Zoekresultaten

Verzadigd vet en familiaire hypercholesterolemie

De vermeende relatie tussen verzadigd vet en hart- en vaatziekten staat in toenemende mate ter discussie. De bekende instanties adviseren nog steeds om minder verzadigd vet te consumeren, terwijl het onderzoek waarin geen verband wordt gevonden met hart- en vaatziekten zich opstapelt. Nieuw op de stapel: een publicatie over familiaire hypercholesterolemie. Al decennialang wordt verzadigd vet afgeraden bij familiaire hypercholesterolemie....

DNA-verandering na beenmergtransplantatie

Het DNA in het bloed van een Amerikaanse man veranderde na het ondergaan van een beenmergtransplantatie. Hij bezat na de transplantatie niet alleen zijn eigen DNA, maar ook dat van zijn donor. De man, een politieagent die betrokken is bij forensisch onderzoek, onderging een beenmergtransplantatie na acute leukemie en ontdekte maanden later dat het DNA in zijn bloed was veranderd....

NAD effectief bij mitochondriaal DNA-depletiesyndroom?

Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD) verhoogt mogelijk de ATP-productie bij het mitochondriaal DNA-depletiesyndroom. Het mitochondriaal DNA-depletiesyndroom omvat een groep erfelijke aandoeningen waarbij sprake is van een tekort aan mtDNA en een verminderde ATP-productie. De klachten uiten zich meestal op jonge leeftijd en kunnen bestaan uit een vertraagde groei, lage spierspanning, neurologische problemen (epilepsie, coördinatiestoornis) en leverproblemen. NAD is een coënzym dat in...

Vitamine B3 voorkomt aangeboren afwijkingen

Een tekort aan nicotinamide-adenine-dinucleotide (NAD) blijkt ten grondslag te liggen aan congenitale afwijkingen. Suppletie met niacine (vitamine B3) tijdens de zwangerschap voorkomt dergelijke afwijkingen, zo blijkt uit een muizenstudie. De wetenschappers bestudeerden het DNA van vier families waarbij de moeders diverse miskramen hadden doorgemaakt of kinderen hadden met verschillende aangeboren afwijkingen aan de wervels, het hart, de nieren en/of een...

Vitamine E effectief bij Duchenne?

Toediening van vitamine E aan muizen met de ziekte van Duchenne, een aangeboren en erfelijke vorm van spierdystrofie, blijkt de spieren te beschermen tegen degeneratie. In het experiment werden zogenaamde Mdx-muizen gebruikt met de ziekte van Duchenne. Ze werden willekeurig in groepen verdeeld en kregen dagelijks 40 mg vitamine E per kilogram lichaamsgewicht of een zoutoplossing (controlegroep). Het vitamine E-supplement...

Embryo erft mitochondriën van moeder

De embryo’s van zoogdieren erven de mitochondriën van hun moeder, dat van hun vader overleeft slechts drie dagen. Dit blijkt uit een studie die gepresenteerd werd tijdens het congres van de American Physiological Society. Wetenschappers van de California Institute of Technology ontdekten dat weliswaar beide ouders mitochondriën leveren voor de vorming van een embryo, maar dat alleen dat van de...

Foliumzuurtekort beïnvloedt latere generaties

Een tekort aan foliumzuur kan nadelige gevolgen hebben voor maar liefst vijf opeenvolgende generaties. Dit blijkt uit een muizenstudie. De onderzoekers gebruikten muizen met een gemuteerd Mtrr-gen. Dit Mtrr-gen speelt een rol bij de opname van foliumzuur in het lichaam. Bij een mutatie ervan ontstaan dezelfde ontwikkelingsstoornissen als bij een tekort aan foliumzuur. Uit het experiment bleek dat wanneer een...

Antioxidant sleutelrol bij Huntington?

Wetenschappers van de University of Leicester hebben een stap in de richting van een mogelijke behandeling van de ziekte van Huntington gezet. De ziekte van Huntington is een tot op heden ongeneeslijke, erfelijke aandoening waarbij bepaalde hersendelen worden aangetast. De symptomen uiten zich in onwillekeurige bewegingen en verstandelijke achteruitgang. De wetenschappers kwamen tot de ontdekking dat het antioxidatieve selenium-afhankelijke enzym...

Vitamine D tijdens zwangerschap beschermt nakomelingen

Suppletie met vitamine D tijdens de zwangerschap beschermt kinderen tegen ontwikkeling van atopische aandoeningen. Dit concluderen wetenschappers van de Universiteit van München. In een prospectief onderzoek volgden zij 349 moeders en hun kinderen. Door middel van de PCR-techniek (polymerase chain reaction; een methode om DNA te kopiëren) bekeken zij de genexpressie van ILT3 en ILT4. Bij de moeders die tijdens...

Atherosclerosis, Cardiovascular disease

2008 Aderverkalking; Atherosclerose; Hart- en vaatziektes;

Kans voor kinderen met aangeboren PNPO-deficiëntie

Zodra bij baby’s epileptische encefalopathie is vastgesteld, zouden deze verplicht direct behandeld moeten worden met pyridoxal 5-fosfaat (PLP). Dit stellen Duitse onderzoekers van de universiteit van Heidelberg. Alleen op deze manier heeft een aantal van de kinderen met een erfelijke pyridoxamine 5-fosfaat oxidase (PNPO)-deficiëntie een kans op een normale ontwikkeling. De onderzoekers rapporteerden hun bevindingen bij een zestal kinderen met...

Coënzym Q10 verlaagd bij zenuwspierziekte

Franse onderzoekers zijn van mening dat op basis van hun bevindingen een klinisch onderzoek met suppletie van coënzym Q10 bij personen met de aandoening ataxie met oculo-motorische apraxie 1 (AOA1) gerechtvaardigd is. AOA1 is een erfelijke aandoening als gevolg van een genetische mutatie van het APTX-gen. Het gaat gepaard met aantasting van het zenuwstelsel en een onvermogen om spierbewegingen -...

Laag vitamine B2 bij verhoogd homocysteïne

Personen met een bepaalde genetische mutatie, het zogenaamde TT-genotype, lopen de kans een verhoogde homocysteïnespiegel te hebben. Deze verhoging treedt op wanneer de mensen te weinig vitamine B2 in hun bloed hebben. Deze conclusie trok dr H. McNulty van de University of Ulster in Noord-Ierland in de American Journal of Clinical Nutrition. Het enzym MTHFR (methyleentetrahydrofolaatreductase) levert het foliumzuur aan...

Reactie op foliumzuur genetisch bepaald

In de genen is vastgelegd hoe mensen reageren op behandelingen die de homocysteïnespiegel verlagen. Dit is de uitkomst van een Duits onderzoek. Mensen die op beide chromosomen een mutatie hebben in het gen dat het enzym MTHFR codeert, het zogenaamde TT-genotype, hebben het meeste baat bij suppletie met homocysteïneverlagende middelen. MTHFR (methyleentetrahydrofolaat reductase) levert het foliumzuur aan dat van belang...

Benodigde foliumzuur individueel verschillend

Personen met een bepaald genotype hebben meer foliumzuur nodig dan anderen om eenzelfde homocysteïnespiegel in het bloed te bereiken. Een verhoogde spiegel vergroot het risico van hart- en vaatziekten en afwijkingen aan de neurale buis. Mensen met het bewuste TT-genotype hebben op beide genen een mutatie waardoor het metabolisme van foliumzuur verandert. Dit is van invloed op de respons van...

Vette voeding stimuleert allergie pasgeborene

Kinderen hebben een grotere kans op allergieën wanneer de moeder tijdens de borstvoeding een voedingspatroon vol van hamburgers, vette snacks en andere vetrijke producten aanhield, zo blijkt uit Fins onderzoek Volgens onderzoeker dr. U. Hoppu is het veranderen van voedingspatroon aan te raden. Moeders die tijdens de periode van borstvoeding erg veel verzadigde vetten naar binnen werkten, bleken namelijk 16%...

Vitamine B6 beschermt vatenstelsel nakomelingen atherosclerosepatiënt

De nakomelingen van patiënten met atherosclerose verkleinen hoogstwaarschijnlijk hun kansen ook deze aandoening te krijgen door extra foliumzuur en vitamine B6 te slikken. Dit blijkt uit Nederlands onderzoek van dr. Stehouwer. In eerdere onderzoeken ontdekte Stehouwer al dat de gezonde kinderen van patiënten met atherosclerose hoge homocysteïnespiegels hebben. Voortbordurend op deze vondst onderzocht hij de suppletie van vitamine B6 en...

GEZONDHEIDSEFFECT VAN VITAMINE E LIJKT BEPERKT

Vitamine E inname heeft nauwelijks een gunstig effect op aderverkalking en de immuunrespons bij rokers en bij ouderen. Alleen rokers met een erfelijke aanleg voor aderverkalking, vond Frouwkje de Waart een klein gunstig effect. Vitamine E is een antioxidant, dat wil zeggen dat het oxidatie van stoffen kan verhinderen. Geoxideerde stoffen zouden vaatwanden en celmembranen (betrokken bij de immuun respons)...

Nakomelingen zwaarlijvige ouders ontlopen suikerziekte maar moeilijk

Wanneer suikerziekte in de familie voorkomt is het zeer waarschijnlijk dat hun nog jonge nakomelingen weinig aan lichaamsbeweging doen aan overgewicht leiden en slechte voedingsgewoonten hebben. Hierdoor hebben ook deze nakomelingen een grote kans op suikerziekte. Een familie met een ongezonde lifestyle is een moeilijke omgeving om in op te groeien. Dr. Philip Scott Zeitler van het Children's Hospital in...

Extra foliumzuur goed alternatief om kransvatziekten te voorkomen

Foliumzuursuppletie zorgt hoogstwaarschijnlijk voor een vermindering van kransvatziekten onder patiënten waar te hoge cholesterolspiegels veel in familie voorkomen, zo blijkt uit Nederlands onderzoek. Dr. Ton J. Rabelink van het Academisch ziekenhuis in Utrecht en collega's van andere instellingen deden onderzoek onder 20 patiënten waarbij te hoge cholesterolspiegels in de familie voorkwamen. De patiënten kregen dagelijks 5 mg foliumzuur of een...

Foliumzuur bij erfelijke hoge cholesterol

Sinds enkele jaren is wetenschappelijk aangetoond dat een lage foliumzuurstatus verbonden is met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Meer specifiek is dit gevonden voor vaataandoeningen in de hersenen en van de hartspier. Verhoogde inname boven het gangbare niveau uit de voeding zou het risico op vaataandoeningen kunnen verlagen. Vanuit klinisch oogpunt is het van belang de endotheelfunctie van...

Knoflookextract bij kinderen met hypercholesterolemie

Van knoflook is in een aantal onderzoeken aangetoond dat het hypercholesteremie bij volwassenen kan verlagen. Familiale hypercholesteremie bij kinderen wordt behandeld met voedingsmaatregelen. Bij hardnekkige gevallen wordt de behandeling uitgebreid met een therapie gebaseerd op galzuurbindende harsen, welke onaangename bijwerkingen heeft. Om de mogelijkheden van knoflook voor deze groep patiënten te bestuderen kregen 30 patiënten met familiale hypercholesteremie (minimumwaarde 4,8...

Vitamine B6, B12 en foliumzuur strikt aanbevolen bij hartproblemen

Voldoende vitamine B6, B12 en foliumzuur innemen is de belangrijkste oproep die gedaan werd op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Heart Association (AHA). Met name mensen die al langer tobben met hartproblemen en een verhoogd homocysteïnegehalte in het bloed, moeten gericht extra B-vitamines innemen om de kans op hartziekten te verkleinen. Bovenaan staan bij voldoende opname van vitamine B6,...

Orthomoleculaire geneeskunde bij ‘erfelijke ziekten’

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1996 [2 pagina’s] Nog steeds worden erfelijke ziekten beschouwd als een vaststaand gegeven, waar de enige oplossing is 'ermee te leren leven'. Recent onderzoek echter laat zien dat met orthomoleculaire middelen deze ziektes wel degelijk te beïnvloeden zijn. Het gaat er hierbij om - precies volgens het orthomoleculaire principe zoals dat door Linus Pauling in...

Gezonde kinderen (deel 2)

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1995 [6 pagina’s] Gezondheid krijgt het kind allereerst mee van de ouders. De erfelijke factoren drukken een grote stempel op de constitutie van het kind en de later volwassene. Helaas vallen deze erfelijke factoren moeilijk te beïnvloeden. Wél kunnen de ouders, zowel de aanstaande vader als moeder, reeds vóór de zwangerschap maatregelen nemen wat betreft...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+