag 60 mg isoflavonen of een placebo. De overgangsklachten werden aan het begin en aan het einde van het onderzoek geregistreerd. Suppletie met de isoflavonen bleek significant het aantal opvliegers met 57% en...

Combinatie vitamine D en calcium verlaagt risico heupfractuur

Suppletie met vitamine D verlaagt alleen dan het risico van een heupfractuur als tevens wordt gesuppleerd met calcium. Dit bleek uit een meta-analyse van gerandomiseerde en placebogecontroleerde studies waarin de invloed van suppletie met vitamine D met of zonder calcium op het risico van een heupfractuur bij postmenopauzale vrouwen of mannen ouder dan 50 jaar met een verhoogd risico van...

Roken en lage foliumzuurstatus risicofactoren osteoporose

Roken en een lage concentratie foliumzuur in het bloed vergroten het risico van osteoporose. Dit bleek uit een Engels onderzoek onder 328 postmenopauzale vrouwen. Afhankelijk van hun botgezondheid werden ze ingedeeld in de controle-, de osteopenie- of de osteoporosegroep. Het bleek dat de vrouwen in de osteoporosegroep significant lagere concentraties foliumzuur hadden vergeleken met de andere twee groepen. Ook bevond...

Multi verkleint kans op osteoporose

Een multivitaminesupplement met vitamine D3 verbetert de voedingstoestand van kwetsbare ouderen en verkleint het risico van osteoporose. Een groep van 92 ouderen met een gemiddelde leeftijd van 80 jaar werden verdeeld in een interventiegroep en een placebogroep. De ouderen in de interventiegroep kregen gedurende 6 maanden een multi met 5 mcg (200 IE) vitamine D3. De concentraties vitamine D, B12...

Lycopeen mogelijk tegen osteoporose

Lycopeen in voeding vermindert bij vrouwen in de menopauze significant oxidatieve stress en verlaagt de spiegels van bepaalde botstofwisselingsmarkers in het bloed. Het onderzoek werd uitgevoerd met 33 vrouwen in de leeftijd van 50 tot 60 jaar. Ze vulden een vragenlijst in betreffende hun voedingsinname van de voorgaande zeven dagen. Het bloed werd geanalyseerd op lycopeen en op een marker...

Omega-3 vetzuren voor sterke botten

Uit een Zweedse studie bleek dat omega 3-vetzuren verband hebben met een goede ontwikkeling en dichtheid van de botten. Gedurende een aantal jaren werden 78 gezonde jonge mannen, met een gemiddelde leeftijd van 16,7 jaar bij aanvang van het onderzoek, gedurende een aantal jaren gevolgd. Zowel aan het begin van het onderzoek als op de leeftijden van 22 en 24...

Strontium duurzaam beschermend tegen botbreuken

Strontium, een bot- en tandzoekend element, kan in de vorm van strontiumranelaat de afbraak van botweefsel afremmen. Dat berichtte dr. Johann Ringe uit Leverkusen In een studie werd gedurende vijf jaar dagelijks 2 gram strontiumranelaat, overeenkomend met 68,2 mg strontium, of een placebo gegeven als osteoporosetherapie. In de studie bestond 59% van de deelnemers uit vrouwen met osteoporose die ouder...

Homocysteïne voorspelt risico heupfractuur

Het bepalen van de homocysteïnespiegel in het bloed bij ouderen kan behulpzaam zijn bij het voorspellen van het risico van een heupfractuur. Dit was de conclusie uit een studie met 4766 ouderen. Ze werden gemiddeld 12,6 jaar gevolgd. Het bleek dat bij een verhoogde concentratie homocysteïne in het bloed de kans op een heupfractuur bij zowel mannen als vrouwen groter...

Vitamine D kan vallen voorkomen

Een hoge dosis vitamine D kan het aantal vallen bij verpleeghuisbewoners verminderen. Tot deze conclusie kwamen Amerikaanse onderzoekers na een placebogecontroleeerde studie onder 124 verpleeghuisbewoners met een gemiddelde leeftijd van 89 jaar. De deelnemers werden verdeeld in vijf groepen en kregen gedurende vijf maanden dagelijks 200, 400, 600, 800 IE vitamine D of een placebo. De groep die de hoogste...

Beschermen walnoten de botten?

Plantaardige voedingsbronnen van omega 3-vetzuren zoals walnoten en lijnzaadolie hebben mogelijk een beschermend effect hebben op de botstofwisseling. De botresorptie neemt af, terwijl de botvorming op peil blijft. In het onderzoek volgden 23 proefpersonen afwisselend zes weken lang drie verschillende diëten. Het eerste dieet was gewoon een doorsnee Amerikaanse voeding met relatief weinig meervoudig onverzadigde vetzuren, dus met weinig linolzuur...

Cashewnoten goed voor baroreflex

De bloeddruk wordt voor een belangrijk deel gereguleerd via de zogenaamde baroreflex. Deze reflex wordt geactiveerd via de baroreceptoren in de belangrijkste arteriën. Via dit feedback-systeem wordt zo de bloeddruk op peil gehouden. Zuid-Afrikaanse onderzoekers hebben gevonden dat voeding rijk aan cashewnoten de gevoeligheid van de baroreflex verbetert. Voeding rijk aan walnoten daarentegen vermindert de gevoeligheid van de baroreflex. Het...

Additieven in combinatie schadelijk

Voor levensmiddelen toegepaste additieven bijvoorbeeld kleur- en smaakstoffen werden in het verleden afzonderlijk op schadelijkheid onderzocht alvorens ze werden toegelaten. Dit geschiedde door verschillende doses aan proefdieren te geven en door toevoeging aan celkweken. Onderzoekers van de University of Liverpool keken naar vaker gebruikte combinaties van additieven, zoals van de kleurstoffen chinolinezgeel (E104) en briljantblauw (E133) en van de smaakstoffen...

Opname van carotenoïden in de darm

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de manier van bereiding van groente belangrijk is voor de opname van de carotenoïden in het lichaam. Dit zei dr. Stephen Schwartz van de Ohio State University. Carotenoïden, de stoffen die veel groenten en fruit hun kleur geven, worden steeds meer geassocieerd met een preventieve werking tegen verschillende chronische ziekten. Ze komen overal in...

Met goede voeding slimmer op school?

Artikel uit Fit Met Voeding nr.5, 2005 [3 pagina's] School begint weer. Van de kinderen wordt verwacht dat ze weer een heel jaar er vol tegenaan gaan. Er moet geblokt worden voor proefwerken en uitdagingen wachten. Een steuntje in de rug kunnen ze goed gebruiken. Steeds meer onderzoek laat zien dat voeding hierbij een onmiskenbare rol speelt. Vooral de vetzuren staan...

Op zijn gezondst in de keuken

Artikel uit Fit Met Voeding nr.3, 2004 [2 pagina's] Niet alleen door industriële bewerking van voedingsmiddelen treden grote verliezen op van essentiële voedingsstoffen. Ook in onze eigen keuken kunnen de verliezen aanzienlijk zijn. Hier een aantal tips voor u. Wat halen we in huis? Een goed voorbeeld van verliezen tijdens de industriële verwerking is die van de graankorrel tot witmeel. De...

Gouden boekje voor het hart

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 2004 [2 pagina’s] Het kan elke Nederlander van middelbare leeftijd overkomen: een hartinfarct. Artsen en therapeuten die hun patiënten willen informeren over risicofactoren en preventie, kunnen vanaf half juli beschikken over Het Gouden Boekje voor het Hart van Gert Schuitemaker. Voor wie het vergeten was: hart- en vaatziekten zijn nog altijd doodsoorzaak nummer 1.

Melk goed voor de botten

Vrouwen die tijdens hun jeugd weinig melk drinken, hebben op volwassen leeftijd minder botmassa en een grotere kans op botbreuken. Dit concludeert dr. Heidi Kalkwarf van het Children\'s Hospital Medical Center in Cincinnati, Ohio. Van 3251 blanke vrouwen die ouder waren dan twintig jaar en meededen aan het third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) werd de botdichtheid...

Bier, buik en botten

Uit onderzoek van de Tufts University in Boston blijkt dat zowel licht als donker bier de stof silicium bevat dat de hoeveelheid calcium en andere mineralen in de botten verhoogt. Daarnaast bevat donker bier antioxidanten die het dichtslibben van bloedvaten voorkomen hetgeen het risico van hart- en vaatziekten vermindert. Vrouwen zouden ieder dag één biertje en mannen twee biertjes moeten...

Isoflavonen na de menopauze

Een onderzoek met 177 vrouwen heeft aangetoond dat een supplement met isoflavonen helpt tegen osteoporose van de ruggengraat. De vrouwen hadden de menopauze achter de rug en waren tussen de 49 en 65 jaar. Geen van hen had borstkanker. Ze kregen gedurende een jaar een supplement met isoflavonen of een placebo. Het supplement bestond uit 26 mg biochanine A, 16...

Lood als risicofactor osteoporose in studie

Aan de Universiteit van Rochester, Verenigde Staten, leidt dr. Edward Puzas een onderzoek naar het verband tussen blootstelling aan lood uit het milieu en osteoporose. Verondersteld wordt dat lood een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van het skelet van kinderen en volwassenen. Volgens Puzas zou een groot deel van de personen met osteoporose die ziekte hebben gekregen door blootstelling...

Fazant met kleurig groentenpalet

Recept voor in de keuken uit Fit Met Voeding nr.8, 2003 [1 pagina] Om kwart over acht 's morgens belt Ellis, vrouw van John van M. importeur van fijne lederwaren. ‘Anders was je al weg, misschien’. Na deelname aan een jachtpartij bracht hij twee fazanten mee en die liggen nu keurig schoongemaakt in de koeling. Zou ik kans zien om ....? Akkoord....

Nieuwe medicijnen tegen botontkalking

De komende achttien maanden komen er nieuwe types medicijnen op de markt om botontkalking tegen te gaan. Deze zullen de hormoonsubstitutietherapie (HST) vervangen als de eerste keuze-behandeling. Dit zei dr. Graham Russell van de University of Oxford onlangs op de jaarlijkse bijeenkomst van de Society for Endocrinology. De nieuwe medicijnen zijn feitelijk oude bekenden, zoals het parathormoon en strontiumranelaat. Deze...

Strontium vermindert botontkalking

Strontiumranelaat vermindert het risico van wervelfracturen bij vrouwen na de overgang die last hebben van botontkalking. Strontiumranelaat stopt niet alleen de botafbraak maar bouwt beschadigd bot ook weer op. Bestaande medicijnen tegen osteoporose stoppen alleen de botafbraak. Dr. Pierre Meunier van het Edouard Herriot Hospital in Lyon publiceerde de resultaten van zijn onderzoek in het gezaghebbende New England Journal of...

Minder valpartijen met vitamine D

Ouderen vallen minder vaak als ze iedere dag een voedingssupplement met vitamine D gebruiken. Wel moeten ze dan voldoende calcium binnenkrijgen. Dit concludeert een Zwitsers onderzoeksteam onder leiding van dr. Laurant Dukas van het Kantonsspital in Basel. In een studie werden 378 ouderen, 191 vrouwen en 187 mannen, gedurende 36 weken gevolgd. De helft van de deelnemers kreeg 1 mcg...

Ouderen krijgen te weinig calcium

Het merendeel van de ouderen krijgt niet genoeg calcium binnen, ook al slikken ze een supplement. Dit bleek uit twee voordrachten tijdens de 85e jaarlijkse bijeenkomst van de American Dietetic Association.Onder leiding van dr. Bethene Ervin interviewden onderzoekers van het National Center for Health Statistics in Hyattsville ruim 5.000 mensen van minimaal 60 jaar oud. De ouderen werd gevraagd wat...

Lijnzaad verlaagt cholesterolgehalte

Vrouwen na de menopauze kunnen hun cholesterolgehalte verlagen met behulp van lijnzaad. Dit komt waarschijnlijk door de vele fyto-oestrogenen die in lijnzaad voorkomen. Deze conclusie werd getrokken uit een onderzoek waarin een groep vrouwen die dagelijks 40 g lijnzaad aten, werd vergeleken met een groep die per dag dezelfde hoeveelheid tarwe at. Daarnaast kregen de vrouwen een supplement met 1.000...

Remedie tegen zoetverslaving

‘Crave control’ is de naam van een pleister die je op de hand plakt om snoepverslaving tegen te gaan. De pleister verspreidt een geur van vanille, waardoor de lust om te snoepen je vergaat. In een klinische studie vielen 200 proefpersonen in een tijdsbestek van vier weken gemiddeld twee kilo af.

Vitamine D-tekort bij kinderen met ernstige brandwonden

Lage concentraties van vitamine D zijn gerelateerd aan een lage botdichtheid bij kinderen die meer dan 40% van hun lichaam hebben verbrand. Hierdoor hebben zij een hoger risico van osteoporose en botbreuken. Dr Gordon L. Klein van de University of Texas heeft 24 kinderen onderzocht. De kinderen waren verdeeld in twee groepen, een groep waarbij de brandwonden gemiddeld drie jaar...

Maagzuurmiddel veroorzaakt Engelse ziekte bij kind

Een derde geval van Engelse ziekte is geconstateerd als gevolg van een maagzuurmiddel dat aluminium bevat. Aluminium bindt fosfaten, waardoor er een tekort optreedt. Dr. Avinash Shetty van de Stanford University te Palo Alto in Californië onderzocht een blank jongetje met ernstige darmkolieken die dagelijks een theelepel Maalox naast een samengestelde sojadrank kreeg sinds zijn tweede maand.Na 10 maanden traden...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+