Zoekresultaten

Veel voetballers hebben prediabetes

Maar liefst 30% van de profvoetballers kampt met een voorstadium van diabetes. Dit concludeert dr. Leo Pruimboom. Pruimboom onderzocht professionele voetbalteams in Duitsland, Engeland en Spanje. Hij zag dat ongeveer 30% van de voetballers een verhoogde bloeddruk, hoge bloedglucosespiegel en een te hoog triglyceridengehalte had, terwijl de concentratie van het goede HDL-cholesterolgehalte verlaagd was. In feite is hier sprake van...

Bloedglucose en gepersonaliseerde voeding

Het effect van voedingsmiddelen op de bloedglucosespiegel verschilt per individu. Met een persoonlijk voedingsadvies kunnen de postprandiale (na de maaltijd) bloedspiegels beter gereguleerd worden. Hiermee kan het risico van metabole stoornissen worden verkleind. Bij 800 personen met een voorstadium van diabetes werd gedurende een week iedere vijf minuten de bloedglucosespiegel gemeten. Er werd informatie verkregen over het effect van bijna...

Zink effectief bij prediabetes

Suppletie met zink kan een effectieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de glucosewaarden bij personen met een voorstadium van diabetes type-2. Via het Bangladesh Institute of Health Sciences Hospital werden 55 personen met prediabetes geselecteerd. De deelnemers werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Ze kregen gedurende zes maanden dagelijks 30 mg zink (als sulfaat) of een placebo....

Aloë vera zinvol bij diabetes

Suppletie met aloë vera kan de bloedglucosespiegel verlagen bij personen met diabetes of het voorstadium daarvan (prediabetes). Amerikaanse wetenschappers verzamelden de resultaten van negen studies waarin het effect van aloë vera bij diabetes type-2 of een voorstadium hiervan werd onderzocht. In totaal hadden meer dan 280 proefpersonen deelgenomen aan de studies. De studieduur varieerde van 42 dagen tot 12 weken....

Kaneelextract remt glucosepiek

Een kaneelextract kan de glucosepiek na de maaltijd (postprandiaal) verminderen en verkleint zodoende de kans op een metabole stoornis. Het effect van een hydroalcoholisch kaneelextract werd in eerste instantie getest in een laboratoriumstudie, vervolgens werd het effect van het extract op de afbraak van zetmeelproducten bij muizen getest. Tenslotte werd het extract toegediend aan achttien gezonde vrijwilligers. Na inname van...

Diabeet gebaat bij granaatappelsap

De consumptie van granaatappelsap heeft een gunstig effect op de glucoseregulatie bij personen met diabetes type-2. Er werden bloedmonsters verzameld van 85 personen met diabetes type-2 na een periode van twaalf uur vasten. Vervolgens werden monsters verzameld één en drie uur nadat de deelnemers 1,5 ml granaatappelsap per kilogram lichaamsgewicht (105 ml voor een persoon van 70 kg) kregen. De...

Betere glucoseregulatie met weiproteïne

Het gebruik van weiproteïne is mogelijk een geschikte manier om de glucoseregulatie bij personen met diabetes type-2 te verbeteren. Er namen vijftien diabetici aan de crossover-studie deel. Ze gebruikten alleen orale medicatie (sulfonylureumderivaten of metformine) voor hun aandoening. Op twee afzonderlijke dagen kregen de deelnemers 250 ml water met 50 gram weiproteïne of alleen water en vervolgens een hoog-glycemisch ontbijt die bestond...

Verantwoord snacken? Kies voor amandelen

Amandelen zijn een verantwoord en gezond tussendoortje. Dit blijkt uit een studie bij personen met een verhoogde kans op diabetes type-2. Er namen 137 personen deel aan de studie. Ze waren in de leeftijd van achttien tot zestig jaar en hadden een verhoogde kans op diabetes als gevolg van overgewicht of familiaire belasting. De proefpersonen werden in vijf groepen verdeeld...

Ayurveda plant zinvol bij welvaartsziekte

Een extract van de plant Salacia reticulata kan de bloedsuikerspiegel en het cholesterolgehalte verlagen. Dit blijkt uit een Indiase studie. Er namen 29 patiënten deel aan de studie. Ze hadden een voorstadium van diabetes en een licht verhoogd cholesterolgehalte. Ze kregen gedurende zes weken een extract van Salacia (bladextract of een wortelschorsextract) of een placebo. Na drie weken was al...

Koffie ‘verkeerd’ na een vette maaltijd

Koffie is gezond, maar niet na een vette hap. Deze combinatie blijkt namelijk te leiden tot een verhoging van de bloedglucose en verhoogt daarmee het risico van diabetes. Na een vette maaltijd stijgt de glucosespiegel, maar het drinken van een kopje koffie doet hier nog een schepje bovenop. Het glucosegehalte stijgt tot eenzelfde niveau zoals bij diabetespatiënten wordt gezien. Het...

Review: gunstige effecten lignanen

Lignanen afkomstig van lijnzaad bieden bescherming tegen borst-, prostaat-, dikkedarm- en huidkanker. Daarnaast zorgt de vezel uit lijnzaad voor een verlaging van de bloedglucosespiegel. Dit blijkt uit een review. De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor lijnzaad vanwege het feit dat dit zaad voor ongeveer 59% bestaat uit alfalinoleenzuur (ALA) en daarnaast lignanen waaronder secoisolariciresinol-diglycoside (SDG) bevat. SDG...

Kaneel verbetert suikerstofwisseling

Suppletie met kaneel heeft een gunstig effect op de glycemische controle en de insulinegevoeligheid. Dat concluderen Britse wetenschappers van de University of Birmingham.Hun onderzoek betrof 8 gezonde mannelijke vrijwilligers met een normaal lichaamsgewicht en een gemiddelde leeftijd van 25 jaar. Zij kregen 2 weken dagelijks 3 gram kaneel, gevolgd door 2 weken dagelijks een placebo. Vooraf, tijdens en na de...

Lage EPA-spiegels bij depressieve ouderen

Depressieve ouderen, vooral als ze antidepressiva gebruiken, hebben een lagere concentratie eicosapentaeenzuur (EPA) in het bloed dan ouderen zonder symptomen van depressiviteit. Dit was de conclusie van een onderzoek waaraan 1390 ouderen, met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar, deelnamen. Met behulp van een speciaal daartoe ontworpen test werd geëvalueerd of, en in welke mate de deelnemers last hadden van...

Coënzym Q10, niacine en riboflavine gunstig bij borstkanker

Uit onderzoek blijkt dat suppletie met coënzym Q10, niacine (vitamine B3)en riboflavine (vitamine B2) de prognose van borstkankerpatiënten en de effectiviteit van de behandeling met tamoxifen verbetert. Dit werd geconcludeerd op basis van het dalende effect op de cytokininespiegels. Zelfs de kans op uitzaaiingen en terugkeer van de ziekte wordt hierdoor mogelijk kleiner. Aan het onderzoek namen 84 vrouwen met...

Post-operatief minder morfine met magnesium

Post-operatieve behandeling met magnesiumsulfaat vermindert het gebruik van morfine ter controle van post-operatieve pijn. Dit bleek uit een gecontroleerde klinische studie met 24 patiënten die een longoperatie ondergingen. Ze werden in twee willekeurige groepen verdeeld. De eerste (controle)groep beschikte na de operatie over een patiënt-gecontroleerd systeem van intraveneuze toediening van morfine. De dosis morfine kon dus, op geleide van de...

Carnitine voor diabetische bradycardie

Ratten met experimentele diabetes (via toediening van streptozotocine) lijden aan bradycardie. Bradycardie is een intrinsiek metabool defect verbonden met diabetes. Toediening van L-carnitine kan de hartslag tot normale waarden herstellen. Onderzoekers van de University of South Florida voerden een studie uit met 24 diabetische ratten en 24 gezonde ratten als controlegroep. Van de diabetische ratten werden er 12 behandeld met...

Zinksuppletie mét vitamine A en D bij Alzheimer

In een eerdere studie naar zinksuppletie bij patiënten met de ziekte van Alzheimer werden verbeteringen gevonden in cognitief en fysiologisch functioneren. De zinkspiegels in het plasma vertoonden echter grote spreiding. Er werd besloten een casusstudie uit te voeren met een patiënt. Deze kreeg 15 mg zink per dag plus verschillende combinaties van afzonderlijke vitaminen in het RDA-bereik teneinde de invloed...

Amandelen gunstig effect op suikerspiegel

Amandelen toegevoegd aan een koolhydraatrijke maaltijd hebben een gunstig effect op de bloedsuikerspiegel na de maaltijd. Aan een in Canada uitgevoerd onderzoek namen negen personen deel. Deze personen hadden een normaalgewicht met een gemiddelde BMI van 22,9 kg/m2 en een gemiddelde leeftijd van 27,8 jaar. Elke deelnemer kreeg gedurende 5 ochtenden op de nuchtere maag, na 10 tot 12 uur...

Invloed antioxidanten op glucosespiegel

Uit de lopende SUVIMAX-studie in Frankrijk bleek dat er nauwelijks een effect was van een antioxidantformule op de nuchtere glucosespiegel. Wel bleek een verband met bloedspiegels van antioxidanten. Gedurende 7,5 jaar werden 3146 personen gevolgd die dagelijks het voedingssupplement gebruikten. De samenstelling ervan was als volgt: 120 mg vitamine C, 30 mg vitamine E, 6 mg bètacaroteen, 100 mcg selenium...

Atkinsachtig dieet veelbelovend voor hartpatiënten.

Een voeding met veel vet, maar met weinig koolhydraten resulteerde bij hartpatiënten in gewichtsverlies. Aan het onderzoek deden 23 patiënten mee die leden aan atherosclerose. Ze waren allemaal veel te zwaar. Vijftien van de deelnemers hadden een body mass index (BMI) van 36 kg/m2. Deze deelnemers hadden tevens last van het polycysteus ovarium syndroom (PCOS), een hormonale aandoening van de...

Laag geboortegewicht bevordert insulineresistentie

Chinese kinderen met een laag geboortegewicht hebben een grotere kans om insulineresistentie op te bouwen als ze volwassen zijn dan kinderen met een normaal geboortegewicht. De Britse dr. Catherine Law van de Southampton General Hospital geeft aan dat veel onderzoeken een verband leggen tussen een laag geboortegewicht en insulineresistentie, hyperglycemie, hyperinsulinemie, hoge bloeddruk en te hoge triglyceridenspiegels. Veel onderzoekers gaan...

D-chiro-inositol: nieuw middel bij hypoglycemie?

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1999 [2 pagina’s] In de 29-april-editie van de New England Journal of Medicine verscheen een opmerkelijk artikel over de werkzaamheid van het D-chiro-inositol bij het polycysteus ovariumsyndroom, ook wel het Stein-Leventhal-syndroom genoemd.1 Deze hormonale aandoening wordt gekenmerkt door een gestoorde menstruatie, overmatige haargroei (hirsutisme) en overgewicht. De behandeling bestaat uit toediening van allerlei hormoonpreparaten, van oestrogeen...

Vind het gulden midden

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1994 [7 pagina’s] In de orthomoleculaire praktijk: Tegen hypoglycemie en overgewicht. In de sport: Voor de optimale prestatie Het werkt! Als begeleider van topsporters heb ik waargenomen dat een nieuwe methode van manipulatie met macronutriënten - koolhydraten, eiwitten en vetten - de prestatie verhoogt. Door de juiste verhouding te kiezen, kan het metabolisme in de 'optimale zone' gebracht...

Van 100% WAO naar 100% werk

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1992 [4 pagina’s] In de orthomoleculaire praktijk krijgen we meer en meer te maken met 'slopende' ziektes, waardoor jonge mensen in de kracht van hun leven worden uitgeschakeld. Het zijn de typische nieuwe welvaartsziekten (of milieuziekten?) zoals ME, hypoglycemie, allergieën, fibromyalgie, spasmofilie en Candida-infecties. De grote moeilijkheid is, zeker voor de patiënt, dat deze ziektes...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+