Relatie vitamine D en diabetes

Vitamine D speelt een rol bij het ontstaan van diabetes type-2. Dit blijkt uit een review.
Voor de analyse werden de gegevens van 8 cohortstudies en 11 gerandomiseerde klinische studies gebruikt. Uit een meta-analyse van de cohortstudies bleek dat personen met een vitamine D inname groter dan 500 IE per dag 13% minder kans hadden op diabetes type-2 dan personen met een dagelijkse inname lager dan 200 IE. Tevens bleek dat personen met de hoogste vitamine D-concentratie (>62,5 nmol/l) 43% minder kans hadden op diabetes in vergelijking met een minimale vitamine D-status (<35 nmol/l). Uit een subanalyse van 8 klinische studies bij personen met een normale glucosetolerantie werd geen effect van vitamine D gezien. Ook bij 3 studies met een gering aantal personen mét de aandoening bleek vitamine D niet van invloed op het risico van diabetes. Uit een analyse van 2 studies waarbij de proefpersonen reeds een glucose-intolerantie hadden, leidde toediening van vitamine D echter tot een vermindering van de insulineresistentie.
Volgens de onderzoekers blijkt uit deze review dat er een relatie bestaat tussen vitamine D en het risico van diabetes type-2. Om de rol van vitamine D bij de ontwikkeling en progressie van diabetes beter te kunnen begrijpen zijn vervolgstudies noodzakelijk.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+