AGE’s oorzaak van vaatdisfunctie?

Nordin Hanssen van de Universiteit Maastricht ontdekte een nieuw mechanisme dat ten grondslag kan liggen aan een verslechterde bloedvatfunctie. Hanssen promoveerde samen met Thomas van Sloten, beiden internisten in opleiding, op de oorzaken en gevolgen van vaatdisfunctie.

Hanssen ontdekte dat hoge concentraties van Advanced Glycation End Products (AGE’s) in het bloed bij diabetespatiënten het risico van een hart- of vaataandoening vergroot. De opeenhoping van AGE’s in de bloedvatwanden kan leiden tot atherosclerose met een mogelijk hart- of herseninfarct tot gevolg. In zijn proefschrift stelt Hanssen dat metingen van AGE’s in het bloed een voorspellende waarde hebben voor het risico van hart- en vaataandoeningen. Ook stelt hij dat de vorming van AGE’s in de toekomst mogelijk medicamenteus kan worden bestreden.

Thomas van Sloten ontdekte dat een verslechterde functie van de bloedvaten een rol speelt bij het ontstaan van dementie en depressies. Hij maakte voor zijn onderzoek gebruik van gegevens van de Maastricht Studie, een grootschalige studie naar de oorzaken en gevolgen van diabetes type-2. Van Sloten ontdekte aan de hand van hersenscans dat een slechte vaatfunctie kan leiden tot blijvende schade in het brein met als gevolg een verhoogde kans op dementie en depressies.

Overigens is de theorie over AGE’s niet geheel nieuw. ORTHOmagazine besteedde reeds eerder aandacht aan de schadelijke gevolgen van AGE’s, voor het eerst in 1987 en later ook in 2012 en 2014.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+
x

5

Gratis artikelen

Abonnement | Login