Zoekresultaten

Vis beschermt brein tegen fijnstof

Een hoge visconsumptie en een hoge omega 3-index is in verband gebracht met een beter behoud van het hersenvolume bij vrouwen die langdurig blootgesteld zijn aan fijnstof. Aan het onderzoek namen 1315 vrouwen deel. Ze waren in een leeftijd van 65 tot 80 jaar en hadden geen dementie. Bij de vrouwen werd de omega 3-index bepaald. De omega 3-index is...

Visolie effectief bij luchtvervuiling

Suppletie met omega 3-visvetzuren vermindert oxidatieve stress als gevolg van luchtvervuiling. De studie werd uitgevoerd in Shanghai (China) in de periode van september 2017 tot januari 2018. Er werden 65 jongvolwassenen willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Het supplement bestond uit 2,5 gram visolie per dag. De deelnemers werden in 72 uur aan 94 μg/m3 luchtvervuiling blootgesteld (de milieustoffen...

xxGevolgen glyfosaat nemen toe met generatie

De schadelijke gevolgen van de herbicide glyfosaat voor de gezondheid worden sterker in opeenvolgende generaties. In een rattenexperiment werden de effecten van glyfosaat (beter bekend als ‘Round-up’) onderzocht bij vrouwelijke ratten en hun nageslacht. De vrouwelijke ratten werden tijdelijk blootgesteld aan glyfosaat en hun nageslacht niet. De directe effecten van glyfosaat op de vrouwelijke ratten (generatie 0) waren verwaarloosbaar. Ook...

Omega-3 beschermt tegen fijnstof

Suppletie met visolie rijk aan omega 3-visvetzuren beschermt het hart en de bloedvaten tegen de schadelijke gevolgen van fijnstof. Aan het onderzoek namen 65 gezonde studenten deel die verbleven op een campus in Shanghai (China). Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen van september 2017 tot januari 2018 dagelijks 2,5 gram visolie of een placebo. Tijdens...

Beschermende werking antioxidanten tegen chroom-6?

Chroom-6 is een sterke oxidant en is kankerverwekkend. De antioxidanten vitamine C en epigallocatechinegallaat (EGCG) uit groene thee bieden bescherming. In het experiment werd het effect van chroom-6 op humane epitheelcellen van de darm en op nieren van embryo’s getest met en zonder toevoeging van antioxidanten. Chroom-6 bleek toxisch voor humane cellen vanaf een concentratie van 200 ppb (delen per...

Meer zin in vette hap door luchtvervuiling

Amerikaanse wetenschappers zien luchtvervuiling als een belangrijke oorzaak van het stijgend aantal jongeren met overgewicht. Volgens de onderzoekers leidt luchtverontreiniging tot een ongezondere voedselkeuze en een hang naar de vette hap. De wetenschappers baseerden hun bevindingen op basis van gegevens die ze gedurende 4 tot 8 jaar verzamelden bij 3100 schoolkinderen uit Californië. Jaarlijks vulden de kinderen met hun ouders...

Schoonmaakproducten mogelijk dikmakers

Het veelvuldig gebruik van huishoudelijke ontsmettingsmiddelen is in verband gebracht met overgewicht bij jonge kinderen. In de Canadian Healthy Infant Longitudinal Development (CHILD) studie werd het gebruik van schoonmaakproducten door moeders gerelateerd aan het gewicht van kinderen op driejarige leeftijd. Tevens werd bekeken of de darmflora hierop van invloed was. Hiertoe werden ontlastingmonsters verzameld van de 757 kinderen op een...

Onvruchtbaar door pesticiden

Een hoge consumptie van groenten en fruit met pesticiden verkleint de kans op zwangerschappen en levendgeborenen. De studie werd gepubliceerd in JAMA. Voor de analyse werd gebruikgemaakt van gegevens van 325 vrouwen die deelnamen aan de Environment and Reproductive Health (EARTH) cohortstudie (2007 tot 2016). De vrouwen hadden een gemiddelde leeftijd van 35 jaar en een gemiddelde BMI van 24...

Wijnproevers detecteren pesticiden

Wijnproevers zijn in staat pesticiden in wijn te detecteren en geven de voorkeur aan biologische varianten. In het experiment werden zestien wijnen van biologische en niet-biologische teelt gebruikt. De wijnen waren afkomstig uit zeven gebieden waarvoor dezelfde druivenrassen waren geteeld op dezelfde grond in aangrenzende wijngaarden in hetzelfde klimaat en jaar. In de wijnen werden resten van pesticiden gedetecteerd. Van...

B-vitamines bij luchtvervuiling

Een pilotstudie biedt hoopvolle resultaten voor het tegengaan van de schadelijke gevolgen van fijnstof middels B-vitamines. De studie werd gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Een internationaal team van wetenschappers onderzocht het effect van B-vitamines bij blootstelling aan fijnstof. Fijnstof bestaat uit kleine deeltjes met een diameter van maximaal 2,5 micrometer. De deeltjes zijn afkomstig van...

Micronutriënten en luchtvervuiling

Enkele studies naar de effecten van micronutriënten bij de preventie van gezondheidsproblemen door luchtvervuiling lieten positieve resultaten zien. Het Nederlandse bedrijf DSM als producent van voedingsstoffen, onder andere voor supplementen, onderzocht de effecten van micronutriënten bij luchtvervuiling. Medewerker dr. Peter Szabolcs stelt dat micronutriënten van groot belang kunnen zijn om de schadelijke effecten van luchtvervuiling tegen te gaan. Er zijn...

Bij visbereiding: stomen beter tegen intoxicatie?

De kookmethode en de kooktijd beïnvloeden de concentratie van de toxine cylindrospermopsin (CYN) in de tilapia-vis. CYN is een gifstof die geproduceerd wordt door cyanobacteriën die leven in zoetwater. Een te hoge inname van deze toxine kan leiden tot gastroenteritis, hoofdpijn, diarree, nier- en leverschade. In het experiment werd bij tilapia het effect onderzocht van twee verschillende kookmethoden (koken en...

Gifstoffen via moedermelk

Voor het eerst is aangetoond dat via borstvoeding wel degelijk gifstoffen kunnen worden doorgegeven aan het kind. Het betreft zogenaamde perfluorkoolstoffen (perfluorinated alkylate substances; PFAS’s). PFAS’s zijn chemische verbindingen die reeds decennialang worden gebruikt in verpakkingsmaterialen, teflonpannen en verf. Ze hebben vet- en waterafstotende eigenschappen en zijn goed bestand tegen hitte. Het is echter bekend dat ze zich kunnen ophopen...

Olijf- en visolie beschermen tegen luchtvervuiling

Kortdurende blootstelling aan luchtvervuiling waaronder fijnstof heeft een negatief effect op de bloedvaten en leidt tot een verminderde endotheelfunctie. Olijf- en visolie verminderen ontstekingsfactoren als gevolg van de blootstelling. In de studie kregen 42 proefpersonen met een gemiddelde leeftijd van 58 jaar gedurende vier weken dagelijks 3 gram olijfolie (73% oliezuur en 12% palmitinezuur), 3 gram visolie (1230 mg EPA...

Aluminium: schadelijk voor de darm

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat aluminium een schadelijk effect heeft op de darm en mogelijk chronische darmontstekingen in de hand werkt. Het menselijk lichaam wordt in toenemende mate blootgesteld aan aluminium. Niet alleen vanuit voedseladditieven en kookgerei, maar ook door de inname van bepaalde medicijnen, inentingen en luchtvervuiling. De European Food Safety Authority (EFSA) heeft een maximale toelaatbare blootstelling...

Zwangerschap: invloed van DDT en B-vitamines

Een adequate vitamine B-status beschermt vrouwen met een hoge concentratie van de pesticide DDT tegen het risico van miskramen. Zowel een hoge concentratie van DDT als een tekort aan B-vitamines hebben een negatief effect op de zwangerschapskans. Voor het eerst werd in deze studie gekeken naar het gecombineerde effect van beide risicofactoren. In de periode van 1996 tot 1998 werd...

Verband tussen Roundup en autisme

In het jaar 2025 leidt één op de twee kinderen aan autisme. Dit concludeert wetenschapper Stephanie Seneff van het vooraanstaande MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory in Cambridge (VS). De laatste jaren verricht Seneff onderzoek naar het effect van voedingstekorten en toxines op aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en autisme. Haar nieuwste wetenschappelijke bevinding is opmerkelijk. Ze concludeert...

Minder intelligent door ftalaten?

Wanneer het ongeboren kind tijdens de zwangerschap wordt blootgesteld aan ftalaten lijkt dit te leiden tot een verminderd IQ op zevenjarige leeftijd. Ftalaten (di-n-butyl ftalaat en di-isobutyl ftalaat) zijn weekmakers die alom aanwezig zijn in plastic producten, speelgoed, verzorgingsproducten en cosmetica. Wetenschappers van de Columbia University van New York volgden 328 moeders met hun kinderen. Bij de moeders werden aan het...

Broccoli simpel antwoord op luchtvervuiling?

Een drankje gemaakt van broccolispruiten helpt het lichaam om schadelijke stoffen door luchtvervuiling snel te verwijderen. De studie werd uitgevoerd in een landelijk gebied in de buurt van Shanghai met een hoge mate van luchtvervuiling. Er namen bijna driehonderd personen aan de studie deel met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar. Een deel van hen kreeg gedurende twaalf weken dagelijks...

Alzheimer gerelateerd aan insecticide

De concentratie van het afbraakproduct van de insecticide DDT- dichlorodifenyldichloroethaan (DDE) - is sterk verhoogd bij personen met de ziekte van Alzheimer. Ook blijkt dat personen met een APOE4-genvariant gevoeliger zijn voor DDE. Wetenschappers van de Rutgers University in New Jersey onderzochten 86 Alzheimerpatiënten en 79 gezonde proefpersonen. Ze bepaalden de DDE concentraties in het bloedserum. Tevens werd met behulp...

Chemicaliën debet aan ontwikkelingsstoornissen

De blootstelling aan bepaalde chemicaliën is mede debet aan de stijgende prevalentie van neurologische ontwikkelingsstoornissen waaronder ADHD, autisme en dyslexie. Dit concluderen wetenschappers in het tijdschrift The Lancet Neurology. De wetenschappers schreven reeds in het jaar 2006 een review over de relatie tussen chemicaliën en ontwikkelingsstoornissen. Er werden destijds vijf neurotoxische stoffen aangetoond, te weten: lood, methylkwik, polychloorbifenylen (PCB’s), arseen...

Siliciumrijk water bij alzheimer

Al langer wordt een verband gelegd tussen de blootstelling aan aluminium en een verhoogd risico van de ziekte van Alzheimer. Reden voor wetenschappers van de Keele University in Staffordshire om dit verband nader te onderzoeken. De onderzoekers lieten een groep van vijftien personen met de ziekte van Alzheimer en een controlegroep bestaande uit hun partners of verzorgers gedurende twaalf weken...

Onkruidverdelger aangetroffen in urine

In urinemonsters van personen uit achttien Europese landen werd de onkruidverdelger glyfosaat aangetroffen. Glyfosaat is een organische fosforverbinding die door het Amerikaanse bedrijf Monsanto op de markt wordt gebracht onder de merknaam Roundup. Het onderzoek werd uitgevoerd door Friends of the Earth Europe (FoE). De urinemonsters werden verzameld bij 182 proefpersonen uit stedelijke gebieden, zowel bij vegetariërs als vleeseters. De...

Kleurenblind door perchloorethyleen

Wie vóór zijn vijfde levensjaar veelvuldig is blootgesteld aan perchloorethyleen (per) heeft een verhoogde kans op kleurenblindheid. Per wordt wel gebruikt bij het chemisch reinigen van kleding. In een onderzoek werd het gezichtsvermogen getest bij een groep personen die in de periode van 1968 tot 1983 was geboren in de omgeving van Massachusetts. De blootstelling aan per werd geschat vanaf de zwangerschap...

Hoge doses vitamine C en E gunstig bij luchtvervuiling

Antioxidanten, vooral vitamine C en E in hoge doses, kunnen mogelijk een achteruitgang in longfunctie als gevolg van luchtvervuiling tegengaan. Dit blijkt uit een review. In diverse medische databases werd systematisch gezocht naar studies vanaf april 2009 waarin de relatie tussen luchtvervuiling, longfunctie en het gebruik van antioxidanten werd onderzocht. In totaal voldeden 13 studies om in de review-analyse te...

Milieuchemicaliën, dosis en hormonale stelsel

Een publicatie in Endocrine Reviews doet de grondvesten van het vakgebied ‘toxicologie’ beven. Het decennialang aangehangen paradigma dat de dosering bepaalt of iets giftig is, blijkt niet van toepassing op hormoonverstorende chemicaliën. De onderzoekers lieten in de publicatie zien dat het effect van deze chemicaliën in een lage dosering niet te voorspellen is door het toxische effect bij een hoge...

Schone lucht van levensbelang

Luchtvervuiling kan binnen 24 uur leiden tot een verhoogd risico van een beroerte en op de lange termijn tot geheugenverlies. Dit blijkt uit 2 studies naar de invloed van luchtvervuiling op de gezondheid. De eerste studie werd uitgevoerd in Boston. Bij meer dan 1700 personen die een herseninfarct hadden doorgemaakt werd de manifestatie van het infarct gerelateerd aan de mate...

Meisjes eerder puber door bisfenol-A?

Uit onderzoek van de University of Cincinnati blijkt dat meisjes van tegenwoordig jonger volwassen worden dan een aantal decennia geleden. Op drie verschillende plekken in de Verenigde Staten namen ruim 1200 meisjes in de leeftijd van zes tot acht jaar deel aan de studie. De mate van borstontwikkeling werd gebruikt om het al dan niet aanvangen van de pubertijd vast...

Pesticiden in bloed parkinsonpatiënt

De beroepsmatige blootstelling aan pesticiden in het verleden is een risicofactor voor de ziekte van Parkinson gebleken. Een nieuwe studie door dr.Dwight German van UT Southwestern Medical Center (Verenigde Staten) voegt nieuwe feiten toe aan deze langer bekende bevindingen. Bij 76% van patiënten met de ziekte van Parkinson en bij 40% van gezonde controlepersonen werd de pesticide hexachloorcyclohexaan (bèta-HCH) in...

Vitamine C voor longen tegen luchtverontreiniging

Suppletie met vitamine C biedt mogelijk bescherming tegen longschade als gevolg van de inademing van oxiderende gassen. Dat blijkt uit een Zweedse crossoverstudie. Vitamine C-suppletie leidt tot een acuut verhoogde concentratie van deze vitamine in de slijmlaag die de oppervlakte van het slijmvliesepitheel scheidt van het luchtweglumen ('epithelial lining fluid' ofwel ELF). In deze ELF is een belangrijk deel van...

Resten van medicijnen in vis en oppervlaktewater VS

Onderzoekers hebben in vis die is gevangen in de buurt van de afvalwaterreinigingsinstallaties van vijf grote Amerikaanse steden, een reeks van medicijnresten aangetoond. Het betrof een eerste landelijke studie waarbij onder andere de resten werden gevonden van medicijnen die worden gebruikt voor de behandeling van een te hoog cholesterol, allergieën, hoge bloeddruk en bipolaire stoornis en depressie. Vis afkomstig van...

Vitamine E-suppletie bij diabetes type-1

Jongvolwassenen met diabetes type-1 kunnen baat hebben bij een hoge inname van vitamine E. Aan een placebogecontroleerde, dubbelblinde, cross-overstudie deden 10 jongvolwassen patiënten mee. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 18,9 jaar en allen hadden microalbuminurie. Bestudeerd werd de invloed van 1200 mg vitamine E per dag gedurende 12 maanden op stressfactoren. Vitamine E-suppletie resulteerde in significant verhoogde concentraties vitamine...

Suppletie coënzym Q10 beperkt schade na hartinfarct

Langdurige suppletie met coënzym Q10 verbetert mogelijk de overleving van hartspiercellen tijdens ischemie en beperkt de schade van het hartspierweefsel na een hartinfarct. Dit bleek uit een studie met ratten met een chronische afsluiting van de kransslagader. Ze kregen gedurende 3 weken vóór en 3 weken na de afsluiting van de kransslagader via een maagsonde 10 mg coënzym Q10 per...

Pesticiden verhogen risico vroegtijdige Parkinson

Blootstelling aan lage concentraties van bepaalde bestrijdingsmiddelen kunnen veranderingen in de hersenen doen ontstaan welke de ziekte van Parkinson bevorderen. Het vervroegd optreden van de ziekte van Parkinson is een nieuw aspect in het langlopend onderzoek naar het reeds enige tijd veronderstelde verband met pesticiden. Door dr. Garry Miller en collega’s van het Georgia Institute of Technology in Atlanta (VS)...

Stress helpt cel verouderen

Blootstelling aan veel stress kan niet alleen zenuwslopend zijn, het kan ook het DNA aantasten. Bij zware stress kan dusdanige schade aan DNA toegebracht worden dat het effect overeenkomt met bijna twintig jaar verschuiving van de 'chromosomale leeftijd'. Dr. Elissa Epel en collega's van de University of California, San Francisco, onderzochten de chromosomen in witte bloedcellen afkomstig van een groep...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+