Omega-3 bij preventie hart- en vaatziekten

Suppletie met omega 3-visvetzuren verkleint de kans op coronaire hartaandoeningen en sterfte. Dit blijkt uit een uitgebreide review die gepubliceerd werd in de Cochrane database of systematic reviews.

Er werden studies geselecteerd uit de medische databanken CENTRAL, MEDLINE, Embase, ClinicalTrials.gov en de WHO International Clinical Trials Registry. Het betrof onderzoeken waarbij het effect van een verhoogde inname van de omega 3-visvetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) of van alfalinoleenzuur (ALA) op het risico van cardiale aandoeningen en sterfte was onderzocht. Uiteindelijk werden 86 gerandomiseerde, klinische studies met in totaal bijna 163.000 proefpersonen geselecteerd. In de meeste studies betrof het suppletie met de omega 3-vetzuren in een dosis van 0,5 tot meer dan 5 gram per dag. In een enkele studie kregen proefpersonen het advies om de visconsumptie te verhogen. De studieduur varieerde van 12 tot 88 maanden.

Suppletie met de omega 3-visvetzuren EPA en DHA had geen significant effect op het algehele sterfterisico, maar leidde wel tot een 8% lagere kans op cardiovasculaire sterfte en een 10% lager risico op sterfte als gevolg van een coronaire hartaandoening. Beide risicoreducties waren significant. Daarbij was de kans op een coronaire aandoening met 9% significant lager. Suppletie had geen invloed op de kans op een herseninfarct of hartritmestoornis. Daarentegen leidde suppletie met ALA wel tot een significant kleiner risico op hartritmestoornissen met 27%. Een verhoogde visconsumptie ging niet gepaard met enige risicoreductie. Tenslotte bleek dat suppletie met omega 3-visvetzuren op een dosisafhankelijke manier het triglyceridengehalte verlaagde met gemiddeld 15%.

De omega 3-visvetzuren EPA en DHA geven een lichte verlaging van het risico op een coronaire aandoening en cardiale sterfte, terwijl ALA de kans op ritmestoornissen verkleint.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+