Alfaliponzuur gunstig bij nierfalen

Suppletie met R,S-alfaliponzuur vermindert significant CRP-concentraties. Verhoogde CRP-concentraties zijn een risicofactor voor cardiovasculaire aandoeningen bij patiënten die hemodialyse ondergaan.

Aan de studie namen 63 patiënten deel met ernstig nierfalen. Ze waren in de leeftijd van 22 tot 79 jaar en ondergingen nierdialyse. De patiënten werden willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Ze kregen gedurende 8 weken dagelijks 600 mg R,S-alfaliponzuur of een placebo. Aan het begin en einde van de studie werden diverse biomarkers gemeten.

Aan het einde van de suppletieperiode werden om verschillende redenen 11 patiënten uitgesloten van de analyse. De CRP-concentratie daalde met 19% in de suppletiegroep. Deze daling was significant ten opzichte van de placebogroep. De concentratie van malondialdehyde en de totale antioxidantenstatus veranderde niet significant gedurende de studie. In de suppletiegroep nam tevens het HDL-cholesterolgehalte significant toe. Deze verbetering was echter niet significant ten opzichte van de placebogroep.

Suppletie met R,S-alfaliponzuur leidt tot een duidelijke CRP-verlaging waardoor het risico van cardiovasculaire aandoeningen bij personen met ernstig nierfalen afneemt.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+