‘Verjongen’ met probiotica

Suppletie met probiotica kan de darmflora van ouderen positief beïnvloeden, zodat deze meer gelijkenissen vertoont met die van jonge personen.

De 32 proefpersonen hadden een gemiddelde leeftijd van zeventig jaar. Ze kregen in willekeurige volgorde tweemaal per dag een probioticasupplement gedurende drie weken of een placebo met een tussenperiode van vijf weken. Het supplement bestond uit Lactobacillus gasseri KS-13, Bifidobacterie bifidum G9-1 en Bifidobacterie longum MM2. Voor en na iedere interventie werden bloed- en ontlastingmonsters geanalyseerd. 

Na suppletie met probiotica werd er bij meer proefpersonen een significant hogere concentratie van bifidobacterïen (48% versus 30%) en melkzuurbacteriën (55% versus 43%) aangetroffen, terwijl er bij meer proefpersonen een significante afname van Escherichia coli werd gezien (52% versus 27%). Tevens werd er onder invloed van probiotica een hoger aandeel van andere darmbacteriën zoals Faeacalibacterie prausnitzii gevonden in de darmflora. Faeacalibacterie prausnitzii blijkt te beschermen tegen inflammatoire maagdarmaandoeningen. Suppletie bleek ook van invloed op het immuunsysteem. Het percentage CD4+ lymfocyten bleef constant onder invloed van probiotica, maar daalde significant na suppletie met de placebo (48% versus 31%). Tenslotte leidde het supplement tot een significante toename van interleukine-10 (IL-10) in het bloed.

Onder invloed van probiotica wordt bij ouderen de concentratie van CD4+ cellen op peil gehouden en is er een verschuiving waarneembaar naar een minder inflammatoir cytokinenprofiel. Tevens blijkt de samenstelling van de darmflora meer gelijkenissen te gaan vertonen met dat van jonge personen.   

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+