Vitamine D preventief bij COVID-19

Engelse onderzoekers onderzochten naar een mogelijk verband tussen het aantal sterfgevallen als gevolg van Corona/COVID-19 en gemiddelde vitamine D-spiegels in 20 Europese landen.

Opmerkelijk was dat de gemiddelde vitamine D-spiegels in de noordelijke landen beduidend hoger waren dan in zwaarder getroffen landen, waaronder Spanje en Italië. Ze schreven dit verschil toe aan een hogere inname van vitamine D in het noorden met de voeding en supplementen. In een andere studie, de Seneca-studie, was vastgesteld dat vooral van ouderen in Spanje en Italië de gemiddelde vitamine D-spiegels, respectievelijk 26 nmol/l en Italië 28 nmol/l  erg laag bleken te zijn, terwijl die in de Nordische landen relatief hoog (45 nmol/l). Bekend is dat juist ouderen een kwetsbare groep zijn.

De tabel laat in de afzonderlijke landen de gemiddelde vitamine D-spiegels zien, alsook het aantal doden (per miljoen inwoners) als gevolg van Corona/COVID-19. De kleuren geven aan

Het onderzoek heeft weliswaar tekortkomingen en geeft slechts een indruk die, naar ook de onderzoekers hopen, een vervolg zal krijgen. Het geeft slechts een verband t (niet oorzakelijk) tussen de gemiddelde vitamine D-spiegels en er zijn tal van andere factoren die van invloed zijn op de sterfte. Tot slot zijn de Corona-sterftestatistieken niet nauwkeurig.

De onderzoekers stellen in de slotregels van hun publicatie: ‘Van vitamine D is al aangetoond dat het beschermt tegen acute luchtweginfecties en het is veilig gebleken.’

zie ook: Corona/COVID-19 in het nieuws – week 4 t/m 10 mei 2020

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+