Zoekresultaten

Mediterraan goed voor darmflora

Een voedingspatroon rijk aan vis, fruit, groenten, noten, wijn, granen en peulvruchten zoals het Mediterraan voedingspatroon, stimuleert de groei van gunstige darmbacteriën die een ontstekingsremmend effect hebben. Een dergelijk eetpatroon is vooral goed voor personen met darmaandoeningen. Wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) maakten gebruik van gegevens van voedingsgewoonten en darmmicrobiota van gezonde personen en personen met de...

Vitamine D bij chronische darmontstekingen

Suppletie met vitamine D kan achteruitgang voorkomen van een chronische darmaandoening zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Dit blijkt uit een meta-analyse. Uit verschillende medische databanken werden achttien gerandomiseerde, klinische studies geselecteerd waaraan in totaal meer dan negenhonderd proefpersonen deelnamen. Het betrof studies waarbij het effect van vitamine D op inflammatoire darmaandoeningen werd vergeleken met een placebo. In...

Darmbacterie noodzakelijk voor immuunregulerende cellen

De darmbacterie Lactobacillus reuteri blijkt samen met tryptofaan noodzakelijk voor de omzetting van intraepitheliale CD4+ T-cellen in immuunregulerende cellen. Dit blijkt uit een muizenexperiment. De dunne darm bevat specifieke lymfocyten (DP-IEL) die een immuunregulerende werking hebben. Ze worden gevormd uit intestinale CD4+ T-cellen. DP-IEL worden niet aangetroffen in steriele muizen. Dit suggereert dat microben een rol spelen bij de vorming...

Bètaglucaan effectief bij lekkende darm?

Suppletie met vezels van het type bètaglucanen kunnen effectief zijn bij darmaandoeningen waarbij sprake is van een verhoogde permeabiliteit, de zogeheten ‘lekkende darm’ (leaky gut). Normaliter laat de darm enkel water en voedingsstoffen passeren die vervolgens in de bloedbaan terecht komen. Bij een verhoogde permeabiliteit bestaat de kans dat ook toxische stoffen en pathogene bacteriën worden doorgelaten. Voor het onderzoek werden...

Vitamine D bij chronische darmontsteking

Een adequate vitamine D-spiegel verkleint de kans op ziekteverschijnselen na een behandeling van de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Aan de studie namen 521 personen deel met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. De patiënten werden behandeld met medicatie tegen Tumor Necrose Factor-alfa (TNF-alfa) om ontstekingsreacties tegen te gaan. Van de deelnemers was de vitamine D-status bekend bij...

Vitamine B2 stimuleert gunstige darmbacterie

Dagelijkse suppletie met vitamine B2 (riboflavine) vergroot het aandeel van de gunstige Faecalibacterie prausnitzii in de darm. Dit blijkt uit het proefschrift van Sadabad die promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn promotiestudie onderzocht Sadabad welke therapieën zinvol zijn voor personen met chronische darmontstekingen zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Bij personen met deze aandoeningen is de darmflora...

N-acetyl-D-glucosamine zinvol bij chronische darmontsteking

Suppletie met N-acetyl-D-glucosamine (NAG) kan symptomen verlichten bij personen met chronische darmontstekingen. Er namen 34 personen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa deel aan de studie. Ze kregen gedurende vier weken dagelijks 6 gram NAG. Aan het begin en einde van de studie registreerden de deelnemers hun klachten.  Bij 88% van de deelnemers werd een verlichting van klachten...

Vitamine D en ziekte van Crohn

Suppletie met vitamine D kan symptomen verlichten en de kwaliteit van leven verbeteren van personen met de ziekte van Crohn. In de studie werden 27 patiënten met de ziekte van Crohn tijdens een stabiele fase verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Het supplement bestond uit 2000 IE vitamine D per dag en werd gedurende drie maanden gegeven, evenals de placebo....

Aluminium: schadelijk voor de darm

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat aluminium een schadelijk effect heeft op de darm en mogelijk chronische darmontstekingen in de hand werkt. Het menselijk lichaam wordt in toenemende mate blootgesteld aan aluminium. Niet alleen vanuit voedseladditieven en kookgerei, maar ook door de inname van bepaalde medicijnen, inentingen en luchtvervuiling. De European Food Safety Authority (EFSA) heeft een maximale toelaatbare blootstelling...

Receptor speelt cruciale rol bij darmontsteking

Wetenschappers van de Georgia Regents University hebben een receptor ontdekt die een cruciale rol speelt bij de preventie van chronische darmontstekingen en darmkanker. De receptor in de darm - bekend onder de naam Gpr109a - wordt geactiveerd onder invloed van butyraten die vrijkomen bij de fermentatie van vezels, maar kan ook geactiveerd worden onder invloed van een megadosis niacine (vitamine...

Vitamine D-suppletie bij ziekte van Crohn

Patiënten met de ziekte van Crohn kunnen baat hebben bij vitamine D-suppletie. Dit blijkt uit een studie die gepresenteerd werd tijdens een bijeenkomst van de Digestive Disease Week in Orlando. Aan de studie namen 27 personen deel met de ziekte van Crohn. Ze hadden op het moment van de studie weinig ziekteverschijnselen en kregen dagelijks 2000 IE vitamine D of...

Groene thee-polyfenolen even effectief als medicijn

Suppletie met polyfenolen afkomstig van groene thee is even effectief bij chronische darmontstekingen als een behandeling met het reguliere medicijn sulfasalazine. Dit blijkt uit een dierstudie. Bij een groep muizen werden colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn geïnduceerd. De muizen - die symptomen van beide chronische darmaandoeningen vertoonden - werden behandeld met polyfenolen, epigallocatechinegallaat (EGCG, de werkzame stof in...

Hoge dosis vitamine B1 colitis ulcerosa en Crohn

Suppletie met vitamine B1 (thiamine) gaat vermoeidheid als gevolg van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa tegen. Er namen 8 patiënten met colitis ulcerosa en 4 personen met de ziekte van Crohn deel aan de studie. Aan de hand van een scorelijst werd de mate van vermoeidheid bepaald. In het bloed werden de thiamine- en thiaminepyrofosfaatconcentraties gemeten. Alle patiënten...

CLA gunstig bij ziekte van Crohn

Suppletie met geconjugeerd linolzuur (CLA) kan de ziekteactiviteit verminderen en de levenskwaliteit verbeteren van personen met de ziekte van Crohn. In de studie kregen 13 patiënten dagelijks 6 gram CLA gedurende 12 weken. Voor aanvang van suppletie, na 6 en 12 weken werden bloedmonsters afgenomen. Met behulp van vragenlijsten werd inzicht verkregen in de symptomen van de aandoening en de...

Ontlastingtransplantatie

Een besmetting met de bacterie Clostridium difficile kan bestreden worden met transplantatie van ontlasting. Dit blijkt uit een studie die gepresenteerd werd tijdens het jaarcongres van de Infectious Diseases Society of America. De studie werd uitgevoerd bij 49 patiënten die verbleven in het Henry Ford Hospital van Detroit. De patiënten kregen humane ontlasting toegediend via een colonscopie of een sonde....

Probiotica in behandelprotocol IBD

De complexe interactie tussen de humane genen die coderen voor immuunfuncties en het darmslijmvlies met zijn darmflora wordt momenteel beschouwd als de sleutel tot de pathofysiologie van chronisch inflammatoire darmziekten (IBD). Dit gegeven heeft ertoe geleid dat er binnen behandelrichtlijnen een plaats is voor probiotica. Probiotica kan de darmflora wijzigen met mogelijk een gunstig effect op de chronische ontstekingsreacties bij...

Behandeling chronische darmziekten met melkzuurbacteriën?

Bepaalde melkzuurbacteriën hebben een ontstekingsremmende werking en kunnen mogelijk in de toekomst ingezet worden bij de behandeling van ontstekingsziekten in de darm. In een experiment met muizen toonden de onderzoekers aan dat de melkzuurbacterie Lactobacillus paracasei een enzym produceert dat selectief ontstekingsprocessen kan tegengaan. Het enzym - dat bekend is onder de naam ‘lactocepine’ -  vermindert zogenaamde chemokinen die fungeren...

Gember: mogelijk kankerbeschermend

Suppletie met 2 gram gember per dag kan ontstekingsreacties in de darm verminderen en daarmee mogelijk het risico van darmkanker verkleinen. 30 gezonde proefpersonen werden willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Voor en na de behandelperiode van 28 dagen werden darmbiopten genomen. In de suppletiegroep namen de ontstekingsreacties met 28% af na behandeling met gember. Het supplement leidde niet...

Slechte opname vitamine D bij ziekte van Crohn

Meer dan 70% van de patiënten met de ziekte van Crohn heeft een vitamine D-tekort. De opname van deze vitamine blijkt 30% minder bij Crohnpatiënten in vergelijking met gezonde proefpersonen. Ook varieert de biologische beschikbaarheid per patiënt. Met dit gegeven kan het zinvol zijn om een biologische beschikbaarheidstest uit te voeren om de juiste dosering van vitamine D vast te...

Probioticarapport van AAP

De American Academy of Pediatrics (AAP) publiceerde een ‘clinical report review' over pro- en prebioticagebruik bij kinderen. Probiotica zijn supplementen en voedingsmiddelen die levende micro-organismen bevatten met een positieve invloed op de darmflora. Onder prebiotica worden de onverteerbare voedingsvezels verstaan die de groei en activiteit van de darmflora stimuleren.Uit de resultaten van studies blijkt dat probiotica bij kinderen de ziekteduur...

Vitamine D gunstig bij ziekte van Crohn

Suppletie met vitamine D vermindert de kans op een terugval bij personen met de ziekte van Crohn. De studie werd uitgevoerd bij 94 patiënten. Suppletie met 1200 IE vitamine D3 per dag leidde na een jaar tot een significante stijging van de vitamine D-concentratie en een vermindering van het aantal terugvallen met 16%.

Vitamine D veilig en effectief bij ziekte van Crohn

Vitamine D kan ingezet worden ter voorkoming en als behandeling van de ziekte van Crohn. Dit blijkt uit een studie uitgevoerd door onderzoekers van de McGill University en de Université de Montréal. Een tekort aan vitamine D kan leiden tot de ziekte van Crohn. Personen van het noordelijk halfrond hebben een verhoogde kans op de ziekte doordat ze minder zonlicht...

Ziekte van Crohn, hoger risico bij lage vitamine D-status

Patiënten met de ziekte van Crohn zijn mogelijk gebaat bij vitamine D-suppletie. Een studie in India wees namelijk uit dat deze aandoening met een lagere vitamine D-status gepaard gaat.Voor het onderzoek werd bij 34 volwassen patiënten met de ziekte van Crohn en 34 controlepersonen de bloedspiegel voor 25(OH)D bepaald. Hierbij werd tevens de mogelijke invloed van de mate van zonblootstelling,...

Betere bestrijding H. pylori met probiotica

Suppletie met probiotica verbetert de effectiviteit van de standaard farmacologische behandeling voor bestrijding van Helicobacter pylori (H. pylori). Ook treden als gevolg van de gecombineerde behandeling met probiotica minder negatieve bijwerkingen op. De studie betrof 352 patiënten met een H. pylori-infectie. Ze werden in twee willekeurige groepen verdeeld. Beide groepen kregen gedurende 1 week de voor de bestrijding van H....

Hypertension

2009 Hypertensie

GLA helpt ontstekingsremmers

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 2007 [3 pagina’s] In de medische wetenschap krijgt de ontsteking een steeds belangrijkere rol toebedeeld bij vele chronische ziekten. De ontsteking wordt gezien bij hart- en vaatziekten, diabetes, artritis, de ziekte van Alzheimer en kanker. Vetzuren en de stoffen die het lichaam hieruit aanmaakt, spelen een cruciale rol bij ontstekingen. In dit artikel wordt de...

Na een jaar: Unilever reageert op ‘twijfels rond plantensterolen’

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 2006 [3 pagina’s] Precies een jaar geleden publiceerden Toine de Graaf en Gert Schuitemaker (TdG-GES) in Ortho het artikel ‘De twijfels rond plantensterolen’. Hierin werd de veiligheid van Becel pro.activ in twijfel getrokken. Al vóór het artikel werd gepubliceerd vroegen zij om een reactie van producent Unilever. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de pdf zoals...

Darmpatiënten oppassen voor vitamine B6-tekort

Patiënten met een ontstekingsziekte in de darm hebben vaak een vitamine B6-tekort. Dit verhoogt de kans op trombose bij deze patiënten, omdat een lage vitamine B6-spiegel een risicofactor voor deze aandoening is. Dit is de conclusie van dr. S. Saibeni van de Universiteit van Milaan in Italië. Naast een directe relatie tussen trombose en een vitamine B6-tekort, bestaat er ook...

Bacterie slecht voor Crohn

De bacterie Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP) kan een oorzaak zijn van de ziekte Crohn. Dit zijn de woorden van dr. John Hermon-Taylor van het St George Ziekenhuis in Londen. De bacterie kan via melk worden overgedragen op mensen. In een onderzoek werd bij 92% van de patiënten met de ziekte van Crohn, de MAP-bacterie aangetroffen. In een controlegroep was dit...

Echte raasdonders alleen in vroege zomer

Artikel uit Fit Met Voeding nr.3, 2002 [1 pagina] ‘s Avonds spoed ik mij huiswaarts, kromgebogen tegen storm en regen. April doet wat hij wil. Bijna bots ik tegen een opdoemende gestalte. De boomlange Gijs M. Vierenzeventig is hij nu. Na een carrière als marineofficier werd hij wiskundeleraar. Geeft nu nog vier uur per week aan het AJ-College alhier, want er...

Tekort vitamine B12: niet herkend – niet behandeld

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 2002 [3 pagina’s] Bejaarden, mensen met maag-darmproblemen, vegetariërs, drinkers en mensen met een ernstige ziekte onder de leden behoren tot de risicogroepen, waarbij een vitamine-B12-tekort vaak onopgemerkt blijft. Bepalingen in bloedserum die worden uitgevoerd om een tekort op te sporen, kunnen geen uitsluitsel geven. Een megaloblastaire anemie als teken van een vitamine-B12-gebrek kan ook het...

Vitamine D-tekort bij Crohn weg met UV-B-straling

Een 57-jarige vrouw die leed aan de ziekte van Crohn, bleek goed te reageren op een behandeling met ultraviolette B-straling. Op deze wijze werd een vitamine D-gebrek opgeheven.Deze vitamine helpt bij de opname van mineralen vanuit de darm, zoals van calcium. Deze opname is vooral gestoord bij patiënten met de ziekte van Crohn. Gevolg is demineralisatie van de botten en...

Probiotica tegen darmziekten

Dr Ross Butler uit Adelaide heeft een test ontwikkeld waarmee hij de effectiviteit van probiotica kan meten in urine en uitademingslucht. Nadat gezonde volwassenen twee dagen yoghurt hadden gekregen, bleek uit de urinetest dat de darmen minder permeabel waren geworden. Dit is positief, aangezien permeabele darmen ('leaky gut') kunnen leiden tot allergie en diarree.Een andere open studie die op het...

Boeren minder, kantoorwerkers meer darmontstekingen

Tot ontstekingsziekten van de darm behoren de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Voor deze darmontstekingen waarvan de oorzaak onbekend is, werd onderzocht in hoeverre er verband bestaat met het beroep van de patiënt.Uit het gegevensbestand van het National Center for Health Statistics in de staat New Mexico in de VS werd over de periode 1991 - 1996 het aantal...

Vitamine D bij Crohn?

Om de ziekte van Crohn aan te pakken, helpen vitamine D-supplementen wellicht, zo blijkt uit een nieuw Amerikaans onderzoek. Tekorten aan vitamine D zouden de darmziekte verergeren. Toch blijft het onduidelijk of dit vitaminengebrek nu de oorzaak of juist het gevolg van de ziekte van Crohn is. Dr. Margherita Cantornas van de Pennsylvania State University onderzocht muizen met symptomen van...

Linkerzij is beste slaappositie

Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat mensen die 's nachts op hun rechterzij slapen een grotere kans op schade door de terugvloed van maaginhoud naar de slokdarm hebben. Dr. Ramez Khoury onderzocht de invloed van vier slaaphoudingen op de terugvloed van maaginhoud naar de slokdarm gedurende de nacht. Tijdens het onderzoek werd onder andere de zuurgraad net onder de slokdarm gecontroleerd....

Goedaardige darmparasieten bij ziekte van Crohn?

Een experimentele behandeling met parasitaire wormpjes gaf gunstige resultaten bij een kleine groep patiënten die lijden aan darmontstekingsziekten. Onderzoekers van de universiteit van Iowa Verenigde Staten onder leiding van prof Joel Weinstock zijn van mening dat de toename van darmonstekingsziekten bij de Westerse bevolking volgde op een sterke daling van infecties met darmparasieten. Zeventig jaar geleden had 4 procent van...

Veranderde antioxidantconcentraties bij kinderen met inflammatoire darmziekten

De auteurs van de hier besproken studie vermoeden dat chronische schade aan het maagdarmkanaal bij ontstekingsziekten van de darmen veroorzaakt wordt door een dysbalans tussen oxidatieve stress en beschermende antioxidantsystemen. Om te bepalen of de antioxidatieve defensie veranderd is bij kinderen met inflammatoire darmziekten, werden de plasmaconcentraties van antioxidanten bepaald bij 12 kinderen met de ziekte van Crohn en bij...

Glutathion bij chronische ontstekingsziekten in de darm

Verhoogde productie van vrije radicalen kan verlaagde glutathion(GSH)-niveaus tot gevolg hebben bij patiënten met chronische ontstekingsziekten in de darm zoals colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Dit werd onderzocht in darmbiopten van patiënten met deze aandoeningen en ook van een controlegroep. Hieruit bleek dat zowel bij colitis ulcerosa patiënten als bij patiënten met de ziekte van Crohn de GSH-niveaus...

Zinksuppletie bij chronische ontstekingen

De laatste jaren is er een toename van studies naar de effecten van spoorelementen en mineralen op chronische ontstekingen van onbekende oorzaak. Met name zink is interessant omdat zink van groot belang is voor het immuunsysteem. Dit dubbelblinde placebogecontroleerde onderzoek bestudeerde het effect van suppletie met zinkorotaat op chronische pancreatitis (22 patinten), colitis ulcerosa (16 patiënten) en de ziekte van...

Visolie bij de behandeling van de ziekte van Crohn

Vanwege de antiontstekingseigenschappen van visolie, werden visoliecapsules ingezet bij de behandeling mensen met de ziekte van Crohn. Patiënten die aan deze ziekte lijden, maken perioden van terugval en herstel door. Een groep van 78 patiënten kregen een jaar lang ofwel dagelijks negen visoliecapsules met daarin ongeveer 2,7 gram omega 3-vetzuren, ofwel negen placebocapsules. Omega 3-vetzuren zijn de vetzuren die voor...

Oxidatieve stress in Inflammatory Bowel Disease

Ontstekingsziekten van de darm (IBD) worden gekarakteriseerd door een chronische ontsteking die elk deel van de darm (ziekte van Crohn) of een bepaald gedeelte van de darm (colitis ulcerosa in dikke darm) kan aantasten. Bij de behandeling van deze aandoeningen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van antioxidanten. Deze studie laat zien dat in darmbiopten in geval van de ziekte van Crohn...

Ziekte van Crohn in Japan neemt toe door veranderd voedingspatroon

De incidentie van de ziekte van Crohn in Japan is gestaag toegenomen gedurende de laatste decennia. De verwestering van het voedingspatroon die is opgetreden in de afgelopen jaren wordt gezien als een mogelijke verklaring voor de toename van de ziekte van Crohn, omdat de incidentie van Crohn in Westerse, geïndustrialiseerde landen significant hoger is dan in Japan. Shoda en medewerkers...

Deficiënties komen vaak voor bij darmziekten met ontstekingen

Door de combinatie van anorexia, een beperkt dieet, malabsorptie als gevolg van de ziekte zelf en/of als gevolg van een operatie, diarree, bloedingen en medicijnen/ nutriëntinteracties lopen patiënten met een darmziekte die met ontstekingen gepaard gaat een groot risico op een gebrek aan één of meerdere vitaminen en/of mineralen. Veel artsen denken dat dit zelden voorkomt, maar uit onderzoeken blijkt...

Zink bij ziekte van Crohn

Bij patiënten met de ziekte van Crohn treft men vaak lage zink-concentraties en een verzwakt immuunsysteem aan. Een zinkgebrek gaat meestal gepaard met een verstoring van een aantal cellulaire immuunfuncties, waaronder die van de natural killer (NK) cellen. In een onderzoek werd het effect van toediening van 440 milligram zinksulfaat per dag, gedurende een maand, onderzocht op de afweer van...

Vitaminenstatus bij patiënten met de ziekte van Crohn

De concentraties van de vetoplosbare vitamines, vitamine A en vitamine E, waren significant verlaagd bij 24 patiënten met de ziekte van Crohn vergeleken met die van 24 gezonde controlepersonen. De vitamine B1-, vitamine B2-, vitamine B6- en foliumzuur-concentraties waren ook verlaagd bij deze patiënten. De niveaus van vitamine B3 (nicotinezuur), vitamine B12, vitamine C en biotine verschilden niet tussen de...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+