Zoekresultaten

Darmpermeabiliteit beter met poeptransplantatie

Fecale transplantatie vermindert de permeabiliteit van de dunne darm bij personen met niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). NAFLD is gerelateerd aan obesitas en een verhoogde darmpermeabiliteit. Voor de studie werden 21 patiënten met NAFLD geselecteerd. Twee derde van de deelnemers kreeg ontlasting getransplanteerd van gezonde proefpersonen en een derde kreeg de eigen ontlasting terug getransplanteerd (placebo). Vervolgens werd het effect ervan op...

Seleniumtekort na maagverkleining

Na een gastric bypass (maagverkleining) volgens de zogenaamde Roux-en-Y methode bestaat een reële kans op een seleniumtekort, zo blijkt uit een review. De wetenschappers selecteerden uit de medische databanken PUBMED en SCOPUS zes relevante studies. De onderzoeken waren uitgevoerd in de periode van 2006 tot 2017. Een gastric bypass ging gepaard met een gewichtsverlies van 60% tot 70%. Helaas was...

Mediterraan goed voor darmflora

Een voedingspatroon rijk aan vis, fruit, groenten, noten, wijn, granen en peulvruchten zoals het Mediterraan voedingspatroon, stimuleert de groei van gunstige darmbacteriën die een ontstekingsremmend effect hebben. Een dergelijk eetpatroon is vooral goed voor personen met darmaandoeningen. Wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) maakten gebruik van gegevens van voedingsgewoonten en darmmicrobiota van gezonde personen en personen met de...

Luchtkwaliteit beïnvloedt darmflora

Luchtverontreiniging heeft een substantiële invloed op de samenstelling van de darmflora. Het effect van ozon is zelfs groter dan dat van het geslacht, de etniciteit of de voeding. Voor het onderzoek werden ontlastingmonsters van 101 jongvolwassenen uit Zuid-Californië onderzocht. Middels gegevens van meetstations voor de luchtkwaliteit in de buurt van de woningen van de deelnemers werd bepaald in hoeverre ze...

Alg verlicht maagdarmklachten

Suppletie met de groene alg Chlamydomonas reinhardtii geeft verlichting bij maagdarmklachten. In eerste instantie voerden de wetenschappers een muizenexperiment uit. Muizen met een acute darmontsteking kregen gedurende veertien dagen de alg gesuppleerd, een andere groep muizen kreeg dit niet. Het bleek dat de muizen die de alg gesuppleerd kregen minder lichaamsgewicht verloren als gevolg van de darmontsteking. Het effect van de...

Goed letten op voeding bij autisme

Bij iedere persoon met autisme kan het verschillend zijn welk effect bepaalde voeding heeft. Door een juiste keuze te maken, kunnen autistische symptomen effectief verlicht worden. Wetenschappers bestudeerden de literatuur over het effect van voedingsinterventies bij personen met autisme. Autisme gaat vaak gepaard met maagdarmklachten zoals een verstoorde beweeglijkheid (motiliteit) van de darm, auto-immuunziekten en overgevoeligheidsreacties. Deze problemen kunnen veroorzaakt zijn...

Metabolietenbepaling zinvol bij darmaandoeningen

Het bepalen van de concentraties van metabolieten en spijsverteringsstoffen in ontlastingmonsters kan zinvol zijn om inzicht te verkrijgen in darmaandoeningen. Voor het onderzoek werden ontlastingmonsters verzameld van 34 gezonde honden, 15 honden met darmaandoeningen en 36 honden met exocriene alvleesklierinsufficiëntie. In de ontlastingmonsters werd de lactaatconcentratie en de concentratie galzouten gemeten. De stoffen zijn geassocieerd met respectievelijk metabole acidose en...

Invloed voeding op darmflora op termijn?

De darm wordt bevolkt door triljoenen micro-organismen die tezamen een dynamisch ecosysteem vormen dat van invloed is op de humane gezondheid. De samenstelling van de darmmicrobiota is sterk individueel en blijft relatief stabiel gedurende het leven. Voeding kan echter deze samenstelling beïnvloeden, maar tot nu toe lijken de effecten van tijdelijke aard. Wetenschappers van de King’s College London, waaronder de...

Vitamine D en de huid-darm-as

Personen met een lage vitamine D-spiegel hebben een minder diverse en gebalanceerde samenstelling van de darmflora in vergelijking met personen met een adequate vitamine D-spiegel. Verhoging van de vitamine D-status onder invloed van UVB-licht kan de darmmicrobiota gunstig beïnvloeden. Aan het onderzoek namen 21 gezonde vrouwen deel. De helft van de vrouwen kreeg gedurende de winterperiode vitamine D gesuppleerd, de...

Darmbacteriën werken onderling samen

Darmbacteriën werken onderling samen voor wat betreft de uitvoering van metabole taken. Voor het onderzoek werden gegevens gebruikt van meer dan duizend tweelingparen die deelnamen aan de TwinsUK cohort. Er werd bekeken hoe individuen onderling verschilden voor wat betreft de samenstelling van de darmmicrobiota en metabole functies gerelateerd aan de darmflora. In het bloed en de ontlasting van de deelnemers...

Betere darmflora met rode wijn?

Matige consumptie van rode wijn is geassocieerd met een gunstiger, meer diverse samenstelling van de darmmicrobiota. Wetenschappers van de King’s College London onderzochten het effect van diverse alcoholische dranken op de darmflora van 916 vrouwelijke tweelingparen. Het betrof bier, cider, rode en witte wijn en sterke alcoholische dranken. Nadien werden twee andere cohortstudies uitgevoerd. De darmflora van rode wijndrinkers was...

Nadelige invloed titaniumdioxide op darm

De witte kleurstof titaniumdioxide (TiO2), ook bekend als E171, heeft een nadelig effect op de darm en draagt mogelijk bij aan het ontstaan van ziekten zoals inflammatoire darmaandoeningen en darmkanker. Wetenschappers van de University of Sydney (Australië) onderzochten in een muizenexperiment het effect van TiO2 op de darm. TiO2 nanodeeltjes werden in verschillende dosissen toegevoegd aan het drinkwater van de...

Tekort aan micronutriënten bij coeliakie

Coeliakiepatiënten hebben beduidend vaker een tekort aan vitaminen en mineralen in vergelijking met gezonde proefpersonen. Opvallend is dat deze tekorten veelal niet gepaard gaan met klassieke kenmerken van de aandoening zoals een laag lichaamsgewicht en gewichtsverlies. Wetenschappers van de Mayo Clinic voerden een retrospectieve studie uit. Er werden gegevens gebruikt van 309 coeliakiepatiënten waarbij de diagnose in de periode van...

Inslikbare pil geschikt voor analyse darmmicrobiota

Wetenschappers van de Tufts University hebben een pil ontwikkeld waarmee een duidelijk beeld van de darmmicrobiota kan worden verkregen. De pil werd gefabriceerd middels 3D-printing, bevat een speciale coating tegen de hoge zuurgraad van de maag en is in staat via een osmotische pomp bacteriën uit verschillende delen van de darm te verzamelen. Door middel van de darmperistaltiek wordt de...

Geitenmelkproducten goed voor baby’s

Geitenmelk bevat oligosacchariden die te vergelijken zijn met de oligosacchariden die in moedermelk worden aangetroffen. Deze oligosacchariden, kortketenige koolhydraten, dragen bij aan een gezonde darmflora, de ontwikkeling van het immuunsysteem en beschermen tegen maagdarminfecties. Van twee commercieel verkrijgbare geitenmelkproducten voor baby’s in een leeftijd van respectievelijk 0 tot 6 maanden en 6 tot 12 maanden werd de samenstelling geanalyseerd. Tevens...

B12-tekort door maagzuurremmers

Langdurig gebruik van zogenaamde protonpompremmers en H2-receptorantagonisten - algemeen bekend als ‘maagzuurremmers’ - kan leiden tot een tekort aan vitamine B12. Voor de studie werd een vergelijking gemaakt tussen een groep van bijna 26.000 personen met een vitamine B12-tekort en een groep van meer dan 184.000 personen met een adequate vitamine B12-spiegel. Van de personen met een vitamine B12-tekort had...

Fenegriek tegen brandend maagzuur

Een vezelrijk fenegriekextract is een veilig alternatief voor medicatie tegen zuurbranden. Aan de studie namen 45 personen deel die 3 tot 8 keer per week last hadden van brandend maagzuur. Ze werden willekeurig in groepen verdeeld en kregen dagelijks 4 gram fenegriekextract, een placebo of 150 mg van de maagzuurremmer ranitidine. Ze namen het middel gedurende twee weken een half...

Microbiota, gewone en cafeïnevrije koffie

Het drinken van een kopje koffie kan de stoelgang bevorderen. Dit oud huis-tuin-en-keuken recept heeft sinds kort een wetenschappelijke basis. Amerikaanse wetenschappers voerden een experiment uit met ratten en met darmbacteriën in een laboratorium. Nadat de ratten gedurende drie dagen koffie kregen, bleek de motiliteit (beweeglijkheid) van de dunne en dikke darm toe te nemen. Het effect werd niet bewerkstelligd door...

Waterstofsulfide gunstig voor de darm

Waterstofsulfide (H2S) staat bekend als een giftig gas dat naar rotte eieren ruikt. Het gas ontstaat tijdens het rottingsproces van zwavelhoudende organische stoffen en wordt ook in de darm geproduceerd alwaar het een gunstige werking heeft. Dit blijkt uit een overzichtsartikel met voornamelijk experimentele en dierstudies. Waterstofsulfide wordt geproduceerd door de darmmicrobiota. De productie wordt beïnvloed door de voeding. Zo...

Prebiotica verbetert darmflora kind

Suppletie met prebiotica verbetert de samenstelling van de darmflora van jonge kinderen, ook na gebruik van antibiotica. Aan de studie namen 258 gezonde kinderen deel in een leeftijd van 3 tot 6 jaar. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen gedurende 24 weken dagelijks een prebioticasupplement of een placebo. Het supplement bestond uit zes gram prebiotische...

‘Genezen met bacteriën heeft toekomst’

Volgens dr. Dirk Gevers, directeur van het Human Microbiome Institute van het farmaconcern Johnson & Johhnson, heeft probiotica de toekomst. Dit verklaart hij in een interview in Het Belgische tijdschrift ‘De Tijd’. Onderzoek naar de invloed van de darmmicrobiota op de humane gezondheid is de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. In eerste instantie richtten de studies zich vooral op...

FODMAP-dieet ook voor sporters

Het volgen van het FODMAP-beperkte dieet vermindert maagdarmklachten bij sporters en kan zodoende de sportprestatie verbeteren. Het FODMAP-beperkte dieet is arm aan fermenteerbare oligiosacchariden, disacchariden (lactose), monosacchariden (fructose) en polyolen (suikeralcoholen) en wordt toegepast bij het prikkelbaar darmsyndroom. Aan de crossoverstudie namen zestien gezonde, recreatieve sporters deel. Ze volgden willekeurig gedurende zeven dagen een dieet arm dan wel rijk aan...

Vitamine D bij chronische darmontstekingen

Suppletie met vitamine D kan achteruitgang voorkomen van een chronische darmaandoening zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Dit blijkt uit een meta-analyse. Uit verschillende medische databanken werden achttien gerandomiseerde, klinische studies geselecteerd waaraan in totaal meer dan negenhonderd proefpersonen deelnamen. Het betrof studies waarbij het effect van vitamine D op inflammatoire darmaandoeningen werd vergeleken met een placebo. In...

Curcumine beïnvloedt darmflora

Suppletie met geelwortel dan wel haar bioactieve stof curcumine heeft een meer diverse samenstelling van de darmflora tot gevolg. In de studie werden veertien personen in een leeftijd van 19 tot 58 jaar willekeurig in drie groepen verdeeld. Ze kregen gedurende acht weken dagelijks zes tabletten van een supplement met geelwortel (1000 mg kurkuma met 1,25 mg zwarte peperextract), curcumine...

Voedselrestrictie verbetert darmbarrière

Een experiment met de fruitvlieg D. melanogaster toont dat voedselrestrictie een verhoogde darmpermeabiliteit tegengaat en zodoende een gunstig effect heeft op de levensverwachting. Met het ouder worden neemt de integriteit van de darm af. Dit is een gevolg van afsterving van epitheelcellen van de darm, de zogenaamde enterocyten. Het experiment toonde dat voedselrestrictie de leeftijdsgebonden afname van de darmintegriteit kon...

Zoetstoffen toxisch voor darmbacteriën

Een in vitro studie liet zien dat kunstmatige zoetstoffen (zoetjes) schadelijk zijn voor darmbacteriën. De onderzoekers stellen dat zoetstoffen reeds in verband zijn gebracht met een verhoogde kans op kanker, diabetes, gewichtstoename en metabole stoornissen. Desondanks worden zoetstoffen door de autoriteiten nog steeds als onschadelijk gezien. In deze studie werd het effect van zes verschillende zoetstoffen (aspartaam, sucralose, saccharine, neotaam, advantaam en...

Polyfenolen beïnvloeden darmflora

De gezondheidseffecten van polyfenolen worden vooral toegeschreven aan de effecten van hun metabolieten in de stofwisseling, maar vermoedelijk speelt ook de werking op de darmflora een positieve rol. Bij 71 oudere proefpersonen werd het effect van dagelijkse inname van polyfenolen op de darmflora onderzocht middels analyse van ontlastingmonsters. De belangrijkste fenolmetabolieten die in de ontlasting werden aangetroffen waren fenylazijnzuur en...

Inflammaging bij muizen

Jonge muizen die de darmflora van oude soortgenoten krijgen, vertonen vroegtijdig tekenen van veroudering. Er treedt laaggradige, chronische inflammatie op die geassocieerd is met veroudering en bekend staat met de term ‘inflammaging’. Het experiment werd uitgevoerd door wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Jonge muizen zonder darmflora kregen het microbioom van oude soortgenoten. Vier weken na toediening werd...

Ontlastingtransplantatie effectiever dan probiotica

Probioticasupplementen worden veel gebruikt om een verstoorde darmflora na antibioticagebruik te herstellen. Dit blijkt effectief, maar transplantatie van eigen ontlasting is nog effectiever. Dit blijkt uit een publicatie in Cell. In de studie werd het effect onderzocht van probiotica en transplantatie van eigen ontlasting op de kolonisatie van bacteriën in de darmmucosa (slijmvlies) en de ontlasting van mensen en muizen...

Probiotica niet zinvol

Het gebruik van probioticasupplementen is volgens wetenschappers van het Weizmann Institute of Science in Israël niet zinvol. Dit concluderen ze op basis van een muizenstudie en humaan onderzoek. Om te onderzoeken of suppletie met probiotica daadwerkelijk leidt tot kolonisatie van de mucosa (slijmvlies) van de darm werd onderzoek verricht bij muizen en werd humaan darmmucosa geanalyseerd. Er werd gesuppleerd met...

Inuline/oligofructose verbetert darmflora jong kind

Suppletie met inuline/oligofructose leidt tot een toename van gunstige darmbacteriën bij jonge kinderen. Hierdoor wordt het immuunsysteem versterkt en neemt de kans op ziekten af. Inuline en oligofructose zijn prebiotica die voorkomen in de wortels van planten zoals in cichorei, aardpeer, bataat, schorseneer en artisjok. Aan de studie namen 142 jongens en 128 meisjes deel in de leeftijd van drie...

Probioticum effectief bij maagklachten

Bij personen met functionele dyspepsie (maagklachten zonder duidelijke oorzaak) blijkt de samenstelling van het microbioom van de maag gewijzigd ten opzichte van gezonde personen. Suppletie met een specifiek probioticum kan het microbioom normaliseren en klachten verminderen. Aan de Japanse studie namen 24 personen met functionele dyspepsie deel en 21 gezonde controlepersonen. De patiënten met dyspepsie werden behandeld met het probioticum...

Darmbacterie noodzakelijk voor immuunregulerende cellen

De darmbacterie Lactobacillus reuteri blijkt samen met tryptofaan noodzakelijk voor de omzetting van intraepitheliale CD4+ T-cellen in immuunregulerende cellen. Dit blijkt uit een muizenexperiment. De dunne darm bevat specifieke lymfocyten (DP-IEL) die een immuunregulerende werking hebben. Ze worden gevormd uit intestinale CD4+ T-cellen. DP-IEL worden niet aangetroffen in steriele muizen. Dit suggereert dat microben een rol spelen bij de vorming...

Meer diverse darmflora met walnoten

De consumptie van walnoten leidt tot een meer diverse en gunstige samenstelling van de darmflora, zo blijkt uit een studie met ratten. Er werden twintig ratten verdeeld in twee groepen. Ze kregen gedurende tien weken voeding verrijkt met walnoten of voeding waarbij de walnoten vervangen werden door maïsolie, caseïne en vezels waarmee eenzelfde hoeveelheid vetten, eiwitten en vezels werd verkregen....

Darmflora leeftijdafhankelijk

De samenstelling van de darmflora is sterk afhankelijk van de leeftijd. Dit blijkt uit een Japanse studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift BMC Microbiology. Aan de studie namen 367 gezonde personen deel in de leeftijd van 0 tot 104 jaar. Van de deelnemers werden ontlastingmonsters verzameld die vervolgens middels een speciale techniek werden geanalyseerd. Het bleek dat specifieke bacteriesoorten...

Vitamine D bij chronische darmontsteking

Een adequate vitamine D-spiegel verkleint de kans op ziekteverschijnselen na een behandeling van de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Aan de studie namen 521 personen deel met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. De patiënten werden behandeld met medicatie tegen Tumor Necrose Factor-alfa (TNF-alfa) om ontstekingsreacties tegen te gaan. Van de deelnemers was de vitamine D-status bekend bij...

Metabolieten darmbacterie bootsen moleculen na

Wetenschappers van de Rockefeller University hebben ontdekt dat metabolieten van darmbacteriën signaalmoleculen kunnen nabootsen en zodoende het metabolisme kunnen beïnvloeden. De studie werd gepubliceerd in Nature. Darmbacteriën bevatten N-acylamidesynthase-genen en de lipiden waarvoor ze coderen zijn van invloed op de zogeheten GPCRs (G-proteïne gekoppelde receptoren ). GPCRs reguleren de fysiologie van het maagdarmstelsel. Aangezien deze receptoren een rol spelen bij...

Gember en artisjok zinvol bij maagklachten

Suppletie met gember en artisjok helpt bij klachten van functionele dyspepsie. Onder functionele dyspepsie worden maagklachten verstaan waarbij geen afwijkingen zijn gevonden. De klachten kunnen veroorzaakt worden door een overgevoelige maag en/of door verkeerde bewegingen van de maag. Er werden 126 patiënten met dyspepsie in de leeftijd van 18 tot 70 jaar verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Ze kregen...

Resveratrol effectief bij colitis ulcerosa

Suppletie met resveratrol kan de ziekteactiviteit verminderen en de levenskwaliteit verbeteren bij personen met colitis ulcerosa. Aan de studie namen 56 proefpersonen deel met colitis ulcerosa. Ze hadden milde tot matige klachten van de darmaandoening en werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Ze kregen gedurende zes weken dagelijks een capsule met 500 mg resveratrol of een placebo. Voor...

Vitamine D bij prikkelbare darm

Suppletie met vitamine D vermindert klachten van het prikkelbaardarmsyndroom (PDS, IBS). Aan de studie namen 90 personen met het prikkelbaardarmsyndroom deel. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen gedurende zes maanden iedere twee weken 50.000 IE vitamine D of een placebo. Het effect van suppletie werd maandelijks geëvalueerd aan de hand van twee vragenlijsten (IBS severity...

Vitamine D verandert darmflora

Vitamine D-suppletie leidt tot een gunstiger samenstelling van de darmflora. Er namen zestien gezonde proefpersonen aan de studie deel, negen mannen en zeven vrouwen. Met behulp van endoscopie werden aan het begin en einde van de studie van zeven plekken van het maagdarmstelsel weefselmonsters genomen. Het betrof monsters van de maag, dunne darm en dikke darm. Tevens werden ontlastingmonsters geanalyseerd....

Darmflora bij prikkelbaar darmsyndroom

De darmflora speelt een cruciale rol bij het prikkelbaar darmsyndroom. Dit blijkt wederom uit een studie waarbij muizen ontlasting getransplanteerd kregen van personen met de aandoening. De studie werd uitgevoerd door wetenschappers van de McMaster University in Canada. De wetenschappers maakten in het experiment gebruik van muizen zonder darmbacteriën. De muizen kregen vervolgens ontlasting getransplanteerd van gezonde proefpersonen en van...

Curcumine effectief bij colitis ulcerosa

Suppletie met curcumine, de kleurstof uit de geelwortel (Curcuma longa), kan mogelijk de progressie van colitis ulcerosa vertragen. In het experiment werden 32 muizen verdeeld in groepen. Het betrof een controlegroep van gezonde muizen, een groep muizen met colitis ulcerosa die geen behandeling kreeg en een groep muizen met de aandoening die behandeld werd met curcumine dan wel mesalazine. Mesalazine...

Probiotica zinvol bij generatiestress

Suppletie met probiotica kan gevolgen van stress op jonge leeftijd - die doorgegeven wordt in opeenvolgende generaties - tegengaan. Dergelijke stress gaat vaak gepaard met maagdarmklachten en kan leiden tot mentale problemen. De wetenschappers onderzochten het effect van jeugdige stress op mannelijke ratten door ze op jonge leeftijd (tussen de 2e en 14e dag na de geboorte) van hun moeders...

Metabool syndroom? H. pylori én vitamine D-tekort

Personen met een Helicobacter pylori (H. pylori) infectie én een tekort aan vitamine D hebben tweemaal zoveel kans op het metabool syndroom. H. pylori kan leiden tot maagklachten. Aan de studie namen personen deel uit de noordoostelijke regio van Taiwan. Het betrof 792 mannen en 1321 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 56 jaar. Bij alle deelnemers werd een ademtest...

Westerse leefstijl ongunstig voor darmflora

De Westerse levensstijl heeft een nadelige invloed op de diversiteit van de darmflora. Dit blijkt uit een artikel gepubliceerd in Cell Reports. In de studie werden ontlastingmonsters van traditioneel levende inwoners van Papua New Guinea vergeleken met die van Amerikanen in stedelijke gebieden. Bij de inwoners van Papua New Guinea werd een grotere diversiteit van bacteriën gezien dan bij de...

Vitamine B2 stimuleert gunstige darmbacterie

Dagelijkse suppletie met vitamine B2 (riboflavine) vergroot het aandeel van de gunstige Faecalibacterie prausnitzii in de darm. Dit blijkt uit het proefschrift van Sadabad die promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn promotiestudie onderzocht Sadabad welke therapieën zinvol zijn voor personen met chronische darmontstekingen zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Bij personen met deze aandoeningen is de darmflora...

Darmflora voorspelt diabetesrisico?

De samenstelling van de darmflora zou wel eens het risico van diabetes kunnen voorspellen, aldus professor Barengolts van de Jesse Brown Veterans Affairs (VA) Medical Center in Chicago. Barengolts presenteerde de resultaten van de studie tijdens het jaarcongres van de Endocrine Society. Er namen 116 Amerikaanse veteranen van Afrikaanse afkomst deel aan de studie. Bij de mannen werd aan het...

Metaaldeeltjes beïnvloeden darmflora

Blootstelling aan nanodeeltjes van metalen is significant van invloed op de eigenschappen van de darmflora en daarmee mogelijk op de gezondheid. De wetenschappers ontwikkelden een darmmodel met darmbacteriën en onderzochten het effect van drie verschillende nanodeeltjes hierop. Het betrof nanodeeltjes van zinkoxide, ceriumdioxide en titaniumdioxide in concentraties die gevonden worden in ons voedsel en in cosmeticaproducten.  De wetenschappers zagen dat...

N-acetyl-D-glucosamine zinvol bij chronische darmontsteking

Suppletie met N-acetyl-D-glucosamine (NAG) kan symptomen verlichten bij personen met chronische darmontstekingen. Er namen 34 personen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa deel aan de studie. Ze kregen gedurende vier weken dagelijks 6 gram NAG. Aan het begin en einde van de studie registreerden de deelnemers hun klachten.  Bij 88% van de deelnemers werd een verlichting van klachten...

Vitamine D en ziekte van Crohn

Suppletie met vitamine D kan symptomen verlichten en de kwaliteit van leven verbeteren van personen met de ziekte van Crohn. In de studie werden 27 patiënten met de ziekte van Crohn tijdens een stabiele fase verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Het supplement bestond uit 2000 IE vitamine D per dag en werd gedurende drie maanden gegeven, evenals de placebo....

Darmbacteriën beïnvloeden ijzerstatus

De darmflora is van invloed op de ijzerstatus, zo blijkt uit een muizenstudie. De wetenschappers vergeleken de ijzerstatus en ijzeropname bij muizen zonder darmflora en muizen met een gecontroleerde samenstelling van de darmflora. Bij afwezigheid van de darmflora bleek dat de darmcellen weinig ijzer opsloegen en transporteerden naar de rest van het lichaam. Bij aanwezigheid van darmbacteriën bleek dat de...

Darmflora oorzaak kindereczeem?

Wetenschappers van de Universiteit Leiden en het Sint Antonius ziekenhuis van Nieuwegein hebben aangetoond dat de samenstelling van de darmflora van baby’s een grote rol speelt bij het ontwikkelen van eczeem. Ze onderzochten de ontlasting van drie maanden oude baby’s en bekeken of ze op latere leeftijd eczeem kregen. Bij de kinderen die eczeem ontwikkelden werden lagere concentraties van korteketen-vetzuren...

EPA gunstig voor darmbacterie

De toevoeging van het omega 3-visvetzuur EPA stimuleert de overleving van de gunstige darmbacterie Lactobacillus gasseri in een celcultuur. In het celcultuurmodel werd een laag humane colorectale cellen met daaronder een laag immuuncellen gebruikt. Het model representeerde daarmee de buitenste laag van de darm met de lamina propria die bestaat uit immuuncellen. In het experiment werd het effect op de...

Darmflora beïnvloedt glutathion

De darmflora is van invloed op het aminozuurmetabolisme en daarmee ook op de productie van de antioxidant glutathion. De wetenschappers onderzochten gewone muizen en muizen zonder darmbacteriën. Aan de hand van de expressie van genen in de darm en de lever konden ze het effect van de darmflora op het metabolisme vaststellen. Het bleek dat de darmbacteriën van invloed waren...

FODMAP-dieet effectief bij prikkelbare darm

Personen met het prikkelbaar darmsyndroom (irritable bowel syndrome, IBS) hebben evenveel baat bij het zogenaamde FODMAP-dieet als bij de traditionele voedingsadviezen. In de studie werden 75 personen met IBS willekeurig in twee groepen verdeeld. In de eerste groep kregen de proefpersonen het advies om gedurende vier weken bepaalde groepen koolhydraten te vermijden, de zogenaamde FODMAPS: gefermenteerde oligo-, di-, monosacchariden en...

Betere darmflora met plantaardige voeding

Mediterrane, plantaardige voeding heeft een gunstige invloed op de samenstelling van de darmflora. De studie werd uitgevoerd door Italiaanse en Ierse wetenschappers. Er namen 153 proefpersonen deel aan het onderzoek. Op basis van gegevens over hun voeding werd een onderscheid gemaakt naar aanhangers van een vleesrijk, vegetarisch of veganistisch voedingspatroon. Van de vegetariërs en veganisten at het merendeel zoveel mogelijk...

Vitamine D verbetert kwaliteit van leven

Personen met het Prikkelbaar Darm Syndroom (PDS) hebben baat bij suppletie met vitamine D. PDS wordt gekenmerkt door buikpijn in combinatie met een wisselend ontlastingpatroon, winderigheid, diarree en/of obstipatie en andere maagdarmsymptomen. Aan de studie namen 51 personen met PDS deel. Ze werden willekeurig in drie groepen verdeeld en kregen gedurende twaalf weken dagelijks 3000 IE vitamine D, eenzelfde hoeveelheid...

Azijn zinvol bij colitis ulcerosa

Behandeling met azijn of zijn actieve bestanddeel azijnzuur is zinvol bij colitis ulcerosa. Dit blijkt uit een experiment met muizen. Muizen die colitis ulcerosa hadden kregen in hun voeding 5% azijn of 0,3% azijnzuur. Deze toediening leidde tot een significante afname van de ziekteactiviteit, een beter behoud van het lichaamsgewicht en een kortere dikke darmlengte. Verder leidde de toediening van...

Bacterie ‘repareert’ darm

De darm heeft een eigen ‘reparatiedienst’ waarbij specifieke darmbacteriën betrokken zijn. Dit blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in Nature Microbiology. De wetenschappers namen een biopt van de darm van muizen om zodoende een beschadiging te creëren. Vervolgens werden DNA-monsters van het darmweefsel genomen waarmee informatie verkregen werd over de aanwezige bacteriën. Als reactie op de verwonding werden twee...

Aluminium: schadelijk voor de darm

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat aluminium een schadelijk effect heeft op de darm en mogelijk chronische darmontstekingen in de hand werkt. Het menselijk lichaam wordt in toenemende mate blootgesteld aan aluminium. Niet alleen vanuit voedseladditieven en kookgerei, maar ook door de inname van bepaalde medicijnen, inentingen en luchtvervuiling. De European Food Safety Authority (EFSA) heeft een maximale toelaatbare blootstelling...

Brits microbioom in kaart

Groot Brittannië is net als de Verenigde Staten hard op weg het microbioom van hun bevolking in kaart te brengen. Momenteel hebben al meer dan tweeduizend Britten hun microbioom laten onderzoeken. Conclusie: Britten zijn iets gezonder dan Amerikanen als het gaat om de diversiteit van de darmflora. Het Britse project werd gelanceerd in oktober 2014. Sindsdien hebben 2184 Britten de...

Maagzuurremmers verstoren darmflora

Protonpompremmers waartoe de veelvuldig voorgeschreven omeprazol (Losec), pantoprazol en nexium behoren, hebben een negatieve invloed op de diversiteit van de darmflora, zo blijkt uit Nederlands onderzoek. In de studie werd de samenstelling van de darmflora onderzocht van 1815 personen. Van hen gebruikten er 211 personen een protonpompremmer. Vervolgens werd een vergelijking gemaakt tussen de samenstelling van het microbioom van gebruikers...

Passagesnelheid beïnvloedt darmconditie

De snelheid waarmee ontlasting de darm passeert is van invloed op de microbiële diversiteit en het herstel van het darmslijmvlies. De studie werd gepubliceerd in Nature Microbiology. Er werden ontlasting- en urinemonsters geanalyseerd van 98 Deense proefpersonen. Het betrof 61 vrouwen en 37 mannen in de leeftijd van 22 tot 66 jaar. Van alle deelnemers werd het voedingspatroon geanalyseerd op...

Zinkcarnosine met colostrum tegen lekkende darm

Suppletie met zinkcarnosine, al dan niet in combinatie met colostrum (eerste moedermelk) van de koe, houdt de darmpermeabiliteit in stand tijdens zware inspanningen en kan zodoende maagdarmklachten en een hitteberoerte voorkomen. Er namen acht vrijwilligers aan de studie deel. Ze kregen gedurende periodes van telkens veertien dagen tweemaal per dag 37,5 mg zinkcarnosine (overeenkomend met 16 mg zink per dag),...

Geboortemaand beïnvloedt coeliakierisico

De maand en regio waarin een kind geboren wordt kunnen van invloed zijn op het risico van coeliakie op jonge leeftijd. Voor de Zweedse studie werden bijna twee miljoen kinderen gevolgd in de periode van 1991 tot 2009. Het betrof kinderen in de leeftijd van 0 tot 15 jaar. Bij 6569 kinderen werd de diagnose coeliakie gesteld aan de hand...

Microbioom van dierentuinaap

Evenals bij mensen met een westerse voeding, vermindert de diversiteit van het microbioom van apen in gevangenschap. In de studie werden ontlastingmonsters onderzocht van twee apensoorten die verbleven in dierentuinen (roodscheendoek en mantelbrulaap). Het DNA in de ontlastingmonsters werd vergeleken met dat van semiwilde (reservaten) en wilde soortgenoten. Bovendien werd een vergelijking gemaakt met het humane microbioom in Westerse landen....

Andere darmflora bij traditionele volkeren

De samenstelling van de darmflora van traditioneel levende volkeren verschilt van die van personen in moderne samenlevingen. Nieuw bewijs hiervoor werd geleverd door een studie uitgevoerd door Amerikaanse en Peruaanse wetenschappers. Er werden ontlastingmonsters geanalyseerd van jagers-verzamelaars en traditionele boeren uit Peru. Ook werden er ontlastingmonsters onderzocht van Amerikanen uit stedelijke gebieden. Opnieuw werd bevestigd dat de samenstelling van de...

Darmflora, ontstekingen en metabool syndroom

Het microbioom van de darm speelt een cruciale rol bij het ontstaan van het metabool syndroom. Dit blijkt uit een experiment met muizen. De wetenschappers vergeleken muizen afkomstig van hetzelfde nest. De muizen verschilden alleen van elkaar doordat bij een deel van hen het TLR5-gen (Toll-like receptor 5 gen) ontbrak in de epitheelcellen of de dendrietcellen van de darm. Muizen...

Cognitie verbetert met glutenvrij dieet

Bij personen met coeliakie verbetert de cognitie en vermindert zogeheten ‘brain fog’ (onvermogen om helder te denken) onder invloed van een glutenvrij voedingspatroon. Er namen acht vrouwen en drie mannen aan de studie deel. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van dertig jaar en waren recent gediagnosticeerd met coeliakie. Ze kregen een glutenvrij dieet en werden gedurende een jaar gevolgd. Voor...

Glucosamine-oligomeren bij darmontstekingen

Glucosamine-oligomeren oftewel chito-oligosacchariden (COS) hebben bij muizen met een inflammatoire darmaandoening een ontstekingsremmende werking. Japanse wetenschappers onderzochten het effect van orale toediening van COS bij muizen met Colitus ulcerosa en de ziekte van Crohn. De 32 muizen werden verdeeld in vier groepen. Muizen in de eerste groep kregen kraanwater met voedsel in poedervorm (controlegroep), muizen in de tweede groep kregen...

Inspanning gunstig voor darmflora

Inspanning en mogelijk ook een eiwitrijk voedingspatroon dragen bij aan de diversiteit van de darmflora. Er werd een vergelijking gemaakt tussen het eet- en beweegpatroon van 40 atleten (rugbyspelers) en twee controlegroepen van 23 inactieve proefpersonen. De gemiddelde BMI in de eerste controlegroep was hetzelfde als van de atleten (25 kg/m2), in de tweede controlegroep was de BMI hoger (28...

Inspanning gunstig voor darmflora

Inspanning en mogelijk ook een eiwitrijk voedingspatroon dragen bij aan de diversiteit van de darmflora. Er werd een vergelijking gemaakt tussen het eet- en beweegpatroon van 40 atleten (rugbyspelers) en twee controlegroepen van 23 inactieve proefpersonen. De gemiddelde BMI in de eerste controlegroep was hetzelfde als van de atleten (25 kg/m2), in de tweede controlegroep was de BMI hoger (28...

Inspanning gunstig voor darmflora

Inspanning en mogelijk ook een eiwitrijk voedingspatroon dragen bij aan de diversiteit van de darmflora. Er werd een vergelijking gemaakt tussen het eet- en beweegpatroon van 40 atleten (rugbyspelers) en twee controlegroepen van 23 inactieve proefpersonen. De gemiddelde BMI in de eerste controlegroep was hetzelfde als van de atleten (25 kg/m2), in de tweede controlegroep was de BMI hoger (28...

Inspanning gunstig voor darmflora

Inspanning en mogelijk ook een eiwitrijk voedingspatroon dragen bij aan de diversiteit van de darmflora. Er werd een vergelijking gemaakt tussen het eet- en beweegpatroon van 40 atleten (rugbyspelers) en twee controlegroepen van 23 inactieve proefpersonen. De gemiddelde BMI in de eerste controlegroep was hetzelfde als van de atleten (25 kg/m2), in de tweede controlegroep was de BMI hoger (28...

Toename Lactobacillus met witbrood

Niet alleen volkoren graanproducten hebben een gunstig effect op de samenstelling van de darmflora. Witbrood blijkt via een toename van Lactobacillus eveneens een positieve invloed te hebben op de darmflora. Aan de studie namen 38 gezonde volwassenen deel in de leeftijd van 56 en 57 jaar. Met een vragenlijst werd informatie verzameld over hun voedingspatroon. Tevens werden ontlastingmonsters van de...

Zinksuppletie vermindert risico van diarree

Suppletie met zink kan de kans op diarree verkleinen bij kinderen met een zinktekort. Dit blijkt uit een review van tachtig studies. In ontwikkelingslanden hebben veel kinderen een zinktekort. Dit vergroot de kans op (sterfte als gevolg van) infectieziekten zoals diarree, luchtweginfecties en malaria. Bovendien kan een tekort aan zink een negatieve invloed hebben op de groei. In diverse medische...

Kostenbesparing door verhoging vezelinname

Verhoging van de vezelinname kan leiden tot aanzienlijk lagere ziektekosten door een afname van obstipatieklachten. Dit blijkt uit een Amerikaanse studie gefinancierd door Kellogg. Ongeveer 5% van de Amerikanen kampt met obstipatie, een aandoening die te verhelpen is door een toename van de vezelconsumptie. In de literatuur werd gezocht naar gegevens over de prevalentie van obstipatie, de gemiddelde vezelinname en...

Kamut gunstig bij IBS

De consumptie van het oergraan Khorasan tarwe - beter bekend als kamut - vermindert symptomen van het prikkelbare darmsyndroom (Irritable Bowel Syndrome, IBS). Aan de crossover studie namen twintig personen met IBS deel. Ze waren in de leeftijd van 18 tot 59 jaar. Ze kregen in willekeurige volgorde gedurende periodes van zes weken levensmiddelen gemaakt op basis van Kamut of...

Glutenvrij dieet voorkomt heupfractuur

Voor personen met een glutenintolerantie of coeliakie is een glutenvrij dieet van belang om het risico van heupfracturen te beperken. Al langer is bekend dat coeliakiepatiënten een verhoogde kans op botbreuken hebben. Nu blijkt dat met het volgen van een glutenvrij dieet dit risico kan worden verminderd. De wetenschappers bestudeerden de gegevens van 7146 Zweedse personen waarbij in de periode...

Darmflora snel veranderlijk

De darmflora kan snel van samenstelling veranderen onder invloed van het voedingspatroon. Dit blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in het gerenommeerde tijdschrift Nature. Er namen negen vrijwilligers aan de studie deel die gedurende periodes van vijf dagen (met een tussenperiode) een op vlees of planten gebaseerd voedingspatroon volgden. In het eerste voedingspatroon werden alleen dierlijke producten gegeten. Het...

Receptor speelt cruciale rol bij darmontsteking

Wetenschappers van de Georgia Regents University hebben een receptor ontdekt die een cruciale rol speelt bij de preventie van chronische darmontstekingen en darmkanker. De receptor in de darm - bekend onder de naam Gpr109a - wordt geactiveerd onder invloed van butyraten die vrijkomen bij de fermentatie van vezels, maar kan ook geactiveerd worden onder invloed van een megadosis niacine (vitamine...

Vitamine D-suppletie bij ziekte van Crohn

Patiënten met de ziekte van Crohn kunnen baat hebben bij vitamine D-suppletie. Dit blijkt uit een studie die gepresenteerd werd tijdens een bijeenkomst van de Digestive Disease Week in Orlando. Aan de studie namen 27 personen deel met de ziekte van Crohn. Ze hadden op het moment van de studie weinig ziekteverschijnselen en kregen dagelijks 2000 IE vitamine D of...

Groene thee-polyfenolen even effectief als medicijn

Suppletie met polyfenolen afkomstig van groene thee is even effectief bij chronische darmontstekingen als een behandeling met het reguliere medicijn sulfasalazine. Dit blijkt uit een dierstudie. Bij een groep muizen werden colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn geïnduceerd. De muizen - die symptomen van beide chronische darmaandoeningen vertoonden - werden behandeld met polyfenolen, epigallocatechinegallaat (EGCG, de werkzame stof in...

Glutensensitiviteit: nieuwe hype of ziekte?

Steeds meer personen lijken gluten niet te kunnen verdragen hoewel de aandoening coeliakie in veel gevallen niet kan worden vastgesteld. De term ‘glutensensitiviteit’ is in de medische wereld in opkomst, maar er is nog geen consensus over het feit of dit een nieuw ziektebeeld betreft. Een glutenallergie uit zich in de meest ernstige vorm in coeliakie, een autoimmuunziekte waarbij de...

Probiotica zinvol bij H. pylori infectie

Kinderen geïnfecteerd met de Helicobacter pylori (H. pylori) - de bacterie die verantwoordelijk is voor het ontstaan van gastritis en maagzweren - zijn gebaat met een probioticasupplement. Dit blijkt uit een Italiaanse studie. Er namen 68 kinderen geïnfecteerd met de H. pylori deel aan de studie. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen een standaard medicamenteuze behandeling, al...

Hoge dosis vitamine B1 colitis ulcerosa en Crohn

Suppletie met vitamine B1 (thiamine) gaat vermoeidheid als gevolg van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa tegen. Er namen 8 patiënten met colitis ulcerosa en 4 personen met de ziekte van Crohn deel aan de studie. Aan de hand van een scorelijst werd de mate van vermoeidheid bepaald. In het bloed werden de thiamine- en thiaminepyrofosfaatconcentraties gemeten. Alle patiënten...

CLA gunstig bij ziekte van Crohn

Suppletie met geconjugeerd linolzuur (CLA) kan de ziekteactiviteit verminderen en de levenskwaliteit verbeteren van personen met de ziekte van Crohn. In de studie kregen 13 patiënten dagelijks 6 gram CLA gedurende 12 weken. Voor aanvang van suppletie, na 6 en 12 weken werden bloedmonsters afgenomen. Met behulp van vragenlijsten werd inzicht verkregen in de symptomen van de aandoening en de...

Maagoperaties? Let op voedingstekorten

Suppletie met vitaminen en mineralen is van groot belang na maagoperaties. Dit blijkt uit presentaties die gehouden werden tijdens het jaarcongres van de American College of Gastroenterology. In het eerste geval betrof het een 38-jarige vrouw die bariatrische chirurgie had ondergaan. Na de ingreep kwam ze niet frequent op controle en had ze het advies om dagelijks een multivitaminepreparaat in...

Ontlastingtransplantatie

Een besmetting met de bacterie Clostridium difficile kan bestreden worden met transplantatie van ontlasting. Dit blijkt uit een studie die gepresenteerd werd tijdens het jaarcongres van de Infectious Diseases Society of America. De studie werd uitgevoerd bij 49 patiënten die verbleven in het Henry Ford Hospital van Detroit. De patiënten kregen humane ontlasting toegediend via een colonscopie of een sonde....

Vezels méér dan vezels: prebiotica

Voedingsvezels kunnen de samenstelling van de darmflora positief beïnvloeden. Aan de studie namen 20 gezonde mannen deel met een gemiddelde vezelinname van 14 gram per dag. De mannen kregen drie behandelingen gedurende telkens 21 dagen (zonder tussenperiode). Allereerst kregen ze naast hun gewone voeding dagelijks een voedingsreep zonder vezels (controlereep). Vervolgens kregen ze dagelijks een voedingsreep met polydextrose (PDX) of...

Vitamine D en K belangrijk voor kinderen met coeliakie

Kinderen met coeliakie hebben vitaminen nodig om botverweking en osteoporose te voorkomen. Dit blijkt uit een studie waaraan 43 kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar deelnamen. Ze leden aan coeliakie en hadden een verminderde botmassa. De studie toonde aan dat de kinderen minder dan 50% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine K binnenkregen. Daarnaast hadden ze een vitamine...

Glucoseregulatie verbetert met plantenextract

Plantenextracten van druivenpitten en groene thee verbeteren de glucoseregulatie. Uit de laboratoriumstudie blijkt dat een extract van zowel druivenpitten als groene thee de werking van alfa-glucosidase remt. Het druivenpittenextract was bovendien in staat de activiteit van alfa-amylase te verminderen. Beide enzymen zijn betrokken bij de vertering van koolhydraten. Catechine-3-gallaat - in het bijzonder epigallocatechinegallaat (EGCG) - blijkt verantwoordelijk voor het...

Hoge visconsumptie voorkomt darmpoliepen

Een hoge visconsumptie beschermt tegen darmpoliepen. Aan de studie namen meer dan 2000 personen deel met darmpoliepen. Hun gegevens werden vergeleken met 3100 personen die geen poliepen hadden. De inname van meervoudig onverzadigde vetzuren vanuit de voeding werd berekend aan de hand van vragenlijsten. Bij 896 deelnemers werd de concentratie van een biomarker (een prostaglandine E2-metaboliet) gemeten in de urine...

Probiotica in behandelprotocol IBD

De complexe interactie tussen de humane genen die coderen voor immuunfuncties en het darmslijmvlies met zijn darmflora wordt momenteel beschouwd als de sleutel tot de pathofysiologie van chronisch inflammatoire darmziekten (IBD). Dit gegeven heeft ertoe geleid dat er binnen behandelrichtlijnen een plaats is voor probiotica. Probiotica kan de darmflora wijzigen met mogelijk een gunstig effect op de chronische ontstekingsreacties bij...

Behandeling chronische darmziekten met melkzuurbacteriën?

Bepaalde melkzuurbacteriën hebben een ontstekingsremmende werking en kunnen mogelijk in de toekomst ingezet worden bij de behandeling van ontstekingsziekten in de darm. In een experiment met muizen toonden de onderzoekers aan dat de melkzuurbacterie Lactobacillus paracasei een enzym produceert dat selectief ontstekingsprocessen kan tegengaan. Het enzym - dat bekend is onder de naam ‘lactocepine’ -  vermindert zogenaamde chemokinen die fungeren...

Vitamine C en E effectief tegen H. pylori infectie

Suppletie met vitamine C en E leidt tot een snellere eliminatie van Helicobacter pylori wanneer dit wordt toegediend naast de reguliere behandeling met een maagzuurremmer en antibiotica. Voor de studie werden 120 patiënten geselecteerd die besmet waren met H. pylori en een lage antioxidatieve capaciteit hadden. De patiënten werden in een suppletie- en controlegroep verdeeld. De patiënten in beide groepen...

Vitamine C-therapie na maagdarmoperatie

Vitamine C-suppletie kan oxidatieve stress als gevolg van een maagdarmoperatie verminderen. Aan 16 patiënten werd 2 dagen na het ondergaan van een maagdarmoperatie intraveneus vitamine C toegediend in een dosering van 100 mg (100 mg-groep) of 500 mg (500 mg-groep) per dag. Ze werden gedurende 5 dagen behandeld en kregen tevens parenteraal (rechtstreeks in de darm) voeding toegediend. Voor en...

Gember: mogelijk kankerbeschermend

Suppletie met 2 gram gember per dag kan ontstekingsreacties in de darm verminderen en daarmee mogelijk het risico van darmkanker verkleinen. 30 gezonde proefpersonen werden willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Voor en na de behandelperiode van 28 dagen werden darmbiopten genomen. In de suppletiegroep namen de ontstekingsreacties met 28% af na behandeling met gember. Het supplement leidde niet...

Dierstudie: astaxanthine remt ontstaan darmkanker

Suppletie met astaxanthine kan het ontstaan van ontstekingen en tumoren in de dikke darm voorkomen. Dit blijkt uit een Japanse dierstudie. In een eerste experiment werd het effect van 3 verschillende doseringen astaxanthine (50, 100 en 200 ppm toegevoegd aan voeding) op het ontstaan en de groei van kanker in de dikke darm veroorzaakt door azoxymethaan (AOM) en dextran-sulfaat-natrium (DSS)...

Gezondere darm bij biggen met omega 3-vetzuren

Onderzoek bij biggen heeft laten zien dat omega 3-vetzuren de rijping van de darm in de eerste weken na de geboorte stimuleren. Bovendien verbetert de respons van immuuncellen in de darm op bacteriën en vreemde stoffen, waardoor op de lange termijn de kans op allergieën wellicht afneemt. Een groep zeugen kreeg tijdens de zwangerschap en lactatieperiode een voeding rijk aan...

Prebiotica tegen darminfecties

Deense wetenschappers zijn van mening dat in het onderzoek naar de gezondheidsbevorderende effecten van prebiotica nog veel te winnen valt. Volgens hen werd te gemakkelijk verondersteld dat wanneer een prebioticum ergens een gunstig effect op heeft, het overal een gunstig effect op zal hebben. Voor wat betreft het beschermende effect van prebiotica tegen pathogene darmbacteriën spreken de wetenschappelijke resultaten elkaar...

Verhoogd homocysteïne bij colitis ulcerosa

Patiënten met colitis ulcerosa blijken vaak een verhoogd homocysteïnegehalte in het bloed te hebben. De melatoninespiegel is daarentegen verlaagd, zo blijkt uit Chinees onderzoek. Wetenschappers verzamelden de gegevens van 112 mensen met colitis ulcerosa (CU) en 110 gezonde controlepersonen. De CU-patiënten hadden een significant hogere homocysteïnespiegel en een significant lagere melatoninespiegel dan de controlepersonen. Ook werd in het bloed van...

Pepermunt kan helpen bij buikpijn

Pepermunt verlicht symptomen van het Prikkelbaar Darm Syndroom (PDS). Het kruid blijkt een kalmerende en pijnstillende werking te hebben doordat het een ‘antipijnkanaal' stimuleert. Volgens de onderzoekers van de University of Adelaide in Australië is de uitkomst van de studie een eerste stap in de richting van een nieuwe behandelmethode. PDS is een veelvoorkomende aandoening die momenteel nog niet genezen...

Prebiotica verminderen stress-symptomen

Acute stress leidt tot maagdarmproblemen, griep en verkoudheid. Suppletie met prebiotica kan deze symptomen en het aantal ziektedagen verminderen. De studie werd uitgevoerd bij 427 Amerikaanse studenten die eindexamens moesten afleggen. De studenten kregen voor, tijdens en na de examenperiode gedurende 2 maanden dagelijks 0; 2,5 of 5 gram prebiotica van het type galacto-oligosacchariden. De mate van stress, griep- en...

Appelschilextract beschermt maagdarmkanaal

In proeven met ratten werden beschermende effecten gevonden van fenolische antioxidanten tegen de beschadigende werking van ontstekingsremmers voor de maagwand. De schil van appels is rijk aan deze antioxidanten.Aan de Universiteit van Chili werd de invloed van een appelschilextract op maagwandschade door indomethacine bestudeerd. Dit medicijn behoort tot de NSAID-type ontstekingsremmer. Onder sterkzure condities (pH=2) bleef een appelschilextract (APPE) met...

Optimale foliumzuur beschermt tegen adenomen

Personen met een foliumzuurspiegel groter dan 8,0 ng/ml hebben de minste kans op een goedaardig gezwel (adenoom) in de dikke darm en het rectum. Voor de studie ondergingen 1510 patiënten een colonscopie na verdenking van een afwijking in de darm. Voorafgaand aan het onderzoek werd gevraagd naar de alcoholconsumptie. Tevens werd de vitamine B12- en foliumzuurconcentratie in het bloedserum bepaald....

Hepatitis C: vermoeid door carnitinetekort?

Bij personen met hepatitis C wordt vermoeidheid veroorzaakt door een lage carnitineconcentratie. Bij een prikkelbare darm (irritable bowel syndrome; IBS) werd dit verband niet gevonden. Aan de studie namen 81 personen met een chronische vorm van hepatitis C, 42 personen met IBS en 44 gezonde personen deel. De mate van vermoeidheid werd bepaald aan de hand van de Fatigue Impact...

Probioticum tegen Helicobacter pylori

De Bifidobacterium bifidum CECT 7366 is een probioticum dat maagzweren als gevolg van een besmetting met de Helicobacter pylori kan tegengaan. Maar liefst 50% van de bevolking is drager van de H. pylori die onder sommige condities maagzweren kan veroorzaken. In de meeste gevallen wordt geadviseerd deze schadelijke bacterie te bestrijden met antibiotica. De stam CECT 7366 van de Bifidobacterium...

Probiotica mogelijk bij persistente diarree

Toediening van probiotica is mogelijk een effectieve behandelmethode van persistente diarree. Dit blijkt uit een review. In de review werden de resultaten geanalyseerd van 4 gerandomiseerde klinische studies met een totaal van 464 kinderen. De kinderen kregen een probioticum, een placebo of geen behandeling voor persistente diarree, een diarree die langer aanhoudt dan 14 dagen. Twee onderzoekers beoordeelden de studies...

Slechte opname vitamine D bij ziekte van Crohn

Meer dan 70% van de patiënten met de ziekte van Crohn heeft een vitamine D-tekort. De opname van deze vitamine blijkt 30% minder bij Crohnpatiënten in vergelijking met gezonde proefpersonen. Ook varieert de biologische beschikbaarheid per patiënt. Met dit gegeven kan het zinvol zijn om een biologische beschikbaarheidstest uit te voeren om de juiste dosering van vitamine D vast te...

Omega 3-vetzuren tegen colitis ulcerosa

Een hoge inname van omega 3-vetzuren beschermt tegen colitis ulcerosa. Vooral DHA blijkt een beschermend effect te hebben. Aan de cohortstudie namen 25.639 proefpersonen deel in de leeftijd van 45 tot 74 jaar. De proefpersonen hielden gedurende een week hun voedingspatroon bij. Met behulp van een computerprogramma werd een schatting gemaakt van de kwantiteit van voedingsstoffen. Tijdens de volgperiode van...

Probioticarapport van AAP

De American Academy of Pediatrics (AAP) publiceerde een ‘clinical report review' over pro- en prebioticagebruik bij kinderen. Probiotica zijn supplementen en voedingsmiddelen die levende micro-organismen bevatten met een positieve invloed op de darmflora. Onder prebiotica worden de onverteerbare voedingsvezels verstaan die de groei en activiteit van de darmflora stimuleren.Uit de resultaten van studies blijkt dat probiotica bij kinderen de ziekteduur...

Vitamine D gunstig bij ziekte van Crohn

Suppletie met vitamine D vermindert de kans op een terugval bij personen met de ziekte van Crohn. De studie werd uitgevoerd bij 94 patiënten. Suppletie met 1200 IE vitamine D3 per dag leidde na een jaar tot een significante stijging van de vitamine D-concentratie en een vermindering van het aantal terugvallen met 16%.

Minder refluxklachten met astaxanthine

Suppletie met astaxanthine had over het algemeen geen effect bij personen met functionele dyspepsie. Wel bleek een dosering van 40 mg per dag te leiden tot een afname van refluxklachten. Aan de studie namen 132 patiënten deel met dyspepsie, een ongemakkelijk gevoel of zelfs pijn rond de maag. Het gevoel treedt vaak op na de maaltijd.. Ze werden willekeurig in...

Vitamine C en E gunstig bij Helicobacter-infectie

Gebruik van vitamine C en E naast medicatie versnelt het herstel van een infectie met Helicobacter pylori. Aan de studie namen 160 patiënten deel die geïnfecteerd waren met de H. pylori. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld. De patiënten in de eerste groep werden gedurende 14 dagen behandeld met 30 mg lansoprazol (protonpompremmer), 1000 mg amoxicilline (antibioticum), 500 mg...

Q10 effectief bij cyclisch braken

Coënzym Q10 kan effectief ingezet worden bij kinderen en volwassenen met het cyclisch braken syndroom, ook wel buikmigraine genoemd. Met behulp van een internetstudie werden personen, waaronder ouders van kinderen met cyclisch braken in staat gesteld om een vragenlijst te beantwoorden over het effect van de behandeling. De resultaten van patiënten die werden behandeld met coënzym Q10 (22 personen; kind...

Vitamine D veilig en effectief bij ziekte van Crohn

Vitamine D kan ingezet worden ter voorkoming en als behandeling van de ziekte van Crohn. Dit blijkt uit een studie uitgevoerd door onderzoekers van de McGill University en de Université de Montréal. Een tekort aan vitamine D kan leiden tot de ziekte van Crohn. Personen van het noordelijk halfrond hebben een verhoogde kans op de ziekte doordat ze minder zonlicht...

Aandacht voor antioxidanten bij coeliakie

Kinderen met coeliakie zijn mogelijk gebaat bij een hogere inname van antioxidanten. De resultaten van een nieuwe studie wijzen erop dat oxidatieve stress bij deze aandoening een belangrijke rol speelt.Bij coeliakie is er sprake van een intolerantie voor gluten. Het onderzoek betrof 39 kinderen met coeliakie en 19 gezonde controlekinderen. Bij allen werd een darmbiopt ter onderzoek afgenomen.Er kwamen hierbij...

Foliumzuur ter vermindering risico colorectale adenomen

Wetenschappers van Harvard School of Public Health in de VS hebben aangetoond dat suppletie met foliumzuur het risico om opnieuw colorectale adenomen te ontwikkelen mogelijk vermindert. Dit beschermende effect kwam echter alleen tot uiting onder patiënten die vooraf een lage foliumzuurstatus hadden.De aanwezigheid van colorectale adenomen is een risicofactor voor de ontwikkeling van dikkedarmkanker. Het onderzoek werd uitgevoerd met deelname...

Werkingsmechanisme van probiotische bacteriën

De bacterie Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) - aanwezig in veel probiotische yoghurtdrankjes - is een goed onderzochte bacteriestam. Al langer is bekend dat de bacteriën van deze stam de darmwand minder doorlatend maken voor ziekteverwekkende organismen. In een nieuwe studie is nu voor het eerst ontdekt hoe dit werkt. De studie werd uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit Wageningen in...

Suppletie B-vitaminen gunstig bij coeliakie

In een Zweedse studie is aangetoond dat patiënten met coeliakie mogelijk gebaat zijn bij suppletie met B-vitaminen. Aanleiding voor het onderzoek was de constatering dat coeliakiepatiënten die een glutenvrij dieet volgen vaak een vitaminetekort opbouwen en zich minder gezond voelen. Bij een glutenvrij dieet worden alle granen die gluten bevatten, zoals tarwe, rogge, gerst, en spelt, gemeden. Granen vormen echter...

Vitamine C bij behandeling H. pylori-infectie

Vitamine C is een mogelijk gunstige aanvulling in de behandeling van een H. pylori-infectie. Uit de resultaten van een Iraanse studie blijkt dat als deze vitamine aan de bij een H. pylori-infectie gebruikelijke triple-therapie wordt toegevoegd, dit de benodigde dosis van het antibioticum clarithromycine verlaagt.Voor het onderzoek werden 214 patiënten met een H. pylori-infectie in twee willekeurige groepen verdeeld. Eén...

Metagenomics in de humane darm

De toepassing van metagenomics op de complete microbiologische gemeenschappen in het menselijk lichaam (het ‘microbioom') leidt mogelijk tot nieuwe strategieën ter voorkoming en behandeling van uiteenlopende gastro-intestinale aandoeningen. Dat stellen Amerikaanse wetenschappers in het tijdschrift Gastroenterology.Micro-organismenen maken integraal onderdeel uit van de spijsvertering en het afweersysteem. Zo houden ze verband met de aangeboren en verworven immuniteit, de vatbaarheid voor infecties,...

Ziekte van Crohn, hoger risico bij lage vitamine D-status

Patiënten met de ziekte van Crohn zijn mogelijk gebaat bij vitamine D-suppletie. Een studie in India wees namelijk uit dat deze aandoening met een lagere vitamine D-status gepaard gaat.Voor het onderzoek werd bij 34 volwassen patiënten met de ziekte van Crohn en 34 controlepersonen de bloedspiegel voor 25(OH)D bepaald. Hierbij werd tevens de mogelijke invloed van de mate van zonblootstelling,...

Vitamine C tegen oxidatieve stress

Vitamine C beschermt tegen oxidatieve stress. Dat wordt bevestigd door de resultaten van een Japanse studie waarin het effect van vitamine C-suppletie op de concentratie reactieve zuurstofradicalen (ROS) in het bloed werd onderzocht. ROS worden in meerdere studies in verband gebracht met het ontstaan van kanker. Het onderzoek werd uitgevoerd met 244 patiënten met atrofische gastritis. In willekeurige groepen verdeeld...

Laag vitamine D risico voor tieners

Lage serumwaarden voor vitamine D bij tieners bleek geassocieerd met een verhoogd risico van hoge bloeddruk, verhoogde glucosespiegels en metabool syndroom. Uit analyses van gegevens van 3577 adolescenten, leeftijd 12 tot 19 jaar, allen deelnemers van de NHANES 2001-2004, bleek dat de laagste serumwaarden voor vitamine D geassocieerd waren met 2,4 maal vaker verhoogde bloeddruk, 2,5 maal vaker een verhoogde...

Patiënten op intensive care vaak lage vitamine D

Ernstig zieke patiënten hebben vaak een zeer lage vitamine D-bloedspiegel. Dit melden Australische wetenschappers in een brief in de New England Journal of Medicine. Zij deden dit naar aanleiding van onderzoek waarbij ze de vitamine D-status bepaalden van 42 patiënten die op de Intensive Care (IC)-afdeling verbleven. Bij maarliefst 45% van de patiënten werd een vitamine D-deficiëntie vastgesteld. Hierbij bleek...

Betere bestrijding H. pylori met probiotica

Suppletie met probiotica verbetert de effectiviteit van de standaard farmacologische behandeling voor bestrijding van Helicobacter pylori (H. pylori). Ook treden als gevolg van de gecombineerde behandeling met probiotica minder negatieve bijwerkingen op. De studie betrof 352 patiënten met een H. pylori-infectie. Ze werden in twee willekeurige groepen verdeeld. Beide groepen kregen gedurende 1 week de voor de bestrijding van H....

Suppletie verlaagt risico placentaloslatiing

Suppletie met foliumzuur en multivitamines tijdens de zwangerschap houdt verband met een kleinere kans op loslating van de placenta. Dit was de conclusie van een Noorse studie waarbij de gegevens van 280.127 bevallingen werden gebruikt. Het bleek dat het gebruik van voedingssupplementen tijdens de zwangerschap, ongeacht welke soort en tijdens welke fase, verband hield met een 26% verlaagd risico van...

Lage B12- en foliumzuurstatus verhoogt risico beroerte

Een lage vitamine B12- en foliumzuurstatus verhoogt het risico van cerebrale ischemie. Dit concludeerden Duitse onderzoekers naar aanleiding van de analyse van gegevens van 967 personen, afkomstig van een grote Duitse prospectieve cohortstudie. De volgperiode was 6 jaar. Bij 188 deelnemers was een beroerte of TIA opgetreden, de overigen waren vrij van hart- en vaatziekten en vormden de controlegroep. Het...

Hypertension

2009 Hypertensie

Vitamine D beschermt tegen maculadegeneratie

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat vitamine D mogelijk een beschermende werking heeft tegen leeftijdgerelateerde maculadegeneratie (LMD). De onderzoeksgegevens waren afkomstig van 7.752 personen die deelnamen aan de Third National Health and Nutrition Examination Survey van 1988 tot en met 1994. Binnen deze groep had 11% LMD. Het bleek dat de 20% personen met de hoogste concentraties 25-hydroxyvitamine D [25(OH)vitD] in...

Suppletie noodzakelijk tijdens diëten

Tijdens het volgen van een dieet is het van belang extra vitaminen en mineralen te suppleren, ook als het dieet onder begeleiding van een professional wordt gevolgd. In een studie werden 70 vrouwen in de leeftijd van 25 tot 50 jaar met overgewicht (BMI tussen 25 en 35 kg/m^2) ingedeeld in twee groepen. De vrouwen in de eerste groep kregen...

Zink, luteïne en zeaxanthine beschermen tegen LMD

Hogere innames van zink en van de combinatie luteïne plus zeaxanthine verlagen het risico van leeftijdgerelateerde maculaire degeneratie (LMD). Echter een hogere inname van bètacaroteen verhoogt het risico van LMD. Dit bleek uit een onderzoek met 2454 deelnemers van 49 jaar en ouder. Ze werden gedurende 5 tot 10 jaar gevolgd. De 33% deelnemers met de hoogste inname van luteïne...

Achteruitgang zenuwfunctie sneller met lagere MOV

Met het ouder worden nemen de zenuwfuncties af. Een lagere bloedconcentratie van de meervoudig onverzadigde vetzuren (MOV\'s), zowel omega 3 als omega 6, blijkt deze afname te versterken. Al eerder wees onderzoek uit dat deze vetzuren van invloed zijn op het perifere zenuwstelsel. In een nieuw onderzoek werd bij 384 mannelijke en 443 vrouwelijke proefpersonen in de leeftijd van 24...

Flavanonen en flavonolen tegen kanker strottenhoofd

Uit onderzoek blijkt dat een hogere inname van flavanonen en flavonolen het risico van laryngale kanker mogelijk verlaagt. De studie betrof 460 patiënten met kanker aan het strottenhoofd en 1088 controlepersonen die in het ziekenhuis waren opgenomen voor acute aandoeningen. De inname van de verschillende soorten flavonoïden werd vastgesteld met behulp van vragenlijsten betreffende het voedingspatroon. Het bleek dat de...

Is zwaarlijvigheid besmettelijk?

Een relatief algemeen voorkomend verkoudheidsvirus, adenovirus-36, is in staat humane stam-vetcellen aan te zetten meer vet op te hopen. Dr. Nikhil Dhurandar van Louisiana State University in de Verenigde Staten had reeds aangetoond dat besmetting met adenovirus-36 in proefdieren leidde tot gewichtstoename. Humane vervolgstudies brachten aan het licht dat 30% van personen met zwaar overgewicht en 11% van personen met...

Dieet samen met probiotica bij prikkelbare darmsyndroom

Een eliminatiedieet gevolgd door een gecontroleerde herintroductie van voedingsmiddelen in combinatie met suppletie van probiotica heeft een gunstig effect op personen met het prikkelbare darmsyndroom. Voor 20 patiënten met het prikkelbare darmsyndroom die geen verbetering ondervonden van standaardtherapieën werd bij aanvang van de onderzoeksperiode een eliminatiedieet vastgesteld. Dit werd gedaan aan de hand van testen waarbij de overgevoeligheid voor een...

Melatonine biedt verlichting bij dyspepsie

Melatonine kan verlichting bieden bij personen met dyspepsie. Dit blijkt uit een recente studie naar de beschermende werking van melatonine bij pijn in de maagstreek. Aan de studie namen 60 patiënten in de leeftijd van 19 tot 39 jaar deel. Bij allen was de diagnose dyspepsie gesteld volgens een vaste standaard. Er was geen sprake van een mogelijke Helicobacter pylori-infectie....

Minder diarree door vitamine A

Suppletie met vitamine A vermindert de kans van diarree bij baby\'s en jonge kinderen. Dit vonden onderzoekers van Harvard bij Mexicaanse kinderen. In het onderzoek werd het effect bestudeerd van vitamine A-suppletie op de productie van mcp-1 (monocyten-chemoattractant-proteïne-1), betrokken bij de immuunrespons in de darmen en de mogelijke veroorzaker van ontstekingsreacties. Voor dit onderzoek kregen 127 Mexicaanse kinderen in de...

L-carnitine gunstig bij inspanning

Suppletie van 380 mg L-carnitine per dag vermindert metabole stress en spierpijn na inspanning. Dit blijkt uit een studie onder acht gezonde jonge mannen. Al eerder was de gunstige werking van L-carnitine voor sporters vastgesteld. De opzet van dit onderzoek was om een beter inzicht te krijgen in de dosis die hiervoor benodigd is. De mannen kregen daarom dagelijks 380...

Foliumzuur verlaagt risico baarmoederhalskanker

Onderzoekers veronderstellen op basis van hun onderzoeksresultaten dat een verhoging van de concentratie foliumzuur in het bloed van vrouwen die zijn geïnfecteerd met het hoog-risico humane papillomavirus (HR-HPV) bij hen de kans verlaagt op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker. Ze stellen dat dit het eerste prospectieve onderzoek is waaruit dit blijkt dat er een onafhankelijk beschermend effect bestaat van een hogere...

Minder buikpijn met voedingsvezels

Vergelijking van groepen kinderen die lijden aan terugkerende buikpijn laat zien dat een lage inname van vezels met de voeding een belangrijke factor is. In een studie met 41 kinderen met terugkerende buikpijn en 41 gezonde kinderen werden drie groepen gevormd. Groep 1 betrof kinderen met terugkerende buikpijn en constipatie. Groep 2 idem, maar nu zonder constipatie. Groep 3 fungeerde...

Minder diarree door probiotica tijdens antibioticakuur

Een behandeling met antibiotica bij kinderen resulteert vaak in diarree die dagen kan aanhouden. In een meta-analyse van zes wetenschappelijk goed uitgevoerde studies met in totaal 766 kinderen bleek de toevoeging van probiotica tijdens de antibioticakuur tot minder gevallen van diaree te leiden. Studies met verschillende probiotica werden bekeken zoals met de Lactobacillus GG, met de Saccharomyces boulardii en met...

GLA helpt ontstekingsremmers

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 2007 [3 pagina’s] In de medische wetenschap krijgt de ontsteking een steeds belangrijkere rol toebedeeld bij vele chronische ziekten. De ontsteking wordt gezien bij hart- en vaatziekten, diabetes, artritis, de ziekte van Alzheimer en kanker. Vetzuren en de stoffen die het lichaam hieruit aanmaakt, spelen een cruciale rol bij ontstekingen. In dit artikel wordt de...

Lecithine bij colitis ulcerosa

Bij colitis ulcerosa is lecithine mogelijk een nieuwe therapie-optie. Op een gastroenterologencongres werden de voorlopige resultaten van een placebogecontroleerde studie met 60 patiënten met chronisch actieve colitis ulcerosa gepresenteerd. De patiënten (niet van steroïden afhankelijk) namen drie maanden lang 6 gram van een lecithinepreparaat met vertraagde afgifte of een placebo. Bij 16 patiënten in de lecithinegroep (53%) was sprake van...

Osteopathie helpt prikkelbare darm

Osteopathie lijkt een veelbelovende methode te zijn om mensen met het prikkelbare darmsyndroom (PDS) te behandelen. Er bestaat momenteel nog geen effectieve behandeling tegen PDS. Of osteopathie geschikt is om de klachten van patiënten met PDS te verminderen is onderzocht door Nederlandse osteopathen in samenwerking met het ziekenhuis. Patiënten werden verdeeld over twee groepen. De ene groep kreeg een osteopatische...

Verbetering prikkelbare darmsyndroom met yoga

Het regelmatig doen van yogaoefeningen geeft bij adolescenten met het prikkelbare darmsyndroom (PDS) een vermindering van zowel lichamelijke klachten als van emotionele problemen. Vijfentwintig adolescenten met PDS werden verdeeld in twee groepen, een yogagroep en een wachtlijstgroep. De yogagroep kreeg een uur praktijkles, waarin eerst de yogaoefeningen werden voorgedaan en daarna werden geoefend. Vervolgens werden de oefeningen gedurende een periode...

Probiotica bij buikkrampen zuigelingen

Suppletie van Lactobacillus reuteri vermindert mogelijk buikkrampen bij kinderen die borstvoeding krijgen. Dit concludeerden onderzoekers na een studie bij 83 zuigelingen die borstvoeding kregen en buikkrampen hadden. De kinderen werden ingedeeld in twee groepen en kregen of een dagelijkse dosis van de lactobacillus of het medicijn simethicon gedurende 28 dagen. Na 7 dagen bleek de tijd dat de kinderen huilden...

Melatonine bij prikkelbare darmsyndroom

In een onderzoek bij patiënten met het prikkelbare darmsyndroom bleek suppletie met melatonine een positief effect te hebben. De 18 patiënten van 18 tot 65 jaar werden willekeurig in twee groepen verdeeld. Gedurende 8 weken kreeg de ene helft 3 mg melatonine bij het slapen gaan en de andere helft kreeg een placebo. De melatoninesuppletie gaf een significante verbetering van...

Homocysteïne verhoogd bij colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa is een darmziekte met wisselende ontstekingen aan de dikke darm. In een studie met 30 patiënten, waarvan 15 met een actieve vorm, en 21 gezonde controlepersonen bleek de colitis geassocieerd met verhoogde homocysteïnespiegels. Het verschil in plasmaspiegels tussen de patiënten en de gezonde personen was significant: 10,8 mmol/l tegen 6,8 mmol/l. Bovendien hadden patiënten met de actieve vorm...

Vitamine E beperkt schade maagslijmvlies

In een proefopzet met ratten werden de effecten van orale toediening van vitamine E op het maagslijmvlies bestudeerd. De ene groep ratten kreeg een eenmalige schadelijke dosis van ‘compound 48/80’ in het buikvlies geïnjecteerd en vervolgens na een half uur oraal 50, 100 of 250 mg/kg lichaamsgewicht vitamine E. Een andere groep ratten kreeg in plaats van \'compound 48/80\' subcutaan...

Analoog coënzym Q10 tegen maagzweerbacterie

Japanse onderzoekers bestudeerden de effecten van verschillende chinonen op celkweken van de bacterie Helicobacter pylori die maagzweren veroorzaakt. De geteste chinonen, namelijk durochinon, menadion, juglon, coënzym Q1 en een synthetisch analoog van coënzym Q10, het Idebenon, bleken alle in vrij lage concentraties (0,8 - 3,2 microgram per milliliter) reeds werkzaam in het remmen van de groei van H. pylori. In...

Peulvruchten verlagen kans recidieve colorectaal adenoom

Statistische analyses van verzamelde gegevens van deelnemers aan de Polyp Prevention Trial door het National Cancer Institute in de Verenigde Staten, toonde een opmerkelijk effect van het eten van gedroogde peulvruchten zoals bruine bonen. De bruine bonen worden uiteraard niet in de droge vorm gegeten maar na voorweken en koken. Patiënten die hun vezelconsumptie verhoogden door vaker bruine bonen te...

Verklaart groene thee Azië-paradox?

Hoewel roken een bekende risicofactor is voor hart- en vaatziekten en longkanker komen deze ziekten in de Aziatische landen, waar toch veel gerookt wordt, verhoudingsgewijs weinig voor. Waarschijnlijk kan het gebruik van groene thee dit gedeeltelijk verklaren. Tot deze conclusie kwamen onderzoekers van Yale University School of Medicine. Groene thee bevat veel catechinen, stoffen die vrije radicalen kunnen wegvangen. Vrije...

Na een jaar: Unilever reageert op ‘twijfels rond plantensterolen’

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 2006 [3 pagina’s] Precies een jaar geleden publiceerden Toine de Graaf en Gert Schuitemaker (TdG-GES) in Ortho het artikel ‘De twijfels rond plantensterolen’. Hierin werd de veiligheid van Becel pro.activ in twijfel getrokken. Al vóór het artikel werd gepubliceerd vroegen zij om een reactie van producent Unilever. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de pdf zoals...

Suppletie reduceert ziektekosten

Artikel uit Fit Met Voeding nr.4, 2005 [1 pagina] In de Verenigde Staten zou alleen al calciumsuppletie, samen met vitamine D, 734.000 heupfracturen kunnen voorkomen. Dat zou een besparing betekenen van bijna veertien miljard dollar over vijf jaar. Als vrouwen dagelijks foliumzuur zouden suppleren, dan zou dat een reductie betekenen van zeshonderd gevallen van open ruggetjes en een besparing van 1,3...

Diepvriesspinazie plus

Recept voor in de keuken uit Fit Met Voeding nr.2, 2005 [1 pagina] Om vijf uur loop ik de plaatselijke supermarkt binnen met het plan andijvie te kopen. Maar onder de felle lampen gericht op het 'groente-eiland' is de temperatuur, zo te voelen, minstens 20 graden Celsius en is de andijvie al duidelijk verlept. Ongetwijfeld is nu een deel van het...

Risicofactoren voor darmpoliepen

In dit onderzoek is een aantal factoren geïdentificeerd voor darmpoliepen. Verder onderzoek moet aantonen of verandering van deze factoren het risico van darmpoliepen kan verlagen. Bij personen tussen de 50 en 75 jaar werd een colonoscopie uitgevoerd. Geen van de deelnemers had klachten. Gekeken werd naar de aanwezigheid van goedaardige darmpoliepen (kunnen ontaarden in kwaadaadige gezwellen) en invasieve kanker. Naast...

Vitamine B3

Dyspepsie wordt gedefinieerd als chronische of terugkerende ongemakken in het bovenste gedeelte van de buikholte en gaat gepaard met opgeblazen gevoel, boeren, zuurbranden, misselijkheid of braken.(1) Naar schatting heeft 25% van de bevolking hier jaarlijks mee te maken, hoewel de meesten hiervoor geen medische behandeling ondergaan.(2,3) Vijftig tot 60% van de patiënten met dyspepsie worden beschouwd als lijdend aan ‘non?ulcer...

Probiotica in babyvoeding veilig

Langdurig gebruik van babyvoeding met probiotica werd goed verdragen en was veilig. In een dubbelblind onderzoek volgde dr. Jose Saavedra van de John Hopkins University School of Medicine 118 gezonde kinderen tussen de drie maanden en twee jaar oud. Hiervan kregen 78 kinderen gemiddeld zeven maanden babyvoeding op melkbasis met 10 hoog-7 kiemen/g van Bifidobacterium lactis en Streptococcus thermophilus of...

Coeliakie voorspelt schizofrenie (2)

Coeliakie, een darmziekte als gevolg van een overgevoeligheid voor gluten, is een risicofactor voor schizofrenie. Dit is de conclusie van onderzoekers van Johns Hopkins University. Zij onderzochten 7.997 mensen ouder dan vijftien jaar die tussen 1981 en 1998 bij een psychiater onder behandeling waren voor schizofrenie. Er werd bij de patiënten, hun ouders en een controlegroep gekeken naar de voorgeschiedenis...

Vitamine C en Helicobacter pylori

Epidemiologische studies laten een verband zien tussen een lage inname van vitamine C en een verhoogd risico van maagkanker. Een chronische infectie met de bacterie Helicobacter pylori is een hoge risicofactor voor maagzweer en voor maagkanker. Om meer duidelijkheid te verschaffen omtrent de relatie tussen vitamine C-status en H. pylori-besmetting werd door dr. Joel Simon van de General Internal Medicine...

Darmpatiënten oppassen voor vitamine B6-tekort

Patiënten met een ontstekingsziekte in de darm hebben vaak een vitamine B6-tekort. Dit verhoogt de kans op trombose bij deze patiënten, omdat een lage vitamine B6-spiegel een risicofactor voor deze aandoening is. Dit is de conclusie van dr. S. Saibeni van de Universiteit van Milaan in Italië. Naast een directe relatie tussen trombose en een vitamine B6-tekort, bestaat er ook...

Calcium tegen diarree

Genoeg calcium in de voeding beschermt tegen reizigersdiarree. De calcium hoeft daarvoor niet perse uit melk te komen, een supplement is al voldoende. Dit is de conclusie van dr. Ingeborg Bovee-Oudenhoven van de Universiteit van Wageningen. Aan haar onderzoek deden 32 vrijwilligers mee. De helft kreeg gedurende drie weken vanillevla te eten met normale melk. De andere helft kreeg vanillevla,...

Bacterie slecht voor Crohn

De bacterie Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP) kan een oorzaak zijn van de ziekte Crohn. Dit zijn de woorden van dr. John Hermon-Taylor van het St George Ziekenhuis in Londen. De bacterie kan via melk worden overgedragen op mensen. In een onderzoek werd bij 92% van de patiënten met de ziekte van Crohn, de MAP-bacterie aangetroffen. In een controlegroep was dit...

Stoffen uit worteltjes tegen maagdarminfecties

Aan het Institut für Pharmakognosie der Universität Wien en de Universitätspoliklinik für Kinder und Jugendliche van de Friedrich-Alexander Universität Nurnberg, werden studies uitgevoerd naar de effecten van zure oligosacchariden uit worteljes op maagdarminfecties bij kinderen.De toepassing van waterige extracten van Daucus carota of worteltjes ter behandeling van maagdarmstoornissen bij kinderen gaat terug tot begin van de vorige eeuw. In 1908...

Zinksuppletie geen voordeel bij mazelen

Onderzoekers vonden dat kinderen met mazelen en een longontsteking baat hadden bij zowel vitamine A als antibiotica. Een extra zinksuppletie had geen effect. Kinderen met diarree zijn gebaat bij zinksuppletie en ook is bekend dat zink longontstekingen kan voorkomen. In ontwikkelingslanden is mazelen met een gepaard gaande longontsteking één van de grootste doodsoorzaken onder kinderen. Vaak speelt een zinkdeficiëntie een...

Probiotica voorkomen diarree

Probiotica of goede bacteriën kunnen het ontstaan van diarree door antibioticagebruik voorkomen. Dit concludeerden onderzoekers van de Imperial College School of Medicine in Londen nadat zij de studies omtrent dit onderwerp die tussen 1966 en 2000 gepubliceerd werden, hadden geanalyseerd. Hun bevindingen publiceerden zij in het toonaangevende British Medical Journal. In totaal vonden dr. Aloysius D'Souza en zijn collega's negen...

Inulinesuppletie bij ontstekingen aan het darmslijmvlies

Nederlands onderzoek vond een afname in ontstekingen aan de darmslijmvliezen bij patiënten met ileo-anale anastosmose met pouch door een drieweekse suppletie met inuline. Aan het onderzoek onder leiding van dr. Carlo Welters van het universitair hospitaal te Maastricht deden 20 patiënten met een ileo-anale anastosmose met pouch mee. Deze patiënten hebben te kampen met ontstekingen aan het ileo-reservoir. Dit gaat...

Klinisch onderzoek tarwegrassap

Tarwegrassap uit ontkiemde tarwe werd 35 jaar geleden ontwikkeld en aanbevolen door Ann Wigmore als remedie tegen chronische ontstekingen aan de darm en bij kanker. Hoewel in de loop van jaren door velen gebruikt, bestond er tot voor kort geen enkele gecontroleerde klinische studie omtrent de geneeskundige werking. In een samenwerkingsproject van verschillende medische afdelingen van de Hebrew University in...

Probiotica werkzaam tegen diarree

Deens onderzoek heeft uitgewezen dat lactobacillen ernstige aanvallen van diarree kunnen verlichten bij kinderen die hiervoor in het ziekenhuis zijn opgenomen. De goedaardige bacteriën verkorten ook het verblijf in het ziekenhuis. Dr Vibeke Rosenfeldt onderzocht 69 kinderen in de leeftijd van zes maanden tot drie jaar die vanwege ernstige diarree in het ziekenhuis waren opgenomen. De helft van de kinderen...

Echte raasdonders alleen in vroege zomer

Artikel uit Fit Met Voeding nr.3, 2002 [1 pagina] ‘s Avonds spoed ik mij huiswaarts, kromgebogen tegen storm en regen. April doet wat hij wil. Bijna bots ik tegen een opdoemende gestalte. De boomlange Gijs M. Vierenzeventig is hij nu. Na een carrière als marineofficier werd hij wiskundeleraar. Geeft nu nog vier uur per week aan het AJ-College alhier, want er...

Ook prebiotica ondersteunen afweer

Al geruime tijd is bekend dat probiotica, ofwel goedaardige darmbacteriën, een positieve invloed hebben op ons immuunsysteem. Recente onderzoeken wijzen uit dat prebiotica waarschijnlijk eenzelfde effect hebben op onze afweer. Prebiotica zijn niet-verteerbare voedingsstoffen die als voedsel dienen voor de goedaardige darmbacteriën. Zodoende stimuleren zij de groei en activiteit van deze bacteriën. Tot de prebiotica behoren onder meer inuline, oligofructose...

Zink verhelpt diarree

Kinderen met diarree zijn gebaat bij een zinksupplement. Zij worden niet alleen sneller beter, maar de diarree is ook minder hevig zolang zij ziek zijn. Jaarlijks bezwijken ruim twee miljoen kinderen in ontwikkelingslanden aan diarree. Onderzoekers uit verschillende landen deden daarom in Nepal een studie om te kijken of een dosis van drie maal de dagelijks aanbevolen hoeveelheid zink een...

Niet meer darmklachten bij extra vezels

Een voeding met veel vezels van groente, fruit en hele granen bleek geen extra belasting voor de darmen te zijn in vergelijking met een voeding met minder vezels. 1.300 vrouwen die borstkanker hadden gehad werkten aan het onderzoek mee. De vrouwen die in de groep zaten met een vezelrijke voeding, werd geadviseerd minstens 30 gram vezels per dag te consumeren....

Tekort vitamine B12: niet herkend – niet behandeld

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 2002 [3 pagina’s] Bejaarden, mensen met maag-darmproblemen, vegetariërs, drinkers en mensen met een ernstige ziekte onder de leden behoren tot de risicogroepen, waarbij een vitamine-B12-tekort vaak onopgemerkt blijft. Bepalingen in bloedserum die worden uitgevoerd om een tekort op te sporen, kunnen geen uitsluitsel geven. Een megaloblastaire anemie als teken van een vitamine-B12-gebrek kan ook het...

Probiotica tegen diarree

Kinderen met diarree hebben baat bij Lactobacilluspreparaten. Deze versnellen het herstel met bijna een dag en zorgen ervoor dat de kinderen minder vaak naar het toilet moeten. Amerikaanse onderzoekers voerden een meta-analyse uit waarin zij een negental studies analyseerden die kinderen met acute en besmettelijke diarree behandelden met een Lactobacillusprobioticum. In al deze studies werden kinderen die de goedaardige bacterie...

Candida deel 1: diagnose

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 2002 [4 pagina’s] Een systemische belasting met Candida kan leiden tot allerlei gezondheidsproblemen zoals darmklachten, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, geheugen- en concentratiestoornissen en depressiviteit. In dit eerste artikel komt de diagnose aan bod. Verschillende disciplines komen aan het woord, die elk vanuit hun eigen invalshoek het candidaprobleem belichten. Zo is - in volgorde van verschijning -...

Candida deel 2: behandeling

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 2002 [5 pagina’s] In de vorige Ortho vertelden zeven behandelaars - een kinderarts, een psychiater, een arts voor natuurgeneeskunde, een biochemicus, een schoonheisspecialiste, een tandarts en een fysiotherapeut/elektro-acpuncturist over de diagnostiek van hun voorkeur als het gaat om Candida. In dit tweede deel spreken diezelfde behandelaars zich uit over de behandeling. Anticandidamiddelen (regulier of 'alternatief')...

Haver ook op termijn veilig voor coeliakiepatiënt

Sinds het baanbrekend werk van dr W.K. Dicke in 1950, is het schadelijk effect van tarwe, rogge en gerst bij coeliakie bekend. Voor haver bestond lange tijd twijfel over mogelijke schadelijkheid. Onderzoek door dr E.K. Janatuinen en medewerkers van de universiteit van Kuopio in Finland, in 2000 gepubliceerd, toonde geen schadelijke effecten van haver bij coeliakiepatiënten gedurende een periode van...

Druivenpitextract verlicht symptomen alvleesklierontsteking

Een proanthocyanidine-extract van druivenpitten verlicht de klachten die optreden bij chronische alvleesklierontsteking. De patiënten hebben minder vaak buikpijn en ook de hevigheid van de buikpijn zakt af. In sommige gevallen stopt zelfs het braken. Patiënten met alvleesklierontsteking (pancreatitis) hebben minder natuurlijke antioxidanten in hun lichaam. Dit komt doordat zij meer antioxidanten verbruiken voor het wegvangen van vrije radicalen. Aan de...

Vitamine B12 verbetert hersenfunctie van ouderen

Onderzoek van dr Dieneke van Asselt uit Nijmegen heeft laten zien dat de hersenfunctie van ouderen verbetert als een tekort aan vitamine B12 wordt opgeheven. Een kwart van de ouderen in Nederland heeft een tekort aan vitamine B12, mogelijk door ontstekingen aan het maagslijmvlies. Dit kan leiden tot geheugenproblemen. Daarom is een enkelblind, placebogecontroleerd onderzoek gedaan bij 16 gezonde ouderen...

Vitamine D-tekort bij Crohn weg met UV-B-straling

Een 57-jarige vrouw die leed aan de ziekte van Crohn, bleek goed te reageren op een behandeling met ultraviolette B-straling. Op deze wijze werd een vitamine D-gebrek opgeheven.Deze vitamine helpt bij de opname van mineralen vanuit de darm, zoals van calcium. Deze opname is vooral gestoord bij patiënten met de ziekte van Crohn. Gevolg is demineralisatie van de botten en...

Chlorella tegen chronische aandoeningen

Inname van Chlorella pyrenoidosa verlicht de klachten en verbetert de kwaliteit van leven bij patiënten met fibromyalgie, hoge bloeddruk en ulcerative colitis. De Amerikaanse onderzoekers dr Merchant en dr Andre bestudeerden het effect van de alg Chlorella pyrenoidosa op fibromyalgie, hoge bloeddruk en ulcerative colitis. Deze eencellige alg komt voor in zoet water en is rijk aan hoogwaardige eiwitten, vitaminen...

Fructose als veroorzaker van IBS

Fructose speelt mogelijk een rol bij het ontstaan van onverklaarde darmklachten die regelmatig voorkomen. Intolerantie voor fructose kan enkele symptomen van de prikkelbare darm syndroom (IBS) verklaren. In een prospectief onderzoek bij 219 patiënten met gastro-intestinale klachten hebben onderzoekers van de University of Iowa ademtesten gedaan en vragenlijsten afgenomen. Nadat de patiënten fructose hadden gekregen, liet ademanalyse zien dat er...

Probiotica tegen darmziekten

Dr Ross Butler uit Adelaide heeft een test ontwikkeld waarmee hij de effectiviteit van probiotica kan meten in urine en uitademingslucht. Nadat gezonde volwassenen twee dagen yoghurt hadden gekregen, bleek uit de urinetest dat de darmen minder permeabel waren geworden. Dit is positief, aangezien permeabele darmen ('leaky gut') kunnen leiden tot allergie en diarree.Een andere open studie die op het...

Boeren minder, kantoorwerkers meer darmontstekingen

Tot ontstekingsziekten van de darm behoren de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Voor deze darmontstekingen waarvan de oorzaak onbekend is, werd onderzocht in hoeverre er verband bestaat met het beroep van de patiënt.Uit het gegevensbestand van het National Center for Health Statistics in de staat New Mexico in de VS werd over de periode 1991 - 1996 het aantal...

Zink tijdens zwangerschap

Zinksuppletie tijdens de zwangerschap vermindert het aantal overlijdens van kinderen tijdens de eerste zes maanden na de geboorte. Onderzoekers van de Centre for Health and Population Research in Dhaka in Bangladesh, waaronder een aantal Nederlanders, gaven 184 aanstaande moeders dagelijks 30 milligram zink vanaf de 12e tot de 16e week van de zwangerschap. Er werd een placebo gegeven aan 199...

Vaker vitamine-B12-tekort coeliakiepatiënt

Een slechte opname van ijzer en foliumzuur vanuit de dunne darm is bij coeliakiepatiënten een bekend verschijnsel. Tekorten aan vitamine B12 blijken nu bij hen vaker voor te komen dan tot nu toe werd aangenomen. Dr Anna Dahele en collega's van de Universiteit van Edinburgh onderzochten negen patiënten met een door biopsie bevestigde coeliakie. Zij leden aan spijsverteringsstoornissen, gewichtsverlies en/of...

Coeliakie oorzaak van ijzergebrek

Onderzoek heeft uitgewezen dat vrouwen die menstrueren en een ijzergebrek hebben, vaak aan coeliakie lijden. Voor deze studie is het bloed van 483 personen met ijzergebrek getest. 28 vrouwen en 4 mannen waren positief getest op IgA anti-endomysium antilichamen, wat kan duiden op coeliakie, ofwel overgevoeligheid voor gluten. Van de 25 mensen die een darmendoscopie ondergingen, hadden 22 vrouwen de...

Geen darmproblemen door FOS

Fructo-oligosacchariden (FOS) zijn onverteerbaar. De vraag rees of FOS, net zoals andere koolhydraten, darmproblemen konden geven, waarvan de symptomen leken op die van een geïrriteerde darm (irritable bowel syndrome; IBS).In dit onderzoek werd gekeken of FOS de darmklachten bij patiënten met IBS verergerden. 100 mensen werden hiervoor onderzocht. 52 personen kregen 20 gram fructo-oligosacchariden per dag en de andere 48...

Sport moet zonder creatine

Het gebruik van creatine is mogelijk kankerverwekkend, zo stelt de Franse overheidsinstantie, de French Agency of Medical Security for Food (AFSSA). Uitgebreider onderzoek is echter wel noodzakelijk. Volgens de French Agency of Medical Security for Food (AFSSA) is creatinegebruik een risico. Uitgebreider onderzoek is echter noodzakelijk. De stof die door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) niet als doping wordt gezien,...

Borstvoeding vermindert eczeem

Uit recent onderzoek is gebleken dat moeders die hun kind borstvoeding geven, de kans verminderen dat de baby allergieën, eczeem en darminfecties ontwikkelen. In het onderzoek kregen moeders voorlichting in de periode na de bevalling om langere tijd borstvoeding te geven. Het resultaat van het programma was significant. Kinderen die op de leeftijd van twaalf maanden nog steeds borstvoeding kregen,...

Minder buikpijn met pepermuntolie

Kinderen die lijden aan het prikkelbare darmsyndroom (IBS) voelen zich beter door het gebruik van maagresistente capsules met pepermuntolie.Er werd een studie gedaan bij kinderen van 8 tot 17 jaar met IBS die capsules met pepermuntolie kregen. Daarbij werd gekeken of de symptomen van IBS verminderden. De symptomen bestaan uit darmklachten als een opgeblazen gevoel, hevige buikpijn, afwisselend obstipatie en...

Melkzuurbacterie weert ziekteverwekker

De stoffen die melkzuurbacteriën afscheiden blijken een uitstekend wapen te zijn tegen ziekteverwekkende bacteriën. Dr. Jeffrey Howard toonde bij een onderzoek met muizen aan dat zogenaamde L.acidophilusbacteriën zeer goed in staat zijn om de ziekteverwekker Staphylococcus aureus te weren. Drie dagen na besmetting bleek dat de diertjes een bescherming van 90% hadden tegen de ziekteverwekker. De muizen die geen L....

Vitamine D-tekorten riskant bij IBD

Vitamine D helpt mogelijk bij de vermindering van de symptomen van inflammatoire darmziekten (IBD). Wanneer te weinig vitamine D in de huid wordt aangemaakt dan wel via de voeding wordt opgenomen, neemt de kans op de verdere ontwikkeling van IBD toe.Uit een muizenstudie bleek dat dieren met een vitamine D-tekort ernstige diarree kregen met de dood als gevolg. Wanneer ze...

Slechte stoelgang verhoogt gezondheidsproblemen na overmatige dropconsumptie

Overmatige dropconsumptie kan leiden tot vochtophoping en bloeddrukverhoging. Dit kan op den duur hart- en vaatziekten veroorzaken. Mensen met een trage stoelgang kunnen hier extra gevoelig voor zijn. Dit blijkt uit onderzoek van de Utrechtse promovendus Bart Ploeger, dat hij deed in nauwe samenwerking met het RIVM. Tussen mensen bestaan grote verschillen ten aanzien van hun gevoeligheid voor de schadelijke...

Darmbacteriën bij geïrriteerde ingewanden

Goede darmbacteriën werken mee om het immuunsysteem in te tomen waardoor geen ontstekingen in de darm ontstaan. Goed nieuws voor miljoenen mensen die last hebben van geïrriteerde ingewanden. Dr. Andrew Neish ontdekte in een laboratoriumopstelling dat de darmbacteriën het immuunsysteem zo bewerken dat ze zelf niet door afweercellen worden aangevallen. Ze controleren als het ware het immuunsysteem van de mens.Hier...

Beweging helpt tegen darmzweren

Regelmatige lichaamsbeweging is een goed wapen tegen darmzweren. Vele mensen zouden geholpen zijn wanneer ze meer zouden bewegen. Zweren aan het duodenum worden veroorzaakt door slechte voeding en stress. Vrijwel altijd is er een infectie met Helicobacter pylori in het spel. Onderzoek toonde aan dat actieve mensen een derde tot de helft van de kans op darmzweren hadden dan stilzittende...

Veelbelovende resultaten met probiotica

Goedaardige darmbacteriën, zogenaamde probiotica, zijn hoogstwaarschijnlijk erg geschikt bij het in de hand houden van ontstekingen aan de dunne darm. Deze aandoening, die ook wel pouchitis genoemd wordt, treedt regelmatig op na een operatie voor colitus ulcurosa. Hierbij ontstaat koorts, bloedingen en darmkrampen. Ook wordt de darmflora flink aangetast. Antibiotica werken vaak niet afdoende. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat...

Homeopathie tegen acute diarree

Een studie, gedaan in Nepal, wijst uit dat het gebruik van homeopatische medicijnen naast de traditionele anti-uitdrogingstherapie (ORT) acute diarree bij jonge kinderen kan helpen bestrijden. Dit zou zeer helpen, daar er wereldwijd jaarlijks 5 miljoen kinderen aan acute diarree overlijden. Dr. Jennifer Jacobs zegt dat de traditionele therapie wel de kans op overlijden aan uitdroging vermindert, maar niet de...

Patiënten met coeliakie hebben verhoogd risico op botbreuken

Coeliakiepatiënten hebben vaker botbreuken in armen en benen vergeleken met andere mensen. Osteopenie en osteoporose zijn bekende complicaties bij patiënten met coeliakie. De algemeen aanvaarde verklaring hiervoor is een opnamestoornis voor vrijwel alle voedingsstoffen door atrofie van de dunne-darm-mucosa. Speciaal de opname van calcium en vitamine D kan problematisch zijn. Dr. Julio Bai van het Hospital de Gastroenterologica in Buenos...

Vitamine D bij Crohn?

Om de ziekte van Crohn aan te pakken, helpen vitamine D-supplementen wellicht, zo blijkt uit een nieuw Amerikaans onderzoek. Tekorten aan vitamine D zouden de darmziekte verergeren. Toch blijft het onduidelijk of dit vitaminengebrek nu de oorzaak of juist het gevolg van de ziekte van Crohn is. Dr. Margherita Cantornas van de Pennsylvania State University onderzocht muizen met symptomen van...

Darmontsteking en voedingsfactoren

Colitis ulcerosa, een langdurige ontsteking van het dikke-darm-slijmvlies blijkt veel voor te komen bij een hoge inname van vitamine B6, enkelvoudig onverzadigde vetzuren (EOVs) en meervoudig onverzadigde vetzuren (MOVs), zo blijkt uit Nederlands onderzoek. Onderzoekster dr. Bertine Geerling van de Universiteit van Maastricht tast nog wel in het duister of het hier om een risicofactor gaat of dat slechts de...

Haver veilig voor coeliakiepatiënten

Levensmiddelen die haver bevatten, hebben geen bijwerking ten aanzien van de aanmaak van lymfocyten en antilichamen, zo blijkt uit Fins onderzoek. Tarwe, rogge en gerst daarentegen veroorzaken bij patiënten die aan coeliakie lijden wel darmschade. Dr. M. Uusitupa van de University of Kuopio geeft verder aan dat maïs en rijst ook zonder schade de darm passeren. Voor het onderzoek werden...

Koeienmelk goed alternatief bij acute diarree?

Koeienmelk is volgens dr. Chaomin Wan hét alternatief voor zuigelingen met acute diarree. Waar borstvoeding nog steeds de voorkeur heeft, is koeienmelk een goed en veilig alternatief bij diarree, aldus Wan. In een gecombineerd Chinees/Australisch onderzoek werden 262 jongetjes van 3 tot 12 maanden die leden aan acute diarree onderzocht. De baby's werden naar geboortegewicht ingedeeld in groepen: De groep...

Eliminatie maagbacterie keerpunt bloedarmoede

Behandeling van een maaginfectie door Helicobacter pylori kan gunstige gevolgen hebben voor een bestaande bloedarmoede door ijzertekort. Recent epidemiologisch onderzoek gaf al aanwijzingen voor een verband tussen H.pylori-infectie en bloedarmoede.Een groep van 30 patiënten met chronische maagonsteking werd gedurende een week behandeld met een combinatie van drie antibiotica om de maagbacterie te elimineren.Alle patiënten leden aan een ferriprieve anemie. Het...

Extra zink kan vele levens in ontwikkelingslanden redden

Er kunnen vele kinderlevens in de Derde Wereld gered worden door zinksupplementen aan het voedingspatroon toe te voegen. Dit concludeerde dr. Robert Black naar aanleiding zijn onderzoek. Volgens hem voorkomen zinksupplementen ruim 40% van alle gevallen van longontsteking en 25% van alle gevallen van diarree. In Blacks onderzoek werden de resultaten verwerkt van 10 onderzoeken waarin kinderen dagelijks 5 tot...

Hartaanval en maagbacterie

Chronische infectie met de bacterie Helicobacter pylori in de maag is in 90 procent van de gevallen de oorzaak van maagzweren. Een antibioticakuur blijkt in de meeste gevallen effectief om de kwaal uit te bannen. Vanaf 1992 verschenen er medische publikaties waarin een verband tussen hart- en vaatziekten met Helicobacter pylori infecties werd gelegd. De meeste studies waren echter te...

Enzymsuppletie voorkomt opgeblazen gevoel

Suppletie van alvleesklierenzym vermindert een opgeblazen gevoel en andere symptomen die meteen na een vetrijke maaltijd kunnen optreden. Dr. Fabrizis Suarez van de Minneapolis Veterans Affairs Medical Center onderzocht met zijn team 18 gezonde vrijwilligers. Zij kregen als ontbijt 185 g koekjes en daarnaast placebo of een alvleesklierenzymsupplement (pancrelipase). Na 15 tot 17 uur bleken mensen in de enzymgroep minder...

Goedaardige darmparasieten bij ziekte van Crohn?

Een experimentele behandeling met parasitaire wormpjes gaf gunstige resultaten bij een kleine groep patiënten die lijden aan darmontstekingsziekten. Onderzoekers van de universiteit van Iowa Verenigde Staten onder leiding van prof Joel Weinstock zijn van mening dat de toename van darmonstekingsziekten bij de Westerse bevolking volgde op een sterke daling van infecties met darmparasieten. Zeventig jaar geleden had 4 procent van...

Deskundigen trekken eigen onderzoek cola-fabrikant in twijfel

Gezondheidsdeskundigen die de kinderen begeleiden die in België onwel werden na het drinken van Coca Cola, betwijfelen uitspraken van het concern dat de kinderen alleen emotioneel reageerden. Volgens een van hen, W. van Voorsselaere, waren de kinderen absoluut ziek. Tot de symptomen behoorden overgeven, maagpijn, hoofdpijn en in sommige gevallen koorts. Duidelijk een geval van voedselvergiftiging, voegt Van Voorsselaere toe....

Calciumsuppletie beschermt endeldarm

Calciumsuppletie geeft een bescheiden, maar toch duidelijk verminderde kans op poliepen in de endeldarm. Dit meldden Amerikaanse wetenschappers, die geleid werden door dr. Robert Greenberg, in de New England Journal of Medicine. Greenbergs team onderzocht 930 patiënten (72% mannen) die een gemiddelde leeftijd van 61 jaar hadden. Iedereen had in het verleden poliepen in de ingewanden gehad.Aan het onderzoek gingen...

Verbetert lichaamsbeweging wel de stoelgang?

In dit onderzoek kon niet worden aangetoond dat lichaamsbeweging de stoelgang verbetert, hoewel dit wel algemeen wordt aangenomen. Dr. H. Meshkinpour en zijn team deden onderzoek naar de relatie tussen de mate van beweging en het verloop van de stoelgang. Aan het onderzoek werkten 8 ouderen mee die last hadden van chronische verstoppingsverschijselen. Zij werden 6 weken lang gevolgd, waarbij...

Melkintolerantie mogelijk oorzaak constipatie

Italiaanse onderzoekers meldden recentelijk in de New England Journal of Medicine dat koemelkintolerantie bij kinderen hoogstwaarschijnlijk het gevolg is van een chronische constipatie. De onderzoekers concludeerden dit naar aanleiding van onderzoek onder 65 kinderen van jonger dan 6 jaar die allen chronische constipatie hadden, vaak vergezeld van anale kloofjes. De kinderen kregen 2 weken of koemelkrijke of sojamelkrijke maaltijden, gevolgd...

Hiernamaals dichterbij door depressie

Ernstig zieke patiënten die in een depressie verzeild raken, hebben een verhoogde kans op overlijden in de 2 jaren die daarop volgen. Dit ontdekten Duitse onderzoekers van de universiteit van Gottingen die onderzoek deden naar depressie onder patiënten met kanker, hart-, long-, spijsverterings- en bloedziekten. In het onderzoek werden 454 mensen met behulp van een vragenlijst getest op depressie-verschijnselen. Daarna...

Bacteriën in voedsel medeoorzaak darmziekte

Het ingewandsyndroom IBS wordt volgens Britse deskundigen mogelijk verergerd door buitensporige bacteriologische werking in de darmen. De darmbacteriën zorgen voor kramp, diarree en overmatige winderigheid. De onderzoekers merkten dat patiënten met IBS (irritable bowel syndrome) regelmatig meldden dat de consumptie van bepaalde voedingsmiddelen de klachten verergerden. De deskundigen menen dat de fermentatiekracht van bacteriën bij bepaalde producten kan toenemen, maar...

Voeding en risico op zweer in de twaalfvingerige darm

In totaal 47.806 gezonde mannen in de leeftijd van 40 tot 75 jaar werden 6 jaar lang gevolgd. Bij aanvang van de studie had geen van hen zweren in maag of twaalfvingerige darm (duodenum). Tijdens de follow-up kregen 138 mannen een zweer in de twaalfvingerige darm. De onderzoekers vonden geen verband tussen consumptie van vetten of eiwit en het ontstaan...

Veranderde antioxidantconcentraties bij kinderen met inflammatoire darmziekten

De auteurs van de hier besproken studie vermoeden dat chronische schade aan het maagdarmkanaal bij ontstekingsziekten van de darmen veroorzaakt wordt door een dysbalans tussen oxidatieve stress en beschermende antioxidantsystemen. Om te bepalen of de antioxidatieve defensie veranderd is bij kinderen met inflammatoire darmziekten, werden de plasmaconcentraties van antioxidanten bepaald bij 12 kinderen met de ziekte van Crohn en bij...

Glutathion bij chronische ontstekingsziekten in de darm

Verhoogde productie van vrije radicalen kan verlaagde glutathion(GSH)-niveaus tot gevolg hebben bij patiënten met chronische ontstekingsziekten in de darm zoals colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Dit werd onderzocht in darmbiopten van patiënten met deze aandoeningen en ook van een controlegroep. Hieruit bleek dat zowel bij colitis ulcerosa patiënten als bij patiënten met de ziekte van Crohn de GSH-niveaus...

Risicogroep colorectaalkanker eet onvoldoende groenten en fruit

Patiënten met ulceratieve colitis, colorectale poliepen en eerdere carcinomen van dikke darm en rectum hebben een verhoogde kans op kanker van dikke-darm en rectum. De onderzoekers vroegen aan 119 patiënten uit deze risicogroep, die naar het ziekenhuis kwamen voor een colonscopie en 119 controlepersonen naar de voedingsgewoonten. Met name werd geïnformeerd naar de dagelijkse consumptie van groenten en fruit. Het...

Zinksuppletie helpt tegen diarree bij kinderen

De hypothese dat acute diarree voorkomen kan worden door zinksuppletie werd getest bij kinderen uit een lage sociaal-economische klasse van het Indiase platteland. Verondersteld werd dat veel kinderen een zinktekort zouden hebben. In totaal 579 kinderen in de leeftijd van 6 tot 35 maanden kregen hetzij zinkgluconaat (met daarin 10 mg zink) per dag, hetzij een placebo, voor een periode...

Parasieten en Chronische vermoeidheid?

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1997 [4 pagina’s] 'We hebben hier in de Verenigde Staten te maken met een enorm probleem met parasieten. Het is alleen nog niet onderkend.' Dit zei in 1991 dr. Peter Weina, hoofd van de afdeling Pathobiology van de Walter Reed Army Institute of Research. De Amerikaanse orthomoleculaire arts Leo Galland sluit zich hier volledig bij...

Vitamine B12 deficiëntie treedt vaak op na maagresectie

Patiënten die een maagresectie hebben ondergaan, lopen risico op een vitamine B12-tekort, ook jaren na de operatie. Vitamine B12-deficiëntie werd voorheen vaak gediagnostiseerd op grond van macrocytaire anemie en neurologische en neuropsychiatrische symptomen. Deficiëntie kan in een vroeger stadium biochemisch onderkend worden door bepaling van de methylmalonzuur-, homocysteïne- en vitamine B12-spiegel in het bloed. Vroege behandeling voorkomt cardiovasculaire, hematologische en...

Zinksuppletie bij chronische ontstekingen

De laatste jaren is er een toename van studies naar de effecten van spoorelementen en mineralen op chronische ontstekingen van onbekende oorzaak. Met name zink is interessant omdat zink van groot belang is voor het immuunsysteem. Dit dubbelblinde placebogecontroleerde onderzoek bestudeerde het effect van suppletie met zinkorotaat op chronische pancreatitis (22 patinten), colitis ulcerosa (16 patiënten) en de ziekte van...

Gastritis en vrije radicalen

Chronische ontsteking van de maag of chronische gastritis gaat in de meeste gevallen gepaard met bacteriële infectie van de maagwand door Helicobacter pylori. Aan de Universiteit van Padua, Italië, werd een groep patiënten met verschillende vormen van gastritis onderzocht op antioxidanten, nitriet en lipidenperoxidatie in het maagsap en in het maagslijmvlies. Van de patiënten hadden 28 chronische gastritis zonder atrofie...

Coeliakie speelt een rol bij neurologische aandoeningen

In een onderzoek aan het Royal Hallamshire Hospital in Sheffield (Engeland) werd het bloed onderzocht van 53 patiënten met neurologische aandoeningen waarvan de oorzaak niet bekend was. De uitslagen werden vergeleken met die van 94 patiënten met specifieke neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en multiple sclerose en met die van 12 gezonde personen. 57% van de patiënten uit...

Visolie bij de behandeling van de ziekte van Crohn

Vanwege de antiontstekingseigenschappen van visolie, werden visoliecapsules ingezet bij de behandeling mensen met de ziekte van Crohn. Patiënten die aan deze ziekte lijden, maken perioden van terugval en herstel door. Een groep van 78 patiënten kregen een jaar lang ofwel dagelijks negen visoliecapsules met daarin ongeveer 2,7 gram omega 3-vetzuren, ofwel negen placebocapsules. Omega 3-vetzuren zijn de vetzuren die voor...

Oxidatieve stress in Inflammatory Bowel Disease

Ontstekingsziekten van de darm (IBD) worden gekarakteriseerd door een chronische ontsteking die elk deel van de darm (ziekte van Crohn) of een bepaald gedeelte van de darm (colitis ulcerosa in dikke darm) kan aantasten. Bij de behandeling van deze aandoeningen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van antioxidanten. Deze studie laat zien dat in darmbiopten in geval van de ziekte van Crohn...

Ziekte van Crohn in Japan neemt toe door veranderd voedingspatroon

De incidentie van de ziekte van Crohn in Japan is gestaag toegenomen gedurende de laatste decennia. De verwestering van het voedingspatroon die is opgetreden in de afgelopen jaren wordt gezien als een mogelijke verklaring voor de toename van de ziekte van Crohn, omdat de incidentie van Crohn in Westerse, geïndustrialiseerde landen significant hoger is dan in Japan. Shoda en medewerkers...

Haver goed verdragen bij glutenovergevoeligheid

Coeliakie is een overgevoeligheid voor gluten. Patiënten met deze ziekte krijgen irritaties aan de darmwand wanneer ze voedingsmiddelen gebruiken waarin gluten zijn verwerkt. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld tarwe, maar ook andere granen die in een groot aantal voedingsmiddelen voorkomen. Daarom is een streng glutenvrij dieet bij deze ziekte geboden. Tarwe, rogge en gerst zijn verboden. Maïs en rijst bevatten geen gluten...

Allergische colitis bij kinderen

Hoewel allergische colitis bij volwassenen ook voorkomt, worden baby's het vaakst getroffen door deze aandoening. De ziekte kenmerkt zich door ontstekingen in het rectum en de dikke darm die veroorzaakt worden door immuunreacties op bepaalde voedingsmiddelen. Deze ontstekingen gaan gepaard met rectale bloedingen die gunstig en snel reageren op eliminatie van het allergene voedingsmiddel of voedingsmiddelen.Voedingsmiddelen die het vaakst allergische...

Omeprazol (Losec) veroorzaakt malabsorptie van cyanocobalamine

Tien gezonde personen van 22 tot 50 jaar kregen 20 mg of 40 mg omeprazol per dag. Na twee weken van therapie, werd een gemodificeerde Shilling­test, een maaganalyse en serumbepalingen van concentraties cyanocobalamine, gastrine en foliumzuur herhaald. Aan het eind van de tweede week, verminderde de absorptie van cyanocobalamine van 3.2% naar 0.9% in de groep die 20 mg omeprazol...

Korte-keten vetzuren belangrijk voor darmfunctie

Korte-keten vetzuren ontstaan door de fermentatie van onverteerbare polysacchariden (vezels) door darmbacteriën. De belangrijkste 3 vetzuren, acetaat, propionaat en butyraat, stimuleren de absorptie van natrium en vloeistof door de darm en oefenen een prolifererend effect uit op darmcellen. Deze ver­bindingen bevorderen de adaptieve respons op dunne darmresectie bij colonanastomose. Acetaat vergroot de bloedcirculatie in de darm en verhoogt de darmmotiliteit....

Deficiënties komen vaak voor bij darmziekten met ontstekingen

Door de combinatie van anorexia, een beperkt dieet, malabsorptie als gevolg van de ziekte zelf en/of als gevolg van een operatie, diarree, bloedingen en medicijnen/ nutriëntinteracties lopen patiënten met een darmziekte die met ontstekingen gepaard gaat een groot risico op een gebrek aan één of meerdere vitaminen en/of mineralen. Veel artsen denken dat dit zelden voorkomt, maar uit onderzoeken blijkt...

Zink bij ziekte van Crohn

Bij patiënten met de ziekte van Crohn treft men vaak lage zink-concentraties en een verzwakt immuunsysteem aan. Een zinkgebrek gaat meestal gepaard met een verstoring van een aantal cellulaire immuunfuncties, waaronder die van de natural killer (NK) cellen. In een onderzoek werd het effect van toediening van 440 milligram zinksulfaat per dag, gedurende een maand, onderzocht op de afweer van...

Vitaminenstatus bij patiënten met de ziekte van Crohn

De concentraties van de vetoplosbare vitamines, vitamine A en vitamine E, waren significant verlaagd bij 24 patiënten met de ziekte van Crohn vergeleken met die van 24 gezonde controlepersonen. De vitamine B1-, vitamine B2-, vitamine B6- en foliumzuur-concentraties waren ook verlaagd bij deze patiënten. De niveaus van vitamine B3 (nicotinezuur), vitamine B12, vitamine C en biotine verschilden niet tussen de...

Visolie bij colitis ulcerosa

Het aanvullen van de voeding van patiënten met colitis ulcerosa met visolie kan voor hen een gunstig effect hebben op de ontstekingen in de darm en daarmee ook leiden tot gewichtstoename, zo is gebleken uit een onderzoek van dr. W.F. Stenson. Aanvulling van de voeding van de patiënten met visolie (eicosapentaeenzuur en docosahexaeenzuur) gedurende vier maanden bleek de vorming van...

Suppletie met calcium en ijzer

Wanneer zowel met ijzer als calcium gesuppleerd wordt, moet bij het vaststellen van de dosering en het moment van inname rekening gehouden worden met de mate van absorptie van deze voedingsstoffen onder de gekozen omstandigheden. Van een therapeutische dosis ijzersulfaat is in een onderzoek een driemaal hogere opname gevonden (7,7 respectievelijk 2,1%, bij inname met water dan bij inname tijdens...

Vetzuurperoxidatie tegengaan bij maagzweren met vitamine E

Een onderzoek bij 468 patiënten met een maagzweer, die behandeld werden met laserbestraling plus cholineblokkers, onder toevoeging van antioxidanten, reageerden gunstig. De antioxidant formule bestond uit alfatocoferolacetaat en de oliën uit wilde roos en duindoorn. De klinische bewijsvoering werd ondersteund door de biochemische parameters van vitamine E en de concentraties gevormd malondialdehyde, een afbraakprodukt van meervoudig onverzadigde vetzuren.

Onbegrepen buikklachten

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 1992 [4 pagina’s] De maagdarmklachten waarmee de arts zich in zijn praktijk het vaakst geconfronteerd ziet, zijn de zogenaamde 'onbegrepen buikklachten'. Deze maagdarmklachten blijven over als bekende oorzaken uitgesloten zijn. Aan de klachten wordt vaak een psychologische oorzaak toegeschreven. Onderzoek toont aan dat dit niet altijd terecht is. Hoewel stress zonder twijfel de klachten kan...

Maagzweren

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1992 [5 pagina’s] De afgelopen tien tot vijftien jaar is het belang van maagdarmaandoeningen voor de huisarts duidelijk toegenomen. Wat de maagzweer (ulcus ventriculi) betreft, moet dit met name toegeschreven worden aan de vooruitgang die is geboekt op het gebied van de diagnosestelling en de daarmee samenhangende nieuwe behandelingsmogelijkheden. Van de frequentie waarmee maagzweren optreden,...

Wonen en onze gezondheid

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1989 [9 pagina’s] De woning kan gezien worden als een tweede lichaam. Hij dient dan ook de eigenschappen te hebben van een gezond lichaam. De auteur, architect Wirix, beschouwt dit artikel als een bouw-biologische verkenning. Achtereenvolgens komen aan de orde: het binnenklimaat, electrobiologische aspecten en de biologische architectuur zelf. Tevens doet hij enkele praktische aanbevelingen om...

Europese topkoks kiezen voor gezonde voeding

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 1988 [4 pagina’s] Restaurant De Swaen in Oisterwijk, 1 februari 1988. Bijeen zeventig koks aangesloten bij de Europese Gemeenschap der Koks, ofwel Euro-Toques (koksmutsen). De Euro-Toques maken zich ongerust over de snelle verslechtering van de voedingsproducten. Tijdens de lunch, bestaande uit louter biologisch-dynamisch e voeding, bepraten zij hoe te komen tot een betere kwaliteit grondstoffen...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+