Zoekresultaten

Vitamine D en ziekte van Hashimoto

Suppletie met vitamine D kan de ziekteactiviteit bij personen met Hashimoto verlichten. De ziekte van Hashimoto is een autoimmuunaandoening waarbij cellen van de schildklier vernietigd worden en sprake is van een te trage werking van de schildklier (hypothyreoïdie). Aan de studie namen 42 vrouwen met Hashimoto deel. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. In de suppletiegroep kregen...

Herstel schildklierfunctie met selenium

Suppletie met selenium kan de schildklierfunctie herstellen van een derde van de patiënten met subklinische hypothyreoïdie als gevolg van de ziekte van Hashimoto. Bij deze autoimmuunziekte aandoening is sprake van een chronische ontsteking van de schildklier met als gevolg een te traag werkende schildklier (hypothyreoïdie). Aan de studie namen 196 patiënten met de ziekte van Hashimoto en een milde vorm...

Selenium van invloed op trage schildklier

De seleniumconcentraties in het bloed en de urine van personen met hypothyreoïdie kan mogelijk van invloed zijn op de ernst van de schildklierproblematiek. Bij 355 personen met struma (mannen en vrouwen) werd de selenium- en jodiumconcentratie bepaald in het bloed en de urine. Vervolgens kregen de proefpersonen gedurende 6 maanden dagelijks 200 mcg selenium en 100-125 mcg jodium. De resultaten...

Alfaliponzuur gunstig bij hypothyreoïdie

Bij personen met subklinische hypothyreoïdie (sHT) is sprake van een verminderde endotheelfunctie van de bloedvaten. Alfaliponzuur kan dit verbeteren dankzij zijn antioxidatieve werking. Bij sHT werkt de schildklier te traag. De concentratie TSH is licht verhoogd, maar T4 en T3 zijn normaal. Aan de studie namen 40 vrouwen met sHT en 18 gezonde vrouwen met een licht afwijkende schildklierfunctie deel....

Selenium mogelijk zinvol bij Hashimoto

Seleniumsuppletie is mogelijk zinvol bij de behandeling van de ziekte van Hashimoto. Voor de review werden relevante studies geïncludeerd waaraan in totaal 400 proefpersonen deelnamen die de ziekte van Hashimoto hadden, een autoimmuunziekte waarbij het immuunsysteem de cellen van de schildklier aanvalt. Uiteindelijk ontstaat een te traag werkende schildklier (hypothyreoïdie). Ze werden behandeld met de synthetische vorm van het schildklierhormoon...

Teflon en schildklieraandoeningen

Tijdens de fabricage van tefloncoatings als antikleeflaag onder meer in bak- en braadpannen, wordt gebruikgemaakt van organische fluorverbindingen. Bijvoorbeeld van de moeilijk biologisch afbreekbare verbindingen PFOA (perfluoroctaanzuur) en PFOS (perfluoroctaansulfonaat). In dierstudies en in humane studies werden PFOA en PFOS in het bloed teruggevonden na blootstelling aan voedsel dat bereid was in teflon gecoate pannen. Er zijn aanwijzingen dat PFOA...

Invloed selenium op schildklierhormonen

Langdurige suppletie met selenium leidt bij sommige personen mogelijk tot een lichte stijging van de T3-spiegel. Deze verandering is echter van niet-klinische betekenis. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie waarin het effect van deze voedingsstof op de concentraties schildklierhormonen in het bloed werd onderzocht. Selenium is mogelijk preventief ten aanzien van kanker, maar speelt ook belangrijke rol bij de schildklierstofwisseling.De...

Trage schildklier: diagnose (1)

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 2003 [6 pagina’s] Hypothyreoïdie of een lage schildklierfunctie kan leiden tot allerlei gezondheidsproblemen zoals vermoeidheid, hoofdpijn, obstipatie en depressie. Maar draai het eens om. Dan worden dergelijke klachten zelden in verband gebracht met een trage schildklier. En als dit wél gebeurt, is de behandeling met synthetisch schildklierhormoon vaak niet adequaat. Reden voor Ortho uitgebreid aandacht...

Link schildklierwerking en verhoogde homocysteïnespiegel

Verhoogde homocysteïnespiegels die verband houden met een vertraagde schildklierwerking en de kans op een beroerte vormen een risicofactor voor een versnelde vorm van atherosclerose. Aan de Cleveland Clinic werd onderzoek gedaan naar de invloed van een L-thyroxine-behandeling op verhoogde homocysteïnespiegels bij patiënten met een vertraagde schildklierwerking. De onderzoeksgroep bestond uit 4 mannen, die allen te hoge homocysteïnespiegels (gem. 15,1 mcmol/l)...

Atherosclerose en beroerte risico’s hoge homocysteïnespiegel

Verhoogde homocysteïnespiegels door een verminderde schildklierwerking vormen waarschijnlijk een risicofactor voor een versnelde artherosclerose, zo blijkt uit nieuw onderzoek.In onderzoek van dr. Wiam Hussein werd gecontroleerd of een l-thyroxine-behandeling homocysteïnespiegels lieten dalen bij 14 patiënten met een verminderde schildklierwerking.Aan het begin van het onderzoek hadden 4 mannen homocysteïnespiegels van gemiddeld 15,1 mcmol/l en 10 vrouwen 11,65 mcmol/l. De mannen uit...

Trage schildklierwerking riskant voor nakomelingen

Een te trage schildklierwerking tijdens de zwangerschap kan invloed uitoefenen op de ontwikkeling van het zenuwstelsel van het kind, zo blijkt uit onderzoeksresultaten die The New England Journal of Medicine publiceerde. Dr. James E. Haddow geeft aan dat het belangrijk is dat tijdens, maar ook vòòr de zwangerschap onderzocht moet worden of de schildklier goed functioneert. Haddow en collega's analyseerden...

Selenium en jodiumtekorten bij schildklieraandoeningen

Selenium is niet alleen onmisbaar voor het enzym glutathionperoxydase, maar ook essentieel voor een enzymsysteem in de schildklier dat een centrale rol vervult in de jodiumstofwisseling. Het betreft type I jodothyronine 5'- dejodinase en het is verantwoordelijk voor de omzetting van thyroxine in het biologisch meer actieve hormoon 3,5,3'- trijodothyronine. In Zaïre werd onderzoek verricht naar de gecombineerde tekorten van...

Trage schildklier

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1993 [5 pagina’s] Hoewel ernstige hypothyroïdie nog maar zelden gezien wordt, wordt een milde vorm van de traag werkende schildklier regelmatig gevonden, met name bij ouderen, en vaker bij vrouwen dan bij mannen. Door de diversiteit van de symptomen van deze milde vorm, welke soms bovendien met elkaar in strijd lijken (zie tabel 2) wordt...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+