Zoekresultaten

Sport tegen snurken

In een studie van het Medical College of Georgia met 100 kinderen met overgewicht in de leeftijd van zeven tot elf jaar bleken 25 van hen ademstoornissen te hebben tijdens de slaap. Om van het snurken af te komen, werd bedacht dat sporten een oplossing zou kunnen zijn. De kinderen werden in drie groepen verdeeld: een controlegroep, een tweede groep...

Snurken gerelateerd aan hyperactiviteit

Jongens die snurken of andere ademhalingsproblemen hebben tijdens de slaap, hebben gedurende de dag meer problemen met de concentratie en hyperactiviteit dan jongens die goed ademhalen tijdens de nachtrust. Ouders van 866 kinderen van twee tot veertien jaar, waarvan 469 jongens en 397 meisjes, zijn gevraagd naar snurken, moeheid gedurende de dag, hyperactiviteit en concentratie van hun kind. Dit om...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+