Afslankers slapen beter met eiwitrijk dieet

Een eiwitrijk dieet verbetert de slaapkwaliteit van personen met overgewicht.

De wetenschappers voerden twee deelstudies uit. Aan de eerste deelstudie namen veertien personen deel met een gemiddelde leeftijd van 56 jaar en een gemiddelde BMI van 31 kg/m2. Alle proefpersonen volgden een energiebeperkt dieet (750 kcal per dag) met rund- en varkensvlees of soja en peulvruchten als voornaamste eiwitbron. Ze volgden in willekeurige volgorde driemaal een periode van vier weken een energiebeperkt dieet met 10%, 20% of 30% eiwitten. Aan het begin en einde van iedere periode werd de slaapkwaliteit beoordeeld. Aan de tweede deelstudie namen 44 proefpersonen deel. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 52 jaar en een gemiddelde BMI van 31 kg/m2. Ze volgden gedurende drie weken een energiebeperkt dieet met 0,8 gram eiwitten per kilogram lichaamsgewicht. Vervolgens werden ze in twee groepen verdeeld en volgden gedurende zestien weken een energiebeperkt dieet met 0,8 of 1,5 gram eiwitten per kilogram lichaamsgewicht.

Uit de eerste deelstudie bleek dat een adequaat aanbod van eiwitten de slaapkwaliteit verbeterde, onafhankelijk van de eiwitbron (dierlijk of plantaardig). Een dieet met een eiwitaandeel van 20% leidde tot een significante verbetering van de slaapkwaliteit ten opzichte van een eiwitaandeel van 10%. Een hoger aandeel eiwitten (30%) had geen meerwaarde. Ook uit de tweede deelstudie bleek dat na zestien weken het eiwitrijke dieet gepaard ging met een significant betere slaapkwaliteit dan het energiebeperkte dieet zonder extra eiwitten.

Een groter aandeel van eiwitten in een energiebeperkt dieet blijkt bij te dragen aan een beter slaappatroon. Het dieet leidde bovendien tot een afname van de vetmassa, een toename van de spiermassa en een verlaging van de bloeddruk. 

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+