Zoekresultaten

Homocysteïne verlagen met B-vitamines

Suppletie met foliumzuur, vitamine B6 en vitamine B12 verlaagt de homocysteïnespiegel bij vrouwen met een verhoogd cardiovasculair risico, maar leidt niet tot een vermindering van vasculaire ontstekingsreacties. Er namen driehonderd vrouwen met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten deel aan het onderzoek. De helft van de vrouwen kreeg dagelijks 2,5 mg foliumzuur, 50 mg vitamine B6 en 1 mg...

B-vitamines bij psychose

Suppletie met vitamine B6, B12 en foliumzuur vermindert de homocysteïnespiegel en verbetert de aandacht bij personen met een psychose. Aan de studie namen 120 personen deel die voor het eerst een psychose hadden doorgemaakt. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen gedurende twaalf weken dagelijks een supplement met 5 mg foliumzuur; 0,4 mg vitamine B12 en...

Curcumine / fenegriek en hart- en vaatziekten

Suppletie met curcumine, de gele kleurstof uit de wortelstok van de kurkumaplant, samen met fenegriekvezels verbetert cardiovasculaire biomarkers van obese personen. Aan de studie namen 22 mannen deel met overgewicht (BMI ≥30 kg/m2). Ze waren in een leeftijd van 18 tot 35 jaar en waren verder gezond. Ze werden in een suppletie- en placebogroep verdeeld. In de suppletiegroep kregen de...

Vitamine B12 van belang voor ontwikkeling

De vitamine B12-status is van invloed op de ontwikkeling van jonge kinderen. Kinderen met een suboptimale vitamine B12-status of een tekort hebben moeite met onder andere het interpreteren van gevoelens en het oplossen van puzzels. De studie werd uitgevoerd in Nepal. Bij vijfhonderd kinderen was de vitamine B12-status in de leeftijd van twee tot twaalf maanden gemeten. Er was zowel...

Foliumzuur voor betere geheugen

Ouderen met lichte cognitieve beperkingen zoals geheugenproblemen hebben baat bij foliumzuursuppletie. Suppletie kan de cognitie verbeteren door reductie van de serumconcentraties van ontstekingsstoffen. Aan de Chinese studie namen 168 ouderen deel met een verminderd cognitief functioneren. Ze werden willekeurig in een suppletie- en controlegroep verdeeld. De ouderen in de suppletiegroep kregen gedurende twaalf maanden dagelijks 400 mcg foliumzuur. De andere...

B-complex en foliumzuurmetabolisme

Foliumzuur kan het beste in combinatie met B-vitamines worden toegediend. Vitamine B6 en B12 verlagen immers de concentratie van niet-gemetaboliseerd foliumzuur in het bloed. In de studie kregen 58 ouderen gedurende 23 dagen dagelijks 400 mcg foliumzuur of 400 mcg foliumzuur in combinatie met 10 mcg vitamine B12 (als cyanocobalamine) en 8 mg vitamine B6 (pyridoxine). De homocysteïnespiegel daalde in...

Generaties – diabetes door ondervoeding

Ondervoeding leidt bij opeenvolgende generaties tot metabole stoornissen en verhoogt aanzienlijk de kans op obesitas en diabetes. Het Australische onderzoeksteam bestudeerde gedurende twaalf jaar meerdere generaties ratten. In de experimentele groep hadden de ratten gedurende vijftig generaties te kampen met chronische ondervoeding. De laatste twee generaties kregen echter normale voeding. Hiermee werd een situatie nagebootst die te vergelijken is met...

NAC verlaagt homocysteïne

Suppletie met N-acetylcysteïne (NAC) leidt tot een significante afname van de homocysteïnespiegel. Bovendien heeft het een bloeddrukverlagend effect. Een verhoogde homocysteïnespiegel is een risicofactor voor hart- en vaataandoeningen. De wetenschappers bekeken opnieuw de resultaten van twee klinische, gerandomiseerde studies waaraan in totaal 82 mannen van middelbare leeftijd deel hadden genomen. De helft van de mannen had een normaal vetspectrum, bij...

Homocysteïne verlagen met omega-3

Een te hoge homocysteïnespiegel is een risicofactor voor hart- en vaatziekten en kan worden verlaagd door suppletie met omega 3-visvetzuren. Het effect is echter sterker wanneer B-vitamines worden toegevoegd. Voor de meta-analyse werden medische databanken doorzocht. Er werden uiteindelijk negentien studies geselecteerd met in totaal 3267 deelnemers. Wanneer de resultaten van alle studie tezamen werden geanalyseerd, bleek dat suppletie met...

Minder kans op beroerte met B-vitamines

Suppletie met B-vitamines verkleint de kans op een beroerte door een verlaging van de homocysteïnespiegel. Dit blijkt uit een meta-analyse. De wetenschappers selecteerden veertien studies met in totaal bijna 55.000 proefpersonen. Er werd een vergelijking gemaakt tussen suppletie met een verschillende, maar adequate dosis B-vitamines waaronder vitamine B12 en foliumzuur en een placebo of een heel lage dosis B-vitamines. De...

Vitamine B6 voorkomt DNA-schade

Vitamine B6 kan oxidatieve schade aan DNA voorkomen. Mogelijk vormt dit gegeven een verklaring voor het feit dat een hoge vitamine B-status het risico van kanker kan verlagen. Er namen 283 mannen en 207 vrouwen aan de Japanse studie deel. Hun leeftijd was tussen 21 en 66 jaar. In het bloed werden de concentraties pyridoxal-5-fosfaat (vitamine B6), foliumzuur en homocysteïne...

Botbreuken met hoge homocysteïnspiegel

Een verhoogde homocysteïnespiegel vergroot de kans op botfracturen. Dit blijkt uit een meta-analyse en review. In twee medische databanken werd gezocht naar relevante literatuur. Er werden studies geïncludeerd waarbij de homocysteïnespiegel van personen met fracturen werd vergeleken met personen zonder botbreuken. Tevens werd het effect van homocysteïneverlagende therapie op fracturen onderzocht. In de analyse werden de resultaten van 9 studies...

Multi en omega 3-vetzuren verlagen cardiovasculair risico

Een combinatie van multivitaminen en omega 3-vetzuren heeft een synergistisch effect op verlaging van de homocysteïnespiegel, CRP-concentratie en het triglyceridengehalte. Honderd proefpersonen met een homocysteïnegehalte groter 8 micromol/L werden willekeurig verdeeld in een placebogroep of 3 suppletiegroepen: multivitaminen met placebo; omega 3-vetzuren (met 760 mg EPA en 440 mg DHA) met placebo of multivitaminen met omega 3-vetzuren. Het multivitaminepreparaat bestond...

Suppletie bij hart- en vaatziekten wél zinvol

Vitaminesuppletie bij cardiovasculaire aandoeningen wordt ten onrechte op basis van klinische studies verworpen, zo blijkt uit een review. Het effect van vitamine B- en E-suppletie bij hart- en vaataandoeningen is de laatste twee decennia in diverse cohortstudies aangetoond. Suppletie met vitamine B6, B12 en foliumzuur kan het homocysteïnegehalte verlagen, oxidatieve stress verminderen en diverse parameters positief beïnvloeden waarmee de progressie...

Nutrigenetics boekt vooruitgang

Nutrigenetics, de wetenschap die de invloed van het genetisch materiaal op de relatie tussen voeding en gezondheid bestudeert, is in volle ontwikkeling. Wetenschappers van de University of California, Berkeley, onderzochten de mutaties van het gen dat codeert voor het enzym cystathionine-beta-synthase (CBS) en het effect van vitamine B6-suppletie hierop. Een defect in het CBS-gen kan leiden tot de erfelijke stofwisselingsstoornis...

Gunstig effect foliumzuursuppletie bij diabetici

Foliumzuursuppletie verlaagt de homocysteïne- en malondialdehydeconcentratie bij personen met diabetes type-2. Tevens verbetert de totale antioxidatieve capaciteit (TAC) en de foliumzuur- en vitamine B12-spiegel. Voor de studie werden 68 mannelijke diabetici verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Ze kregen gedurende 8 weken dagelijks 5 mg foliumzuur of een placebo. De homocysteïnespiegel nam significant af na suppletie met foliumzuur. De concentratie...

Cardiovasculair risico: B-vitamines toch zinvol

De discussie omtrent het effect van B-vitamines op het homocysteïnegehalte en daarmee het cardiovasculaire risico duurt voort. In enkele gerandomiseerde, klinische studies en een meta-analyse werd geen positieve bijdrage van vitamine B-suppletie op het cardiovasculaire risico gevonden. Hiermee leek het gebruik van vitamines weinig zin te hebben. Volgens dr. Spence van de University of Western Ontario en dr. Stampfer van...

Tomatensap mét gezonder

Het antioxidantrijke tomatensap wordt nóg gezonder wanneer omega 3-vetzuren worden toegevoegd. De voedingsstoffen blijken elkaars werking positief te beïnvloeden en beschermen tegen hart- en vaataandoeningen. Dit blijkt uit een studie waaraan 18 gezonde vrouwen deelnamen. De vrouwen kregen gedurende 2 weken dagelijks 500 ml pure tomatensap of dezelfde hoeveelheid sap verrijkt met omega 3-vetzuren. Een portie bevatte 250 mg EPA...

Foliumzuur gunstig bij hart- en vaataandoeningen

Foliumzuursuppletie leidt bij personen met een cardiovasculaire aandoening tot een afname van de intima-media dikte. De studie werd uitgevoerd bij 103 patiënten die gedurende 18 maanden dagelijks 5 mg foliumzuur of een placebo kregen. In vergelijking met de placebogroep werd in de foliumzuurgroep een significante daling van de homocysteïneconcentratie en een significante afname van de intima-media dikte vastgesteld.

Meta-analyse: lager homocysteïne door visvetzuren

Suppletie met omega 3-vetzuren kan het homocysteïnegehalte verlagen. Dat bleek uit een meta-analyse.Homocysteïne is een aminozuur dat in verband wordt gebracht met een verhoogd risico van hart- en vaataandoeningen, dementie en tal van andere aandoeningen. Voor de meta-analyse werd in medische databanken gezocht naar relevante studies die in de periode van 1966 tot september 2010 waren gepubliceerd. Alle gerandomiseerde studies...

Foliumzuur bij medicijn metformine

Het medicijn metformine zorgt voor een lichte stijging van het homocysteïnegehalte, zo blijkt uit een studie. Daarnaast versterkt suppletie met foliumzuur het positieve effect van metformine op het endotheelweefsel. Aan de studie namen 50 vrouwen met PCOS deel. De vrouwen hadden geen cardiovasculaire aandoeningen. Ze werden in twee groepen ingedeeld met een gelijke verdeling van leeftijd en BMI. De vrouwen...

Vitamine B6 verlaagt risico hart- en vaatziekten

Een lage vitamine B6-spiegel gaat gepaard met een groter risico van hart- en vaatziekten. Onderzoekers van de Tufts University in Boston deden daarom onderzoek naar het cardioprotectieve effect van vitamine B6, onafhankelijk van de homocysteïnespiegel. De wetenschappers voerden een cross-sectioneel onderzoek uit onder 1200 oudere Puerto-Ricanen (45 tot 75 jaar oud) die in de staat Massachusetts woonden. Ze stelden in...

Lagere homocysteïne met omega 3-vetzuren bij suikerziekte

Suppletie met omega 3-vetzuren leidt bij patiënten met suikerziekte mogelijk tot een verlaagd risico van hart- en vaatziekten. Dit omdat het de bloedspiegel voor homocysteïne, één van de bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekten, laat dalen. Dat blijkt uit de resultaten van een studie waaraan 81 suikerziektepatiënten deelnamen. Gedurende een periode van 2 maanden werden de patiënten, in willekeurige groepen...

Taurine gunstig ter verlaging homocysteïne

De resultaten van een kleinschalige studie met taurine onder 22 gezonde middelbare vrouwen wijzen op een gunstig effect op de bloedspiegel voor homocysteïneVoor het onderzoek werden de vrouwen gedurende 3 weken dagelijks met 3 gram taurine gesuppleerd. Zowel bij aanvang als aan het einde van deze periode werd bloedonderzoek verricht ter bepaling van de concentraties bloedvetten, taurine en homocysteïne.Er bleek...

B-vitaminen mogelijk gunstig bij longziekten?

Patiënten met COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease ) zijn mogelijk gebaat bij suppletie met B-vitaminen. De studie betrof 42 patiënten met deze aandoening en 29 gezonde controlepersonen. Bloedonderzoek wees uit dat de COPD-patiënten, vergeleken met de controlepersonen, significant hogere homocysteïnespiegels hadden. Ook na aanpassing van de gegevens voor roken, hartfalen, de nierfunctie en de CRP-waarde hield dit verband stand. Daarnaast...

Verhoogde homocysteïnespiegel en bipolaire stoornis

Uit onderzoek blijkt dat een verhoogde homocysteïnespiegel een mogelijke rol speelt in de mechanismen die tot verstoring van de neurocognitieve functies bij bipolaire stoornis leiden.De studie betrof 65 patiënten met bipolaire stoornis en 49 gezonde controlepersonen. De patiënten met bipolaire stoornis bevonden zich in een stabiele fase waarbij er geruime tijd geen sprake was van depressie of (hypo)manisch gedrag. Bij...

Coeliakiepatiënten gebaat bij suppletie B-vitaminen

Coeliakiepatiënten die een glutenvrij dieet volgen, voelen zich beter door suppletie met B-vitaminen, zo blijkt uit een Zweedse studie.Het onderzoek betrof 57 patiënten tussen de 45 en 64 jaar die al lange tijd coeliakie hadden. Zij volgden al een heel aantal jaren een strikt glutenvrij dieet. In willekeurige groepen verdeeld kregen zij gedurende 6 maanden dagelijks B-vitaminen (0,8 mg foliumzuur,...

B-vitaminen vertragen atherosclerose

Suppletie met foliumzuur, vitamine B6 en vitamine B12 blijkt de eerste ‘sluipende’ stadia van atherosclerose te vertragen. Dat blijkt uit studie van de University of Southern California in de VS.Het onderzoek werd uitgevoerd met deelname van 506 personen tussen 40 en 89 jaar oud en een homocysteïnespiegel hoger dan 8,5 mmol/l. Geen van hen had suikerziekte of een cardiovasculaire aandoening....

Multi belangrijk voor HIV/AIDS-patiënt

Stoppen met suppletie van een multipreparaat bij AIDS-patiënten heeft tot gevolg dat hun conditie dramatisch achteruitgaat. Dit meldt dr. Harold Foster, medisch geograaf aan de University of Victoria in Canada. In Ortho nr. 5-2007 werd aandacht besteed aan een in 2007 uitgevoerde klinische studie met voedingssupplementen onder AIDS-patiënten in het Mengo Hospitaal in Kampala, Oeganda. Het onderzoek werd destijds geleid...

Omega-3 vetzuren verlagen risico diabetes type-1

Hoewel wordt aangenomen dat bij het ontwikkelen van diabetes type-1 erfelijke factoren een belangrijke rol spelen, suggereert onderzoek dat ook voor omgevingsfactoren een rol is weggelegd. Amerikaanse onderzoekers vonden dat een voedingspatroon rijk aan omega 3-vetzuren het risico van afstoting van de insulineproducerende cellen in de pancreas bij kinderen met een verhoogd genetisch risico van diabetes type-1 verlaagt. Deze afstoting...

Porphyria

2009 Porfyrie;

Esophagus cancer

2009 Slokdarmkanker

Epilepsy, hyperhomocysteinemie

2009 Epilepsie Hyperhomocysteïnemie

Acupunctuur vermindert bepaalde vorm scoliose

Acupunctuur vermindert de deformiteit die gepaard gaat met sommige vormen van scoliose. Dit bleek uit een studie met 24 meisjes in de leeftijd van 14 tot 16 jaar. Bij hen was een adolescente idiopathische scoliose gediagnosticeerd. Voor de groep als totaal werden geen significante veranderingen gevonden als gevolg van het liggen, de sham-acupunctuur of de echte acupunctuur. Ook traden er...

Lycopeen biedt geen bescherming tegen prostaatkanker

Het eten van tomaten rijk aan lycopeen beschermt niet tegen prostaatkanker. Dit blijkt uit een nieuwe prospectieve studie. Daarnaast blijkt een hoge concentratie van bètacaroteen in het bloed het risico van een agressieve vorm van prostaatkanker te verhogen. Aan de studie namen 692 mannen met prostaatkanker deel. Bij hen was de kanker gediagnosticeerd 1 tot 8 jaar na aanvang van...

Consumptie duindoornbessen verlaagt CRP

Consumptie van duindoornbessen verlaagt de concentratie C-reactieve eiwitten (CRP).Dit bleek uit een Finse studie met 233 gezonde vrijwilligers. Een willekeurige helft van deze groep kreeg dagelijks 28 gram puree van duindoornbessen. De dagelijkse dosis bevatte 16,7 mg flavonolglycosiden, 15,6 mg vitamine C en 1,1 mg vitamine E. De andere helft van de vrijwilligers kreeg dagelijks een placeboproduct.Aan het einde van...

Probiotica tegen maag- en darmproblemen door stress

Suppletie met probiotica heeft een gunstige invloed op aan stress gerelateerde maag- en darmproblemen. Dit bleek uit een studie waaraan 75 vrijwilligers met chronische stressklachten deelnamen met leeftijden van 18 tot 60 jaar. In twee willekeurige groepen verdeeld kregen ze gedurende 3 weken dagelijks ofwel een probioticasupplement ofwel een placebo. Het probioticasupplement bevatte de bacteriestammen Lactobacillus acidophilus en Bifidobacterium longum....

Zwarte framboos remt kankervormen

Onderzoekers uit de hele wereld presenteerden hun bevindingen over voedingsstoffen en supplementen in de preventie van kanker. Een reeks van bekende en minder bekende componenten uit plantaardige voedingsmiddelen kwam aan de orde. Aan Ohio State University werden door dr. Gary Stoner studies met knaagdieren uitgevoerd om de effecten van gevriesdroogde zwarte framboos (black raspberry) op chemisch geïnduceerde kanker aan slokdarm...

Homocysteïne en vitamine B12 beïnvloeden oogziekte

Een hoog gehalte aan homocysteïne en een laag gehalte aan vitamine B12 in het bloed blijken leeftijdsgebonden maculadegeneratie te bevorderen. Bij 2335 mensen die deelnamen aan een groot opgezet oogonderzoek in Australië werd de concentratie van homocysteïne, vitamine B12 en foliumzuur in het bloed bepaald. Ook werd de leeftijdsafhankelijke maculadegeneratie, slijtage van het netvlies, gemeten. Er werd gecorrigeerd voor de...

Onvruchtbaarheid, homocysteïne en insulineresistentie

Er is een sterk verband tussen een hoge homocysteïne en verminderde gevoeligheid voor insuline bij vrouwen met polycysteusoveriumsyndroom (PCOS). Dit is de conclusie na een studie onder 90 vrouwen met PCOS en 35 vrouwen met een andere oorzaak van onvruchtbaarheid. Bij 41,1% van de vrouwen met PCOS werd een hogere waarde van homocysteïne vastgesteld dan normaal, vergeleken met slechts 2,9%...

Hart beter af met vitamines en vetzuren

Regelmatige beweging en een dagelijkse inname van een verrijkte zuiveldrank verlagen bij mannen die een hartinfarct hebben doorgemaakt een aantal risicofactoren voor hart- en vaatziekten. In een placebogecontroleerde, dubbelblinde studie met 40 mannelijke patiënten die een hartinfarct hadden gehad, kregen 20 deelnemers gedurende twee maanden dagelijks 500 ml van een verrijkte zuiveldrank met 2,1 g eicosapentaeenzuur (EPA), 1,2 g docohexaeenzuur...

Homocysteïne vergroot kans op hartvaatziekte

Een verhoogd homocysteïnegehalte vergroot het risico van hart- en vaatziekten en sterfte bij patiënten met een ischemische hartkwaal. Een verlaagde concentratie van vitamine B12 in het bloed bleek dit gunstige effect niet te hebben. Van vitamine B12 is bekend dat het het homocysteïne kan verlagen en op deze wijze mogelijk ook de kans op hart- en vaatziekten. In dit onderzoek...

Hoge homocysteïne, hoge kans op hartinfarct

Een verhoogde homocysteïnespiegel in het bloed is een risicofactor voor een hartinfarct bij patiënten met coronaire hartziekten. In een Israëlisch onderzoek werden 3090 patiënten met coronaire hartziekten vergeleken met een controlegroep met dergelijke patiënten en overeenkomende leeftijd en geslacht. De homocysteïnespiegel werd aan het begin van het onderzoek bepaald. Na 6,2 jaar hadden zich bij 69 personen een coronaire gebeurtenis...

Verhoogd homocysteïne bij erectieproblemen

Uit onderzoek is gebleken dat een verhoogd homocysteïnegehalte een risicofactor vormt voor een erectieprobleem. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 31 personen met erectieproblemen en met een gemiddelde leeftijd van 55,6 jaar. In de controlegroep van 33 gezonde personen was de gemiddelde leeftijd 44,5 jaar. Bij al deze personen kwamen geen diabetes, kransvatziekte en tekorten aan vitamine B12 of foliumzuur voor....

Homocysteine en chronisch hartfalen

In een pilotstudie met patiënten met chronisch hartfalen werd de homocysteïnewaarden vastgesteld en werd gekeken naar de kans op sterfte. Aan het onderzoek deden 108 patiënten mee met een gemiddelde leeftijd van 66 jaar. Het gemiddelde homocysteïne in deze groep was 12,5 mmol/l. Bij 35% van de deelnemers werd een homocysteïnespiegel groter dan 14 mmol/l gevonden. Het risico van overlijden...

Homocysteïne verbonden met ernst van hartfalen

In een gecontroleerde studie met 159 patiënten die aan congestief hartfalen leden en 119 controlepersonen werd een positieve correlatie gevonden tussen een verhoogde homocysteïnespiegel en de ernst van de ziekte. Patiënten en controlepersonen werden gemiddeld 4,13 jaar gevolgd. De gemiddelde homocysteïnespiegels waren significant hoger bij de patiënten met congestief hartfalen (15,80 micromol per liter) vergeleken met controlepersonen (10,90 micromol per...

Foliumzuur bij carbamazepinegebruik

Suppletie met foliumzuur heeft een gunstig effect op het bloedbeeld bij kinderen die carbamazepine gebruiken. Dit concluderen Iranese onderzoekers na een studie van één jaar onder 82 kinderen met epilepsie. Carbamazepine is een medicijn dat gebruikt wordt bij epilepsie en stemmingsstoornissen. Eén van de bijwerkingen is dat het afwijkingen van het bloedbeeld kan veroorzaken. Dit kan zeer ernstig zijn. De...

NIH State-of-the-Science Conference

Van 15 tot 17 mei vond een groot congres plaats speciaal over het gebruik van multivitaminen/mineralenpreparaten bij chronische ziekten. De organisatie was in handen van de National Institutes of Health (NIH) en vond plaats op het terrein van dit grote Amerikaanse instituut. Mede-organisatoren waren de Food and Drug Administration (FDA), de Centers for Disease Control and Prevention (CDCP) en de...

Kritische kanttekeningen bij borstkankeronderzoek: beschermen groenten en fruit niet?

Artikel uit Fit Met Voeding nr.1, 2005 [3 pagina's] Er zijn weinig onderwerpen waar de meningen zo over verdeeld zijn als over voeding. Maar over één ding waren we het zo langzamerhand wel eens. Groenten en fruit zijn gezond en houden vele ziekten buiten de deur. Maar het jaar was nog maar amper begonnen, of onderzoekers van de Universiteit van Utrecht...

Homocysteïne stijgt door omega 3-vetzuren

Omega 3-vetzuren hebben een ongunstig effect op de homocysteïnespiegel. Ook blijken deze vetzuren een effect te hebben op de stikstofoxidestofwisseling. Dit concluderen Canadese onderzoekers. In een acht weken durende studie kregen zestien gezonde deelnemers met een normale vetspiegel dagelijks 6 gram visolie waarin 3 gram omega 3-vetzuren zaten. Het bleek dat de totale vetspiegel en het triglyceridengehalte was afgenomen tijdens...

Foliumzuur niet tegen hartaanvallen

Suppletie met foliumzuur bij hartpatiënten, die ook statines kregen, verlaagde het homocysteïnegehalte, maar het voorkwam geen hartaanvallen, beroertes of overlijden. Tot deze bevinding kwam de Nederlandse cardioloog dr. Anho Liem. Volgens de arts is homocysteïne wel een risicofactor van hartziekten, maar fungeert het eerder als symptoom dan als de oorzaak. In het onderzoek werden 593 hartpatiënten gevolgd die gedurende drie...

B-vitaminen voor hart

Patiënten met kransvatziekten zouden dagelijks 1 mg foliumzuur, 400 mcg vitamine B12 en 10 mg vitamine B6 moeten nemen. Van deze voedingsstoffen zijn geen nadelen bekend, maar na dotteren verminderden ze wel de kans op een hartinfarct in de zes maanden daarop. Dat bleek uit een placebogecontroleerd onderzoek. De B-vitaminen verlagen de homocysteïnespiegel in het bloed, waardoor de kans op...

Gen en vitaminen beïnvloeden homocysteïne

Het MTHFR-gen beïnvloedt de homocysteïnespiegel. Daarbij verlaagt suppletie met vitamine B12 en foliumzuur de homocysteïnespiegel wel significant, maar niet tot normale waarden. Dit is de conclusie van onderzoekers van de University of Calgary in Canada. Aan een placebogecontroleerde studie deden 81 nierdialysepatiënten met een te hoog homocysteïnegehalte mee. Aan het begin van de studie werden er bloedmonsters van de patiënten...

Homocysteïne bij mannen en vrouwen

Uit onderzoek is gebleken dat koffie en alcohol de homocysteïnespiegels bij vrouwen verhogen. Bij mannen zijn dat vooral weinig lichaamsbeweging, weinig voedingsvezels en weinig foliumzuur. Een verhoogde homocysteïnespiegel geldt als een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Aan het onderzoek met de naam \'French Supplementation with Antioxidant Vitamins and Minerals Study\' deden 1139 vrouwen en 931 mannen mee. Er werd gekeken...

Spraakverwarring rond allergie

Het woord allergie wordt vaak ten onrechte gebruikt voor allerlei overgevoeligheidsreacties. Wanneer spreek je van een allergie en wanneer van een intolerantie?

Darmpatiënten oppassen voor vitamine B6-tekort

Patiënten met een ontstekingsziekte in de darm hebben vaak een vitamine B6-tekort. Dit verhoogt de kans op trombose bij deze patiënten, omdat een lage vitamine B6-spiegel een risicofactor voor deze aandoening is. Dit is de conclusie van dr. S. Saibeni van de Universiteit van Milaan in Italië. Naast een directe relatie tussen trombose en een vitamine B6-tekort, bestaat er ook...

Laag foliumzuur gerelateerd aan depressie

Uit een onderzoek, representatief voor de gehele Amerikaanse bevolking, bleek dat depressieve personen lagere foliumzuurconcentraties hadden dan niet-depressieve personen. De onderzoekers van Tufts University suggereren om na een depressieve periode foliumzuur als supplement te nemen. Uit eerder klinisch onderzoek was al gebleken dat foliumzuurdeficiëntie gerelateerd was aan depressies. Dr. Martha Morris van Tufts University in Boston wilde dit verband onderzoeken...

Voorkomen van hoge homocysteïnespiegels

Uit onderzoek bleek dat vooral koffie en alcohol de homocysteïnespiegels in vrouwen verhogen. Bij mannen zorgden vooral weinig lichaamsbeweging, weinig voedingsvezels en weinig foliumzuur voor verhoogde homocysteïnespiegels. Verhogingen in de homocysteïnespiegels kunnen de kans op cardiovasculaire aandoeningen verhogen. 1139 Vrouwen en 931 mannen deden mee aan de French Supplementation with Antioxidant Vitamins and Minerals Study. Bij 616 proefpersonen in deze...

NIH-studie tocotriënol

Het Amerikaanse National Institutes of Health, NIH, laat voor het eerst in de geschiedenis een studie uitvoeren naar de neuroprotectieve effecten van tocotriënol. Tocotriënol behoort tot de groep van verbindingen die gezamenlijk vitamine E vormen. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door prof Chandan Sen, directeur van het Laboratorium voor Moleculaire Geneeskunde van Ohio State University. In eerder onderzoek had Sen...

Laag vitamine B2 bij verhoogd homocysteïne

Personen met een bepaalde genetische mutatie, het zogenaamde TT-genotype, lopen de kans een verhoogde homocysteïnespiegel te hebben. Deze verhoging treedt op wanneer de mensen te weinig vitamine B2 in hun bloed hebben. Deze conclusie trok dr H. McNulty van de University of Ulster in Noord-Ierland in de American Journal of Clinical Nutrition. Het enzym MTHFR (methyleentetrahydrofolaatreductase) levert het foliumzuur aan...

Reactie op foliumzuur genetisch bepaald

In de genen is vastgelegd hoe mensen reageren op behandelingen die de homocysteïnespiegel verlagen. Dit is de uitkomst van een Duits onderzoek. Mensen die op beide chromosomen een mutatie hebben in het gen dat het enzym MTHFR codeert, het zogenaamde TT-genotype, hebben het meeste baat bij suppletie met homocysteïneverlagende middelen. MTHFR (methyleentetrahydrofolaat reductase) levert het foliumzuur aan dat van belang...

Subcutane Vitamine B12 bij nierfalen

Toediening van vitamine B12 per injectie geeft bij nierfalen dramatisch betere resultaten op de homocysteïnespiegel dan een therapie met alleen oraal toegediende foliumzuur, vitamine B6 en vitamine B12. In een gerandomiseerde studie gaven Hoffer en Elian aan 24 dialysepatiënten de standaard B-vitaminentherapie of de standaardtherapie plus vitamine B12 subcutaan. De standaardtherapie bestond uit oraal 5 mg foliumzuur, 10 mg pyridoxine...

Benodigde foliumzuur individueel verschillend

Personen met een bepaald genotype hebben meer foliumzuur nodig dan anderen om eenzelfde homocysteïnespiegel in het bloed te bereiken. Een verhoogde spiegel vergroot het risico van hart- en vaatziekten en afwijkingen aan de neurale buis. Mensen met het bewuste TT-genotype hebben op beide genen een mutatie waardoor het metabolisme van foliumzuur verandert. Dit is van invloed op de respons van...

Methylcobalamine goed bij hyperhomocysteïnemie

Uit Japans onderzoek blijkt dat suppletie met methylcobalamine naast foliumzuursuppletie effectief is bij het verlagen van homocysteïnespiegels in het bloed van dialysepatiënten. Disfunctie van de remethylering ligt ten grondslag aan hyperhomocysteïnemie bij patiënten met chronisch nierfalen. Deze aandoening kan niet helemaal genezen worden door suppletie met foliumzuur. Daarom onderzocht dr. K. Koyama van de Nagoya City University in Japan of...

Ouderen vaker hoge homocysteïnespiegels

Een hoge homocysteïne komt vaker voor bij ouderen dan in andere leeftijdsgroepen. Bijna 70% van de mensen ouder dan 65 jaar hebben een te hoge homocysteïnespiegel. Bij 196 oudere inwoners van de Argentijnse stad Buenos Aires werd de concentratie homocysteïne in het bloed bepaald. Vervolgens werden deze waarden vergeleken met referentiewaarden voor de Amerikaanse bevolking, welke vastgesteld waren tijdens de...

Foliumzuur verlaagt homocysteïne

Suppletie met foliumzuur heeft een gunstig effect op de concentratie homocysteïne in het bloed. De bloedvaten reageren beter op de zuurstofbehoefte wanneer deze ergens in het lichaam toeneemt. Hierdoor kan foliumzuur een rol spelen bij de preventie van aderverkalking. Eerder onderzoek toonde al aan dat foliumzuur in staat was het homocysteïnegehalte gedurende acht weken te verlagen. Onderzoekers aan de Chinese...

Lagere homocysteïnespiegel door foliumzuur

Hemodialysepatiënten blijken grote hoeveelheden homocysteïne in hun bloed te hebben. Dit aminozuur is giftig voor de wanden van de bloedvaten en vergroot het risico van hart- en vaatziekten. Suppletie met foliumzuur kan de homocysteïnespiegel verlagen. Dit blijkt uit een Frans onderzoek onder 51 hemodialysepatiënten. De proefpersonen slikten vier maanden lang 15 mg foliumzuur per dag. In de laatste twee maanden...

Naast foliumzuur, óók vitamine B12

Hoewel de homocysteïnespiegel grotendeels beïnvloed wordt door foliumzuur, veroorzaakt een hogere inname van foliumzuur gedurende een langere periode een verschuiving naar afhankelijkheid van vitamine B12. Dit bericht dr Joe McPartlin van St James Hospital in Dublin in The Lancet. Een groep van 53 gezonde mannen en vrouwen nam deel in twee typen interventies met foliumzuur. Een groep van 30 mannen...

Foliumzuur remt bijwerking fenofibraat

Behandeling met cholesterolverlagende fibraten veroorzaakt een stijging in de homocysteïnespiegel. Onderzoek heeft nu aangetoond dat suppletie met foliumzuur deze bijwerking afremt. Tweeëntwintig proefpersonen deden mee aan het onderzoek, waarin de effecten van een dagelijkse dosis van 200 mg fenofibraat werden vergeleken met de effecten van eenzelfde dosis fenofibraat welke om de dag gecombineerd werd met 10 mg foliumzuur. De proefpersonen...

Beter geheugen door choline

Bij patiënten die hun voeding voornamelijk via het infuus kregen, is een verbeterd visueel en verbaal geheugen gevonden na toediening van choline. Dr Buchman en collega's deden een onderzoek bij elf patiënten die 's nachts TPN (total parenteral nutrition) kregen en zo 80% van hun dagelijkse voeding binnenkregen. Deze patiënten leden aan een cholinedeficiëntie. De eerste groep met daarin zes...

Combinatie van B-vitaminen verlagen homocysteïnespiegel

Suppletie met foliumzuur helpt de homocysteïnespiegel verlagen, wat het risico op onder meer hart- en vaatziekten verlaagt. Duits onderzoek heeft uitgewezen dat een nog groter effect op de homocysteïnespiegel bereikt kan worden door foliumzuur te combineren met de vitaminen B6 en B12. De onderzoekers voerden een pilotstudie onder vijf mannen uit. Bij deze mannen was de concentratie homocysteïne in het...

Meet homocysteïne!

In internationale medische kringen wordt homocysteïne meer en meer gezien als een voorname, onafhankelijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Op het 10e Atherosclerosesymponium in Erfurt in Duitsland gaven experts hun visie op het belang van de meting van de homocysteïnespiegel. Bij homocysteïnewaarden in het serum van meer dan 10 micromol per liter neemt het risico sterk toe. Professor Uwe Till...

Bier mogelijk goed voor hart en bloedvaten

Regelmatige bierdrinkers hebben een hogere foliumzuur- en lagere homocysteïnepsiegel dan mannen en vrouwen die niet of weinig bier drinken, zo blijkt uit Tsjechisch onderzoek. De onderzoekers concluderen hieruit dat dit effect, in combinatie met de alcohol in bier, het risico op hart- en vaatziekten zou kunnen verlagen. Bier bevat, evenals groene bladgroente en verrijkte granen, relatief veel van de B-vitamine...

Hoge homocysteïne, slechter geheugen

In het tijdschrift de American Journal of Clinical Nutrition is recent gepubliceerd dat hoge concentraties homocysteïne in het bloed kunnen leiden tot een verminderd geheugen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij mensen ouder dan zestig jaar. Dr. Morris en haar collega's van Tufts University in Boston onderzochten bij deze personen in hoeverre ze zich de woorden 'appel', 'tafel' en 'cent' konden...

Kankerrisico bij lage cysteïne en vitamine B2

Lage gehaltes van cysteïne en riboflavine worden in verband gebracht met een verhoogde incidentie van maagkanker en slokdarmkanker. Dit is onderzocht in een studie in China door Dr Mark. In 1985 zijn bij 30.000 mensen de gehaltes van B-vitamines, homocysteïne en cysteïne bepaald. Tussen 1986 en 1991 zijn 498 gevallen van slokdarmkanker en 255 gevallen van maagkanker geconstateerd. Tevens was...

SAM bij depressie

De stof S-adenosyl-methionine (SAM) is even effectief als een allopathisch antidepressivum bij de behandeling van een depressie. Dit zegt dr T. Bottiglieri, die hiernaar al jaren onderzoek doet. In een recent onderzoek zijn de effecten van SAM en het antideppressivum imipramine (als specialité Tofranil® in de handel) vergeleken door 576 mensen met een depressie gedurende twee maal 4 weken één...

Voorkom een (tweede) beroerte: deel 2.

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 2001 [5 pagina’s] Suppletie tegen verhoogde homocysteïne In deel 1 is de belangrijke rol van goede voeding, in het bijzonder van groente en fruit, aan de orde gekomen. Aangezien een eerdere beroerte een groot risico is voor een tweede, is het belangrijk de nadruk te leggen op preventieve maatregelen. Temeer daar lage bloedspiegels van enkele...

Parenterale vitamine B12 verlaagt homocysteïne

Wanneer vitamine B12 wordt ingespoten bij nierpatiënten met een normale vitamine B12-spiegel, verlaagt dit de homocysteïnespiegel significant. Een open klinische studie werd uitgevoerd met uitsluitend vitamine B12 per injectie bij veertien patiënten met nierfalen. De patiënten kregen drie maal in een maand 1 mg vitamine B12 subcutaan ingespoten. De gebruikte vorm van vitamine B12 was in dit geval cyanocobalamine. Een...

Wagenings onderzoek: Koffie verhoogt homocysteïne!

Mensen die dagelijks een aantal koppen filterkoffie drinken hebben een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, zo blijkt uit een publicatie in the American Journal of Clinical Nutrition. Wanneer dagelijks een liter filterkoffie gedronken werd, bleken homocysteïnespiegels na twee weken met gemiddeld 20% te zijn gestegen. De verhoogde homocysteïnespiegel vormt een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Dr. Rob Urgert van...

Vegatariërs verhoogde homocysteïne

Vegetariërs en veganisten hebben een grotere kans op verhoogde homocysteïnespiegels en daardoor ook op hart- en vaatziekten. Vergeleken met de groep die wel vlees at, bleken homocysteïnespiegels in de veganistengroep 50% groter en in de vegetariërgroep 30% hoger. Volgens de onderzoekers krijgen veganisten vrijwel geen vitamine B12 binnen. De vegetariërs krijgen iets meer, maar toch nog onvoldoende van deze B-vitamine...

Eibestanddeel verlaagt homocysteïnespiegel

Betaïne kan net als foliumzuur, vitamine B6 en vitamine B12 homocysteïnespiegels verlagen en dus een bijdrage aan de vermindering van hart- en vaatziekten leveren. Een Nederlands onderzoeksteam wist aan te tonen dat de stof betaïne die veel voorkomt in eieren en lever dezelfde eigenschappen heeft als de genoemde B-vitamines. In het onderzoek bleek dat met behulp van betaïnesuppletie de gemiddelde...

Homocysteïne bescheiden beïnvloed door foliumzuur

Foliumzuursupplementen in combinatie met vitamine-B12-supplementen hadden een bescheiden invloed op een te hoge homocysteïnespiegel. Na vier weken foliumzuursuppletie bleek de gemiddelde homocysteïnespiegel in een groep van 56 patiënten te zijn gedaald van 17,4 naar 15,7 µmol/l. Bij de 21 patiënten die dagelijks 5 mg foliumzuur hadden geslikt was de situatie onveranderd gebleven. Ook de groep die naast foliumzuur extra vitamine...

Homocysteïnespiegel lager met groente, fruit en weinig verzadigd vet.

Veel groente en fruit, magere zuivelproducten en weinig verzadigd en totaal vet zijn volgens een groep Amerikaanse onderzoekers de beste ingrediënten voor het verlagen van de homocysteïnespiegel. In Circulation vertelt dr. Lawrence Appel dat een verandering van het typisch Amerikaanse voedingspatroon naar een voedingspatroon met veel groente en fruit en weinig verzadigd vet binnen 8 weken de homocysteïnespiegel met 0,34...

Onderzoek naar miskramen

Men schat dat 0,5 tot 2% van de vrouwen met kinderwens met herhaalde miskramen te maken krijgt. Deze percentages zijn hoger dan men op basis van kansberekening verwacht. Daarom wordt er vanuit gegaan dat het herhaald krijgen van miskramen een klinisch ziektebeeld is waardoor sommige vrouwen, door onderliggende risicofactoren, hier eerder mee te maken krijgen dan andere. In dit proefschrift...

Cysteïne en risicofactoren voor hart- en vaatziekten

Aan de Universiteit van Bergen, Noorwegen, werd in het kader van de Hordalund Homocysteïne Studie cysteïnespiegels in het plasma gemeten en vergeleken met die van homocysteïne. De deelnemers waren 7591 gezonde mannen en 8585 gezonde vrouwen, leeftijd 40 tot 67 jaar. In de leeftijd van 40 tot 42 jaar was de cysteïneconcentratie significant hoger bij de mannen: 273 micromol tegen...

Hoe veroorzaakt homocysteïne vaatziekten?

In een groot aantal epidemiologische en klinische studies is homocysteïne als onafhankelijke risicofactor voor hart- en vaatziekten tevoorschijn gekomen. Via de regulatie van de homocysteïnestofwisseling door een verhoogde inname van cofactoren, vooral van foliumzuur en in mindere mate van vitamine B12 en vitamine B6, kan het risico op vaatziekten worden verminderd. Het werkingsmechanisme van homocysteïne als oorzakelijke factor is niet...

Vitamine-B3-suppletie kan homocysteïne verhogen

Vitamine-B3-suppletie zorgt waarschijnlijk voor stijging van de homocysteïnespiegel bij patiënten met perifere bloedvataandoeningen, zo blijkt uit een onderzoek dat in the American Heart Journal verscheen. Dr. Rekha Garg van de Lilly Research Laboratories in Indianapolis in Indiana onderzocht 52 patiënten met vaataandoeningen aan perifere slagaders. Zij kregen verschillende doses vitamine B3 of placebo. De dosering vitamine B3 varieerde van 1.000...

Ontwikkeling kind niet door toevoeging vetzuren beïnvloedt

De toevoeging van meervoudig onverzadigde lange-ketenvetzuren (LCPUFA's) aan babyvoeding blijkt de groei en ontwikkeling van kennis- en motorische functies in de hersenen niet te beïnvloeden.Volgens de Brit dr. Alan Lucas waren de conclusies uit eerdere onderzoeken naar de invloed van LCPUFA-suppletie onvolledig. Daarom onderzocht hij 477 baby's die willekeurig minimaal 6 weken borstvoeding, flesvoeding met LCPUFA's of gewone flesvoeding kregen....

Homocysteïne is dé link tussen ‘open ruggetje’ en kransvatziekten

Zowel kransvatziekten als neurale buisdefecten kunnen het gevolg zijn van verhoogde homocysteïnespiegels, zo blijkt uit Schots onderzoek. Dr. David Stone of the University of Glasgow trekt deze conclusie uit de resultaten van meer dan 20 onderzoeken. Alhoewel nog steeds niet exact is vastgesteld welk mechanisme achter de relatie tussen een te hoge homocysteïnespiegel en hart- en vaatziekten zit, lijkt het...

Foliumzuur vermindert risico hart- en vaatziekten

Foliumzuur- en B-vitaminerijke voedingspatronen verminderen hoogstwaarschijnlijk de kans op hart- en vaatzieken. Dit is het resultaat van onderzoek waaraan 491 mensen uit de Verenigde Staten en Canada meewerkten. De deelnemers hadden allen hoge bloeddruk, hoge cholesterolspiegels of suikerziekte of een combinatie van deze drie factoren. Van de onderzoekers kregen zij willekeurig een zelfgekozen voedingspatroon (wel volgens de normen van de...

Verhoogde homocysteïnespiegel en kransvatziekten oorzaak en gevolg?

Ondanks dat er nog steeds geen causaal verband is aangetoond, blijkt ook nu weer uit onderzoeken dat een verhoogde homocysteïnespiegel een indicator is voor kransvatziekten. In een van deze onderzoeken ontdekte dr. Jeremy Kark van de Hadassah University Hospital in Jeruzalem dat zelfs licht verhoogde homocysteïnespiegels al met een grotere kans op overlijden te maken hadden. Voor dit onderzoek werden...

Atherosclerose en beroerte risico’s hoge homocysteïnespiegel

Verhoogde homocysteïnespiegels door een verminderde schildklierwerking vormen waarschijnlijk een risicofactor voor een versnelde artherosclerose, zo blijkt uit nieuw onderzoek.In onderzoek van dr. Wiam Hussein werd gecontroleerd of een l-thyroxine-behandeling homocysteïnespiegels lieten dalen bij 14 patiënten met een verminderde schildklierwerking.Aan het begin van het onderzoek hadden 4 mannen homocysteïnespiegels van gemiddeld 15,1 mcmol/l en 10 vrouwen 11,65 mcmol/l. De mannen uit...

Licht verhoogde homocysteïnespiegels al riskant voor beroerte

Onderzoekers van de University of Maryland School of Medicine ontdekten dat het aminozuur homocysteïne de kans op een beroerte onder jonge vrouwen verhoogt. Vitamine-B-tekorten of een genetische bepaling zorgen zeer waarschijnlijk voor hogere concentraties homocysteïne in het bloed, aldus dr. Steven Kittner. Jonge vrouwen met de hoogste homocysteïnespiegels hadden een tweemaal grotere kans op een beroerte dan vrouwen die lage...

Extra foliumzuur goed alternatief om kransvatziekten te voorkomen

Foliumzuursuppletie zorgt hoogstwaarschijnlijk voor een vermindering van kransvatziekten onder patiënten waar te hoge cholesterolspiegels veel in familie voorkomen, zo blijkt uit Nederlands onderzoek. Dr. Ton J. Rabelink van het Academisch ziekenhuis in Utrecht en collega's van andere instellingen deden onderzoek onder 20 patiënten waarbij te hoge cholesterolspiegels in de familie voorkwamen. De patiënten kregen dagelijks 5 mg foliumzuur of een...

Foliumzuur bij erfelijke hoge cholesterol

Sinds enkele jaren is wetenschappelijk aangetoond dat een lage foliumzuurstatus verbonden is met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Meer specifiek is dit gevonden voor vaataandoeningen in de hersenen en van de hartspier. Verhoogde inname boven het gangbare niveau uit de voeding zou het risico op vaataandoeningen kunnen verlagen. Vanuit klinisch oogpunt is het van belang de endotheelfunctie van...

Homocysteïnespiegel risicofactor voor beroerte

Wanneer de homocysteïnespiegel in het bloed verhoogd is, dan bestaat er een grotere kans op een herseninfarct en dichtslibbing van de hersenvaten na een beroerte. Het onderzoek naar homocysteïnespiegels van 78 mannen die een beroerte gehad hadden en 140 ziekenhuispatiënten werd verricht door een internationaal team onder leiding van dr. Jun-Hyun Yoo. In de laatste groep werden ook nog 55...

American Heart Association adviseert: meet homocysteïne!

De American Heart Association pleit ervoor dat personen met een hoog risico op hart- en vaatziekten specifiek hun homocysteïnespiegels moeten laten bepalen. Het gaat om mensen die zelf al een of andere hart- of vaatziekte hebben of bij wie het in de naaste familie zit. Aanleiding is de stroom van onderzoeken van de laatste tijd die aantonen dat hoge homocysteïnespiegels...

Gecombineerde hormoonbehandeling pakt verhoogde homocysteïnespiegel aan.

Een gecombineerde hormoonbehandeling met oestrogeen-progestageen vermindert de homocysteïneconcentratie in de bloedbaan van vrouwen na de menopauze.Volgens Nederlandse onderzoekers treedt deze werking binnen een maand op en blijft de lage concentratie zeker twee jaar aanhouden. Dr. Peter Kenemans van de Vrije Universiteit in Amsterdam selecteerde 59 gezonde vrouwen die de menopauze al achter de rug hadden en deelden hen in vier...

Ouderen veelvuldig te hoge homocysteïnespiegels

Oudere mannen die (te) hoge concentraties homocysteïne in hun bloed hebben, lopen het risico om eerder een beroerte of hartaanval te krijgen dan hun leeftijdgenoten. Dit blijkt uit onderzoek dat de Nederlander dr. Coen Stehouwer met zijn collega's uitvoerde onder 900 mannen van 64 tot 84 jaar. Stehouwers' team mat homocysteïneconcentraties op 2 tijdstippen, waartussen een tijdsspanne zat van 10...

Koffie verhoogt homocysteïnespiegel

Zowel hoge koffieconsumptie als een hoog homocysteïnegehalte in plasma zijn elk afzonderlijk geassocieerd met hart- en vaatziekten. In deze Noorse studie onder 7589 mannen en 8585 vrouwen (40-67 jaar) werd gekeken naar de relatie tussen koffieconsumptie en homocysteïnegehalte in plasma. Naarmate meer koffie werd gedronken was het homocysteïneniveau hoger. Wanneer naast een hoog koffiegebruik ook zwaar gerookt werd (> 20...

Antiepileptica , homocysteïnespiegels en foliumzuur

Tekorten aan foliumzuur zijn in de vakliteratuur beschreven bij patiënten met epilepsie die anti-epileptica gebruiken. Neuropsychiatrische aandoeningen en megaloblastaire anemie komen bij hen frequent voor als gevolg van foliumzuurgebrek. Foliumzuur evenals vitamine B6 en vitamine B12, speelt een cruciale rol in de stofwisseling van methionine en moet via methyleringsreacties te hoge concentraties homocysteïne tegengaan. Een te hoge homocysteïnespiegel is een...

Koffie verhoogt homocysteïne

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1997 [2 pagina’s] Cafeïne is de meest geconsumeerde drug ter wereld. Meestal genoten in de vorm van een kop koffie of thee, maar ook als coladrank, is de totale dagelijkse cafeïneinname enorm. De werking van koffie berust op de stimulering van het centraal zenuwstelsel, waardoor de gebruiker versnelling in reacties, verbeterde concentratie en een hogere...

Hyperhomocysteïnemie en chronisch alcoholisme

Een verhoogd homocysteïnegehalte in het serum is gerelateerd aan een lage intracellulaire foliumzuur-, vitamine B12- en vitamine B6-status. Chronisch alcoholgebruik beïnvloedt het methyleringsproces, waarbij de drie bovengenoemde vitaminen als coënzymen fungeren. In een patiëntcontrole-onderzoek met 32 alcoholisten en 31 controlepersonen werd bij de alcoholisten een significant lager serumpyridoxal-5-fosfaatgehalte en foliumzuurgehalte in erythrocyten gevonden. Vergeleken met de niet-drinkers was het homocysteïnegehalte...

Een hoog homocysteïnegehalte is een risicofactor voor een miskraam

Homocysteïne speelt in het lichaam een belangrijke rol bij methyleringsprocessen, die onder meer belangrijk zijn bij de vorming van DNA. In het lichaam staat het aminozuur methionine een methylgroep af, waardoor homocysteïne ontstaat. De cyclus is weer rond als homocysteïne vervolgens weer een methylgroep terugkrijgt. Een belangrijke remethyleringsroute is afhankelijk van foliumzuur en vitamine B12. Een tekort aan deze voedingsstoffen...

Effect van subnormale vitamine B6 status door theofylline op homocysteïnemetabolisme

Homocysteïne, een atherogeen aminozuur, wordt hetzij geremethyleerd tot methionine, hetzij omgezet tot cysteïne door transsulfurering. De omzetting tot cysteïne is afhankelijk van twee opeenvolgende, vitamine B6-afhankelijke reacties. Om het effect van een geïsoleerd vitamine B6-tekort op de transsulfurering te onderzoeken, werd bij 22 astmapatiënten, die theofylline gebruikten en daardoor een subnormale vitamine B6-spiegel hadden, en bij 24 controlepersonen oraal methionine...

Homocysteïne: risicofactor hartinfarct

Onderzoek toont aan dat mensen die aan een hartinfarct overlijden vaak een hoog homocysteïnegehalte in hun bloed hebben en te weinig vitamine B6, B12 en foliumzuur. Deze B-vitaminen zijn belangrijk bij het omzetten van het homocysteïne in een minder gevaarlijke vorm. De Wageningse onderzoekster Petra Verhoef bepaalde in het Amerikaanse Boston de concentratie homocysteïne bij 130 patiënten die net een...

Verband tussen homocysteïnespiegel, vitaminenstatus en extracraniale arteria carotisstenose

Gegevens van de Framingham Heart Study Cohort werden gebruikt om het verband tussen de plasma homocysteïneconcentratie, vitaminenstatus en de prevalentie van arteria carotisstenose te onderzoeken. Het cohort bestond uit 1041 personen, 418 mannen en 623 vrouwen, tussen 67 en 96 jaar oud. Prevalentie van een homocysteïnespiegel hoger dan 14 micromol in dit cohort was 29,3%. Bij 43% van de mannen...

Homocysteïne, foliumzuur, vitamine B12 en aangeboren afwijkingen van de neuraalbuis

In Nederland is extra suppletie van foliumzuur in de periode rond de conceptie aanbevolen ter voorkoming van een open ruggetje bij de baby. Ook een lage vitamine B12-spiegel is geassocieerd met neuraalbuisdefecten. Het enzym methioninesynthase, van belang voor de omzetting van homocysteïne, is het enige enzym dan zowel B12 als foliumzuur als cofactor heeft. Mogelijk is een stoornis in het...

Verhoogd homocysteïnegehalte in amnionvloeistof van foetussen met een neuraalbuisdefect

Verlaagde niveaus van foliumzuur en vitamine B12 in het bloed van de moeder hangen samen met neuraalbuisdefecten bij de foetus. Een storing in de remethylering van homocysteïne, met verhoogde gehaltes aan homocysteïne als gevolg, speelt hierbij waarschijnlijk een rol. Bij 27 zwangere vrouwen waarbij neuraalbuisdefecten bij de foetus waren geconstateerd, werd ongeveer halverwege de zwangerschap de gehaltes aan homocysteïne, foliumzuur,...

Foliumzuur verlaagt hoog homocysteïnegehalte na hartinfarct

Een onafhankelijke, mogelijk causale, risicofactor voor het ontstaan van cardiovasculaire ziekten is een verhoogd homocysteïnegehalte. Van 68 patiënten die net een acuut myocardinfarct hadden gehad werd 24 tot 36 uur na het infarct het homocysteïnegehalte in het plasma bepaald. 12 van hen (18%) hadden homocysteïnegehalten van meer dan 17,3 micromol/l. Zes weken na deze bepaling was het gemiddeld homocysteïnegehalte gestegen...

Foliumzuur, homocysteïne en niet-zwangere vrouwen

De vraag die de onderzoekers in deze studie hoopten te beantwoorden was: Welke dosis foliumzuur moeten vrouwen, die niet zwanger zijn, dagelijks innemen om geen tekorten te krijgen. Zeventien vrouwen tussen 21 en 27 jaar namen deel aan het onderzoek en gedurende 70 dagen namen zij dagelijks resp. 200, 300 of 400 mcg foliumzuur in via voeding en supplementen. Na...

In het jaar 200: ‘Know your Homocysteïne-number’?

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 1995 [5 pagina’s] Hart- en vaatziekten. Doodsoorzaak nummer één in de westerse wereld. Roken, verkeerde voedingsgewoonten en te weinig lichaamsbeweging zijn er bij ons ingehamerd als dé factoren die hieraan debet zijn. In de reguliere geneeskunde wordt gehamerd op het verlagen van de bloeddruk en van het cholesterol, al dan niet met medicijnen. Velen, vooral...

Vitamine B12-gebrek bij ouderen

Bij 548 nog levende mensen uit de Framington Studie werden de concentraties van vitmine B12, MMA (methyl-malonzuur) en homocysteïne bepaald. Bij 40,5% (=222) waren de vitamine B12 niveaus lager dan 358 pmol/L. Bij deze groep waren de methyl-malonzuur en homocysteïne niveau's significant verhoogd. Beide waarden waren verhoogd bij 3,8% van de totale groep. Veel ouderen met serum vitamine B12 concentraties...

Vitamine B12 deficiëntie, homocysteïne en arteriosclerose

In dit onderzoek werd bij de meesten van de 13 patiënten met hyperhomocysteïnemie een sterk verhoogde concentratie gereduceerd homocysteïne gevonden. De gereduceerde fractie nam exponentieel toe als een functie van de totale homocysteïne concentratie. De ratio van gereduceerd homocysteïne ten opzichte van totaal homocysteïne was positief gecorreleerd met de gereduceerde:totaal ratio voor cysteïne en cysteïnylglycine. Dit suggereert een redox evenwicht...

B-vitamines bij hyperhomocysteïnemie

Hyperhomocysteïnemie is in verband gebracht met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Voor coronaire hartziekten blijkt een verhoogd homocysteïne-niveau een onafhankelijke risicofactor, die mogelijk nog algemener voorkomt dan een verhoogd cholesterol. De behandeling van een te hoog homocysteïneniveau kan hierdoor van belang zijn ter voorkoming van hart- en vaatziekten. Al met een relatief geringe hoeveelheid vitamine B6, vitamine B12...

Hyperhomocysteïnemie bij beroerte

Lichte hyperhomocysteïnemie wordt vaak geconstateerd bij patiënten met cerebrovasculaire aandoening. In dit onderzoek werd hyperhomocyteïnemie gevonden bij 57 patiënten uit een groep van 142 die een beroerte hadden overleefd. Ter vergelijking: bij 4 patiënten uit 66 controlepersonen was dit het geval. De concentraties homocysteïne in het plasma waren verhoogd bij patiënten met ziekten van de halsader, lacunair cerebraal infarct en...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+