Vermoeidheid door cholesterolverlagers

Gebruik van cholesterolverlagers kan leiden tot ernstige vermoeidheid, al dan niet na inspanning.

Aan de studie namen meer dan 1000 proefpersonen deel met een gemiddeld LDL-cholesterolgehalte tussen 3,0 en 4,9 mmol/l. Ze hadden geen diabetes of cardiovasculaire aandoeningen. Ze werden willekeurig in groepen verdeeld en kregen gedurende 6 maanden dagelijks 20 mg simvastatine, 40 mg pravastatine of een placebo.

Gebruik van beide statines leidde tot een significante toename van vermoeidheid (al dan niet na inspanning) bij zowel mannen als vrouwen. Vooral vrouwen hadden last van vermoeidheid en de bijwerkingen waren het hevigst met de hoogste dosering (pravastatine 40 mg).

Volgens de onderzoekers is voorzichtigheid geboden met het voorschrijven van statines, vooral bij het preventief voorschrijven aan hoogrisicogroepen. Bij ouderen moeten de nadelen goed worden afgewogen tegen de mogelijk te behalen gezondheidswinst. Een vervolgstudie naar de langetermijneffecten is gewenst.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+